ต้องตรวจสุขภาพก่อนรับความคุ้มครองหรือเปล่า?


ถ้าปัญหาสุขภาพมีผลต่อการทำประกันชีวิต เราจำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อนใช่ไหม?