ยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้ทำประกันได้อะไรบ้างจากประกัน


เราจะได้อะไรบ้างจากการยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต

หลายท่านที่ทำประกันชีวิตและมีหน้าที่ต้องส่งเบี้ยประกันทุกปีนั้น ในประกันชีวิตบางตัวก็มีอัตราเบี้ยประกันที่แต่ละปีค่อนข้างสูง เมื่อเริ่มมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินหลายคนก็อาจจะอยากยกเลิกประกันชีวิตที่ทำอยู่ แต่ยังคงมีข้อสงสัยว่าหากยกเลิกกรมธรรม์ไปแล้วตนเองจะได้รับอะไรกลับมาคืนบ้าง สิ่งที่ผู้ซื้อประกันจะได้รับคืน ก็คือ ส่วนที่ 1 เงินคืนจากมูลค่าของกรมธรรม์ ส่วนที่ 2 เงินส่วนที่ฝากไว้กับบริษัทประกันชีวิตในกรณีผลประโยชน์ที่ควรจะได้ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับตัวประกันที่ทำเอาไว้

การยกเลิกกรมธรรม์ต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้ทำประกันนั้นส่งเงินครบตามสัญญาหรือยัง เงินที่จะได้คืนก็จะมีความต่างกัน เช่น หากยกเลิกประกันในช่วงเวลาที่ส่งประกันไม่ครบ 2 ปี ผู้ซื้อประกันชีวิตจะไม่ได้รับเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น เพราะในช่วงปีแรกบริษัทประกันจะให้เหตุผลที่ว่ามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดทำให้ไม่มีส่วนที่จะสามารถจ่ายคืนผู้ทำประกันได้

[rabbitads slug=glossary-life]

ดังนั้น หากไม่อยากจะต้องมานั่งเสียเงินที่จ่ายค่าประกันชีวิตไปก็ควรทำการศึกษาเกี่ยวกับสัญญาประกันตัวที่จะทำให้ดี หรืออาจจะเลือกส่งประกันชีวิตไปจนครบกำหนดก่อนจะดีที่สุด แต่ในบางบริษัทประกันหรือประกันชีวิตบางตัวก็มีการคืนเงินให้แก่ลูกค้าตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มต้นจ่ายประกัน แต่อาจจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันที่จ่ายไปเท่านั้นหากหวังจะได้คืนทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้

หากยกเลิกกรมธรรม์เมื่อจ่ายประกันชีวิตครบ 2 ปี ไปแล้ว ผู้ซื้อประกันชีวิตจะได้รับเงินส่วนเวนคืนของกรมธรรม์ตามตารางที่กรมธรรม์ได้ทำการชี้แจ้งเอาไว้แล้ว ซึ่งอัตราค่าเวนคืนกรมธรรม์อาจจะไม่ได้สูงเท่ากับอัตราเบี้ยประกันที่จ่ายไป แต่อัตราค่าเวนคืนจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อผู้ซื้อประกันชีวิตจ่ายเงินไปเรื่อยๆ นั้นเอง ในช่วง 2 ปีนี้ ผู้ซื้อประกันสามารถเลือกที่จะยกเลิกหรือจ่ายเบี้ยประกันชีวิตต่อไปเรื่อยๆ ได้ตามความต้องการ

หากถามว่าการทำประกันชีวิตไปเรื่อยๆ จะมีความคุ้มค่าหรือเปล่า มันก็อาจจะมีส่วนของความคุ้มค่าก็ต่อเมื่อผู้ซื้อประกันเกิดเสียชีวิตนั้นเอง เงินส่วนที่จะได้รับจากบริษัทประกันก็จะตกไปถึงทายาทหรือพ่อแม่ของผู้ซื้อประกัน ซึ่งยิ่งมีเบี้ยประกันหลายปีเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เงินตอบแทนสูงเท่านั้น แต่หากมองอีกแง่หนึ่งการส่งเบี้ยประกันแต่ละปีก็ค่อนข้างสูงอาจจะทำให้หลายคนเริ่มส่งไม่ไหวและเลือกที่จะยกเลิกกรมธรรม์ไปก่อนครบอายุตามสัญญา ในกรณีนี้มีแต่เสียเปรียบให้แก่ บริษัทประกันชีวิต ทั้งสิ้น เพราะบางคนส่งเงินต่อปีเป็นเงินหลายหมื่นหรืออาจจะถึงหลักแสนกันเลยทีเดียว เมื่อยกเลิกอาจจะได้เห็นเงินคืนเพียงแค่หลักร้อยหรือหลักพันเท่านั้น