อนุสัญญาเพิ่มเติมส่วนของการดูแลสุขภาพ


อะไรคืออนุสัญญาเพิ่มเติมของการทำประกันชีวิต?

อนุสัญญาเพิ่มเติม เป็นตัวช่วยที่ให้การดูแล ครอบคลุม เพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ อีกมาก เพื่อที่ ผู้เอาประกัน จะได้ถือคู่กับสัญญาหลักได้ แต่ไม่สามารถทำการซื้ออนุสัญญาเพียงอย่างเดียวได้ ต้องตัดสินใจเลือกกรมธรรม์หลักเสียก่อนว่าจะซื้อ**ประกันชีวิต**ประเภทใด มีวงเงินประกันเท่าไหร่

ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดและค่อยวางแผนการเงินว้าองการซื้ออนุสัญญาเพิ่มในส่วนไหน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคน

อนุสัญญาเพิ่มเติมมีหลากหลายแบบ โดยจะมีจุดเด่นที่ต้องทำการต่ออายุแบบปีต่อปี จึงไม่สามารถซื้อเพียวๆได้ เพราะมีความเสี่ยงที่บริษัทประกันอาจจะยกเลิกความคุ้มครองได้ เพราะอนุสัญญาไม่มีการสะสมมูลค่าเงินเหมือนสัญญาฉบับหลัก ซึ่งอนุสัญญาเพิ่มจะเน้นไปทางการคุ้มครอง 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มแรงเน้นคุ้มครองด้านอุบัติเหตุและกลุ่มที่สองเน้นคุ้มครองในเรื่องของสุขภาพ

ซึ่งเราจะนำสัญญาเพิ่มเติมที่คุ้มครองในเรื่องของสุขภาพ มาฝากกัน

อนุสัญญาเพิ่มเติมที่คุ้มครองด้านสุขภาพของผู้ป่วยใน บริษัทประกันจะจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลแทนผู้เอาประกัน หากผู้เอาประกันเข้ารักษาพยาบาล จนกลายเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลแห่งนั้น ซึ่งภายในอนุสัญญาจะให้ความคุ้มครองทั้งสุขภาพโดยทั่วไปและเจาะจงลงไปถึงเฉพาะโรคหรือเจาะจงเพศ หรือเจาะจงอาชีพก็มี ซึ่งมีรายละเอียดที่มากพอสมควรและเงื่อนไขของแต่ละเฉพาะด้าน ก็มีความแตกต่างกัน รวมไปถึง**ค่าเบี้ยประกัน**ที่ไม่เท่ากันอีกด้วย ในส่วนของผลประโยชน์ตอบแทนผู้เอาประกันที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย จนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนั้น บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาล

แต่จำนวนเงินนั้นจะไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัยมูลค่าสูงสุดของแผนความคุ้มครองนั้นๆ

[rabbitads slug=glossary-life]

ในส่วนของอนุสัญญาเพิ่มเติมที่ให้ความคุ้มครองสุขภาพของผู้ป่วยนอก มีจุดเด่นในการใช้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ แม้ไม่ไปหาแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือไม่ได้เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในก็ตาม ผู้เอาประกันเพียงขอแค่ใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรองจากแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์ในการรักษาคุณ ซึ่งมีความสะดวกสบายมาก ตรงที่สามารถที่จะจ่ายเงินออกไปก่อนแล้วค่อยยื่นเรื่องเบิกเงินคืนทีหลังได้จากบริษัทประกัน ซึ่งจะมีอัตราเบี้ยประกันหลากหลายสามารถมีอิสระในการเลือกได้เต็มที่

แต่แน่นอนว่าหากเลือก**วงเงินที่คุ้มครองสูง** ค่าเบี้ยประกันจะสูงขึ้นเหมือนกัน ซึ่งปัจจุบันมีความคุ้มครองให้เลือกซื้อได้หลากหลาย ตั้งแต่ค่าเบี้ยประกัน 400 บาทต่อครั้งต่อวัน ไปจนถึงแพงสุดอย่าง 2,000 บาทต่อครั้งต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทจะให้จ่ายค่าเบี้ยสูงสุด 30 ครั้งในแต่ละปี โดยกำหนดให้อายุของผู้เอาประกันเริ่มได้ตั้งแต่อายุ 1 ปี 1 วัน ไปจนถึงอายุที่มากกว่า 60 ปีขึ้นไป

อนุสัญญาเพิ่มเติม จึงเป็นสิ่งสำคัญ ในส่วนของความคุ้มครองดูแลที่จะกระจายความเสี่ยงให้คุณได้ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญจะซื้อเพิ่มกี่อนุสัญญาก็ได้ แล้วแต่ความต้องการและความสามารถในการจ่ายค่าเบี้ยของคุณ ซึ่งสามารถเลือกให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง