กฎหมายประกันชีวิต สาเหตุที่ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย


เราควรศึกษากฎหมายประกันชีวิต เพื่อรักษาผลประโยชน์ที่เราควรจะได้รับ

เราควรศึกษากฎหมายประกันชีวิต เพื่อรักษาผลประโยชน์ที่เราควรจะได้รับ

กฎหมายประกันชีวิต นับว่าเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาจริงๆ โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตัวผู้ทำประกันเองด้วย แต่หากจะพูดตามภาษากฎหมายนับเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเข้าใจยากมากๆ แค่ต้องอ่านยังแทบจะเข้าขั้นฝืนใจ มีความลำบากมากกว่าจะเข้าใจได้ โชคดีที่วันนี้เรานำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การประกันชีวิต ประเด็นสำคัญๆ มาฝากในภาษามนุษย์เดินดินคนธรรมดา รับรองว่าเข้าใจแน่นอน

ดังนั้น จึงมีกฎหมายเกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เราคุ้นเคยกันดี อย่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และพระราชบัญญัติประกันชีวิต และประมวลรัษฎากรที่ส่วนสำคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะต้องมีกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับของกฎหมายทั้งสามฉบับนี้เป็นบรรทัดฐาน จึงมีข้อกำหนดถึงการจ่ายเงินชดเชยเอาไว้ เพื่อผลประโยชน์แก่ตัวท่านเอง ควรศึกษาข้อนี้เอาไว้ด้วย

[rabbitads slug=glossary-life]

แน่นอนว่าบริษัทประกันชีวิตต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาเงื่อนไข แต่กฎหมายประกันชีวิตประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็มีสาเหตุ 2 ประการที่บริษัทจะไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยให้

1.ประการแรกผู้ทำประกันภัยกระทำอัตวินิบาตกรรมด้วยความสมัครใจภายในหนึ่งปี ซึ่งข้อตกลงนี้เป็นไปตามกำหนดของมาตรา 895 วรรคหนึ่ง (1)

2.ผู้ทำประกันถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตายโดยมีเจตนา ตามกำหนดของมาตรา 895 วรรคหนึ่ง (2)

หากเป็นดังข้อนี้ บริษัทจะทำการจ่ายคืนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือทายาทโดยตรง ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 895 วรรคสอง

กฎหมายประกันชีวิต บอกเอาไว้ว่า หากผู้เอาประกันภัยคิดสั้นฆ่าตัวตายโดยเจตนาสมัครใจ ภายในระยะเวลาหนึ่งปีตามกำหนด บริษัทประกันไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยให้ผู้รับผลประโยชน์ หรือ ผู้เอาประกันถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตายโดยมีเจตนา บริษัทประกันก็ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้รับประโยชน์เหมือนกัน หากต้องการเงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ บริษัทประกันก็จะจ่ายให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย แต่หวังว่าคงจะไม่มีใครทำประกันเพราะหวังรวย หาเงินให้ครอบครัว ด้วยการฆ่าตัวตาย เพราะชีวิตเป็นสิ่งมีค่าไม่ว่าใช้เงินจำนวนมากมายขนาดไหน ก็เอามาซื้อไปไม่คุ้มกันหรอก รวมไปถึงผู้รับผลประโยชน์ ที่ต้องการใช้เงินอยากจะรวยเร็ว ๆ โดยการฆ่าผู้เอาประกัน แบบนี้จะต้องเสียใจ เจ็บใจ ที่สำคัญบาปมหันต์ ผลกรรมตามทันชาตินี้จนต้องติดคุก ไม่ได้เงินแน่นอน