คู่สามีภรรยากับการแยกกันยื่นภาษี


เป็นคู่สามีภรรยาต้องยื่นภาษีอย่างไร แบบไหนที่จะเหมาะกับเรา?

เชื่อว่าคู่สามีภรรยามือใหม่ที่เพิ่งแต่งงานกัน อาจรู้เรื่อง “การแยกกันยื่นภาษี” อยู่บ้าง ซึ่งการแยกกันยื่นภาษีนั้นคือ การที่สามีภรรยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้เป็นของตนเอง สามารถยื่นรายการการเสียภาษีเงินได้ในนามตนเอง ส่วนกรณีเงินได้พึงประเมินที่เกิดจากการทำกิจการร่วมกัน หรือที่มิได้พิสูจน์ว่าเป็นเงินได้ของฝ่ายใด สามารถยื่นรายการและเสียภาษีในนามคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลได้

หลังจากที่กฎหมายนี้ออกกันมาสักพัก สิ่งที่ชวนสงสัยก็คือ “แล้วสำหรับคู่ของฉัน ควรแยกกันยื่นภาษี หรือรวมภาษีด้วยกันดีล่ะ?” ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจตรงกันกับกฎหมายที่ออกมาก่อนว่า คุณสามารถที่จะแยกกันยื่นภาษี หรือร่วมกันยื่นภาษีก็ได้ตามความสมัครใจ

แน่นอนว่าคุณทั้งคุณจะต้องจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย มีการสร้าง ความมั่นคงของชีวิตคู่ร่วมกันเท่านั้น ถึงจะสามารถร่วมกันยื่นภาษีได้ ถ้าหากว่าคุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วล่ะก็ ไม่ว่าอย่างไรคุณก็ไม่สามารถยื่นภาษีร่วมกันได้เด็ดขาด เมื่อทำความเข้าใจตรงกันแล้ว ก็ไปสู่วิธีเลือกประเภทการยื่นภาษีกันเลย

เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่า การเสียภาษีเงินได้นั้นเป็นแบบอัตราก้าวหน้าเป็นขั้นบันได ยิ่งมีรายได้มากจะต้องเสียภาษีมากขึ้น การแยกกันยื่นจะทำให้ได้การรับยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้สุทธิ 150,000 บาททั้งคู่และเสียภาษีน้อยกว่า เราขอยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายๆ

สมมติว่าสามีมีเงินได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนภาษีแล้ว เป็นจำนวนเงิน 750,000 บาท ส่วนภรรยามีเงินได้สุทธิ 700,000 บาท ฐานภาษีสูงสุดของทั้งคู่เป็นฐานเดียวกันคือ 15% แต่ถ้ารวมกันยื่นเท่ากับเงินได้สุทธิทั้งคู่เป็น 1,450,000 บาท ฐานภาษีสูงสุดที่จะต้องเสียอยู่ที่ 25% ทำให้ต้องเสียภาษีมากขึ้น

[rabbitads slug=glossary-life]

ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่าภรรยาไม่ได้ทำงาน แต่มีเงินได้เป็นดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารปีละ 50,000 บาท โดยที่ตัวภรรยาสามารถหักค่าลดหย่อนภาษีจากการเลี้ยงดูบิดามารดาคนละ 30,000 บาท รวมเป็นค่าลดหย่อน 60,000 บาท แม้ว่าถ้าแยกยื่นภรรยาจะไม่ต้องเสียภาษีก็ตาม แต่จะเป็นการใช้ค่าลดหย่อนไม่คุ้มค่าในการประหยัดภาษี

ถ้าเลือกยื่นภาษีรวมกับสามี สามีจะต้องนำทั้งรายได้ ค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนทั้งหมดของภรรยามารวมคิดคำนวณด้วย ทำให้ประหยัดภาษีได้มากกว่า

ที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นเป็นเพียงแค่หลักเกณฑ์กว้างๆ เท่านั้น แต่ถ้าจะเอาให้ชัวร์ก็ต้องลองคิดคำนวณดูว่าจริงๆ แล้ว หากแยกยื่นภาษีจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่ หากว่ารวมยื่นทั้งแบบรวมทุกเงินได้กับรวมเฉพาะรายได้อื่นๆ ต้องเสียภาษีเท่าไหร่ แล้วค่อยนำมาเปรียบเทียบว่าแบบไหน ถือเป็นสิ่งที่ดีกับการใช้ชีวิตคู่ของคุณมากกว่ากัน

เสียสละเวลาลองคิดคำนวณนิดหน่อย แล้วเลือกวิธียื่นภาษีที่ประหยัดมากที่สุด เพียงแค่นี้ก็จะมีเงินเหลือใช้เหลือเก็บเพื่อ ความมั่นคงของชีวิต ครอบครัวมากขึ้นแล้วละ