จำเป็นต้องทำประกันชีวิตหรือไม่?


หลายคนอาจยังไม่เข้าใจว่าจะทำประกันชีวิตไปเพื่ออะไร เรามาดูกันว่าประกันชีวิตจำเป็นกับเราอย่างไรบ้าง?