จ่ายเบี้ยประกันชีวิตไม่ไหว ทำอย่างไร


ซื้อประกันมาหลายชนิด แต่รู้สึกว่าเริ่มส่งเบี้ยประกันไม่ไหว แต่ไม่เป็นไรทางออกย่อมมีอยู่แล้ว

การส่งเบี้ยประกัน หมายถึง เงินจำนวนหนึ่งที่ผู้ถือประกันต้องส่งตามเงื่อนไขที่ถูกระบุไว้ในสัญญา เพราะความคุ้มครองจะทำงานก็ต่อเมื่อส่งเบี้ยประกัน แต่หลังจากนั้นปัญหาก็จะตามมา เมื่อผู้ถือกรมธรรม์มีความรู้สึกว่าส่งเบี้ยต่อไปไม่ไหวแล้ว

ทุกกรมธรรม์จะมีเงื่อนไขนี้ระบุไว้ทุกๆ ฉบับ ว่าผู้ถือประกันมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์เวนคืนเงินสดได้ (ไม่ว่าจะอยากยกเลิกกลางคัน หรือส่งต่อไม่ไหวแล้วก็ตาม) เมื่อใช้วิธีนี้ผู้เอาประกันก็ไม่ต้องส่งเงินค่าเบี้ยแล้ว และได้เงินก้อนคืนมา (อยู่ที่ว่าส่งเบี้ยประกันมานานเท่าไหร่) สัญญาเรื่องความคุ้มครองก็จะเป็นโมฆะในทันที

เมื่อจ่ายเบี้ยประกันไม่ไหว ไม่เป็นไรใช้วิธีเงินสำเร็จก็ได้ แต่วิธีนี้ยังได้รับความคุ้มครองอยู่ สัญญากรมธรรม์ยังไม่เป็นโมฆะ โดยความคุ้มครองจะอยู่จนกว่าาหมดสัญญา แต่เงินคุ้มครองจะถูกลดทอนลง ซึ่งถ้าใช้วิธีนี้ก็ไม่ต้องส่งเบี้ยประกันแล้ว

[rabbitads slug=glossary-life]

ผู้เอาประกันไม่ต้องส่งเงินเบี้ยประกันแล้วหายจ่ายไม่ไหว ซึ่งเงินประกันที่ได้รับความคุ้มครองจะมีจำนวนเท่าเดิมจากการเลือกครั้งแรก แต่ระยะเวลาในการ คุ้มครองจะถูกลดลง ซึ่งอาจจะไม่ได้เงินทุนประกันคือหากครบกำหนดสัญญา หรือได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ส่ง

วิธีเงินสำเร็จ และวิธีขยายเวลามีความคลับคล้ายกันอยู่บ้าง ได้หนึ่งอย่างก็ต้องเสียอีกหนึ่งอย่าง คือ

วิธีเงินสำเร็จความคุ้มครองลดน้อยลง และเงินประกันจ่ายให้เท่าที่ส่งไปก่อนหน้า แต่วิธีขยายเวลาเงินประกันเท่าเดิม แต่ระยะเวลาถูกลดทอนลง

อยู่ที่ผู้เอาประกันว่าจะเลือกใช้วิธีไหน หรือสะดวกวิธีไหน ก็ควรจะไตร่ตรองให้ดีเสียก่อน ว่าชีวิตมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด

และในความเป็นจริงแล้วก่อนเลือกซื้อประกันกับนายหน้าขายประกัน ผู้ถือกรมธรรม์ควรเตรียมความพร้อมของตัวเองให้ดี ว่าอยากได้ประกันแบบใด หรืออยากได้ความคุ้มครองแบบไหน ไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่า ประกันชีวิตสามารถลดหย่อนภาษีได้ ก็กวาดเรียบมาแทบทุกแบบ สุดท้ายแล้วก็เกิดปัญหาส่งไม่ไหว หรือซื้อมาเกินความจำเป็นนั่นเอง