ทำประกันชีวิต ควรระบุ ผู้รับผลประโยชน์


เมื่อคุณทำประกันชีวิต คุณควรระบุผู้รับผลประโยชน์ทุกครั้ง

ผู้รับผลประโยชน์ นับเป็นจุดเด่นที่สำคัญของการทำประกันในทุกยุคทุกสมัย หากทำประกันและสูญเปล่าเมื่อตายไม่ให้ใครได้ประโยชน์อะไร เชื่อเลยว่าบริษัทประกันต้องขาดทุนอย่างแน่นอน

คงไม่มีใครตัดสินใจทำประกันเด็ดขาด แต่โชคดีที่หากเราเสียชีวิตขึ้นมา ผลประโยชน์วงเงินจำนวนมากจะตกไปสู่มือของรุ่นลูกรุ่นหลาน ที่จะเอาไว้ใช้ในชีวิตพวกเขาได้ต่อไป ซึ่งไม่ว่าจะเลือกทำประกันในรูปแบบใด ผู้เอาประกันควรที่จะระบุชื่อผู้รับประโยชน์ จากประกันเอาไว้ให้ชัดเจน ซึ่งในส่วนของจำนวนคนที่จะรับประโยชน์ได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับทางบริษัทประกัน เป็นผู้กำหนดจำนวนคน ผู้เอาประกันมีหน้าที่เลือกคนให้ครบหรือไม่เกินตามจำนวนที่กำหนด

ผู้รับผลประโยชน์ไม่เพียงแต่บริษัทประกันเท่านั้นที่เอาจุดนี้มาดึงดูดความสนใจให้มีลูกค้ามาซื้อประกัน ยังมีสถาบันการเงินที่สำคัญๆ และธนาคารที่คุ้นเคยอีกหลายแห่ง เริ่มมีการนำจุดนี้มาดึงดูดใจด้วยประกันที่มีความหลากหลาย เนื่องจากเป็นการหารายได้เข้าสถาบันการเงิน อีกทั้งยังมีเงินที่พร้อมจะนำไปหมุนเวียนอีกด้วย เนื่องจากในปัจจุบันมีอัตราความเสี่ยงในการเสียชีวิตและอุบัติเหตุสูงมากกว่าเมื่อก่อน จึงมีหลายคนเริ่มที่จะสนใจทำประกันชีวิตกันมากขึ้นหรือบางคนก็ทำประกันเพื่อออมทรัพย์ไว้ใช้ในภายหลังและมีหลายคนที่ตัดสินใจทำประกันเพราะสามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ได้

[rabbitads slug=glossary-life]

บางคนที่มีญาติมากมีลูกหลานเยอะ คงจะเป็นการยากหากต้องมีการบอกว่าจะยกมรดกให้ใครหากตนตาย จึงจะเห็นตัวอย่าง ผ่านละครทีวีแทบทุกช่องที่มักจะมีเนื้อหาในส่วนของการมอบมรดกให้ทายาท ให้ประโยชน์จากประกันชีวิตตกไปอยู่กับทายาทคนใดคนหนึ่งที่ตนเองรักและอยากดูแลเขาต่อแม้จะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ตาม ดังนั้น ในตอนทำประกันควรระบุชื่อผู้รับประโยชน์ประกันเอาไว้ก่อน ซึ่งหากผู้เอาประกันต้องการระบุชื่อผู้รับประโยชน์ ประกันมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป หากมีผู้รับประโยชน์คนใดเกิดเสียชีวิตก่อนตน ผู้เอาประกันควรรีบทำการแจ้งเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ในทันทีหรือในกรณีต้องการแจ้งเปลี่ยนการรับประโยชน์เป็นผู้รับประโยชน์คนอื่น

ควรรีบแจ้งให้บริษัทประกันทราบ เมื่อใดที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตลง บริษัทจะได้ดำเนินการจ่ายเงินผลประโยชน์แก่ผู้รับผลประโยชน์ให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของท่าน

ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ผู้เอาประกันระบุชื่อเอาไว้ในสัญญา หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับ แต่ผู้เอาประกันไม่ได้แจ้งให้ทางบริษัททราบ บริษัทประกันก็จะทำการจ่ายคืนเงินผลประโยชน์นั้น ให้ผู้รับที่ระบุเอาไว้ในครั้งล่าสุดตามสัญญาทันที จึงเห็นได้ว่า การทำประกันชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญมากในปัจจุบัน