ประกันผู้สูงอายุ เหตุผลและความจำเป็น


ความหมายของประกันผู้สูงอายุ ผลประโยชน์และความจำเป็น

ประกันผู้สูงอายุ นับเป็นหลักประกันสุขภาพของผู้ใหญ่ในครอบครัวได้ดีอย่างมาก เพราะในปัจจุบันนี้แม่จะรับราชการหรือทำงานที่รัฐวิสาหกิจ จนถึงวัยเกษียณแต่ก็ไม่ได้รับบำนาญที่ช่วยดูแลรักษายามเจ็บป่วยฟรีเบิกได้เหมือนสมัยก่อน แต่จะได้เป็นค่าบำเหน็จแทนทำให้เมื่อเกษียณมาอยู่ที่บ้านจะไม่ได้รับสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลอีกแล้ว จึงทำให้ทุกวันนี้มีประกันที่ออกแบบค่าเบี้ย รวมถึงความคุ้มครองดูแล ที่เหมาะแก่ผู้สูงวัยอย่างมาก

มีหลายบริษัทดังจะเห็นได้จากโฆษณา มีทั้งที่จ่ายเงินค่าเบี้ยถูก มีทั้งค่าตอบแทนคุ้มครองสูงสุด ดึงดูดใจ เพราะฉะนั้นวันนี้มาทำความเข้าใจกับรายละเอียดของประกันวัยสูงอายุ

ประกันผู้สูงอายุ เป็นประกันของผู้ใหญ่ที่เริ่มมีอายุตั้งแต่ 45-75 ปี แล้วแต่ดุลยพินิจของแต่ละบริษัทประกัน ซึ่งก็มีทั้งที่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตรวจสุขภาพและอาจจะมีคำถามเกี่ยวกับประวัติสุขภาพให้ผู้สูงอายุที่จะทำประกันได้ตอบกันสักหน่อย หรือบางบริษัทก็ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพก็มีเยอะเหมือนกัน เป็นเหมือนแรงจูงใจให้ลูกค้าหันมาทำประกันกับบริษัทของตนเอง เพราะมีความสะดวก ง่าย ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก จึงเน้นความคุ้มครองการเสียชีวิตมากจากดูแลเรื่องความเจ็บป่วย ซึ่งสามารถเลือกทำมีสัญญาเพิ่มเติมสำหรับการดูแลรักษาสุขภาพอีกด้วย

[rabbitads slug=glossary-life]

ส่วนสำคัญที่ต้องเน้นเมื่อคิดจะทำประกันผู้สูงอายุ คุณควรที่จะอ่านรายละเอียด คำอธิบายให้ชัดเจนหรือสอบถามข้อมูลให้ครบถ้วนจากตัวแทนขายประกันก่อน ซึ่งคำถามที่ควรให้ความสำคัญก็มี ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย เช่น เกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บตามธรรมชาติแล้วเสียชีวิตภายใน 2 ปี โดยทำการนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติกรมธรรม์เรียบร้อยแล้ว

หากเป็นเช่นนั้น บริษัทประกันจะให้ตัวแทนมาช่วยดูแลและทำการจ่ายเงินคืนให้เท่ากับค่าเบี้ยที่คุณได้ทำการจ่ายไว้ จึงทำให้ผู้ทำประกันรู้สึกไม่เข้าใจเหตุเพราะอ่านรายละเอียดไม่ครบถ้วน

ยกตัวอย่างให้เข้าใจเพิ่มขึ้น หากมีการจ่ายเบี้ยประกันไปแล้วตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเสียชีวิต 7,000 บาท โดยในรายละเอียดที่แจ้งถึงผลประโยชน์จากการเสียชีวิตที่ 1,000,000 บาท แต่ผู้สูงอายุที่ทำประกันมีการเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บภายใน 1 ปี นับจากกรมธรรม์ทำให้ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินเพียง 7,000 บาท อาจจะมีผลตอบแทนเพิ่มเติมจำนวนหนึ่ง ทำให้การเสียชีวิตในครั้งนี้ จะได้รับเงินชดเชยทั้งหมด 7,150 บาทแน่นอนว่าจะไม่ได้เงิน 1,000,000 บาท แต่ตรงกันข้าม หากทำประกันผู้สูงอายุ คุ้มครองดูแลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เมื่อผู้สูงอายุเสียจะได้รับเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์ จำนวนรวมประมาณ 1,007,300 บาท

ประกันผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่า รายละเอียดของเงื่อนไขและสัญญากรมธรรม์เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และต้องอาศัยความเข้าใจ เพื่อป้องกันความผิดพลาดการรับผลประโยชน์ที่ควรจะเป็น ดังนั้น ผู้ทำประกัน ควรศึกษารายละเอียดของความคุ้มครองประกันชีวิตที่จะได้รับอย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง