การทำประกันภัยและการรับประกันภัยแตกต่างกันอย่างไร?


"การทำประกันภัย" กับ "การรับทำประกันภัย" แตกต่างกันอย่างไรบ้าง?