ใบรับรองแพทย์กับการทำประกันชีวิต


ใบรับรองแพทย์สำคัญกับประกันชีวิตอย่างไร? กรณีไหนที่เราต้องใช้ใบรับรองแพทย์บ้าง?