การสูบบุหรี่ส่งผลต่อเบี้ยประกันในอนาคต


การสูบบุหรี่ส่งผลโดยตรงกับสุขภาพ แล้วแบบนี้จะส่งผลต่อค่าเบี้ยประกันชีวิตด้วยหรือเปล่า?