จ่ายเบี้ยประกันชีวิตไม่ไหว ทำอย่างไร


ซื้อประกันมาหลายชนิด แต่รู้สึกว่าเริ่มส่งเบี้ยประกันไม่ไหว แต่ไม่เป็นไรทางออกย่อมมีอยู่แล้ว