โรคร้ายแรง


คำนิยามของโรคร้ายแรงของประกันชีวิตทั้ง 50 โรค

หลายๆ คนมักจะพบเจอกับคำว่า โรคร้ายแรง 50 โรคที่ประกันไม่คุ้มครอง แต่สามารถทำประกันโรคร้ายแรงเพิ่มได้หลังจากที่เราได้ซื้อประกันชีวิตหลักไปแล้ว และบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราถึงเรียกโรคเหล่านี้ว่า โรคร้ายแรง กันนะ วันนี้เรามี "คำนิยามเกี่ยวกับโรคร้ายแรง" จากสมาคมประกันชีวิต มาฝากกันค่ะ

คำนิยามโรคร้ายแรง มีหัวข้อหลักๆคือ

การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน คือ ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักประจำวันของคนปกติ 6 ชนิด ซึ่งจะนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นเกณฑ์ทางการแพทย์ในการประเมินผู้ป่วยที่ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจดังกล่าวได้ ดังนี้

 • ความสามารถในการเคลื่อนย้าย เช่น การเคลื่อนย้ายจากเก้าอี้ไปกลับเตียงได้ด้วยตนเองได้ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ
 • ความสามารถในการเดินหรือเคลื่อนที่ เช่น สามารถเดินจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องได้ด้วยตนเอง
 • ความสามารถในการแต่งกาย เช่น สามารถสวมหรือถอดเสื้อผ้าได้ด้วยตนเอง
 • ความสามารถในการอาบน้ำ เช่น อาบน้ำได้เองและยังรวมไปถึงการเข้าออกจากห้องน้ำได้เอง
 • ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง
 • ความสามารถในการขับถ่าย

การจัดระดับความผิดปกติของหัวใจของ New York Hearth Association (NYHA) Classification of Cardiac Impairment คือ เกณฑ์การจัดระดับความผิดปกติของหัวใจ โดยอ้างอิงจาก New York Heart Association เป็นมาตรฐานสำหรับการประเมินความผิดปกติของหัวใจเมื่อเทียบกับความสามารถในการมีกิจกรรมประจำวันต่างๆ 4 ระดับ คือ

 • ระดับ1 : สามารถปฏิบัติกิจวัติประจำวันได้โดยไม่จำกัดและไม่ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติ เช่น อ่อนเพลีย หายใจหอบเหนื่อยหรือเจ็บหน้าอก
 • ระดับ2 : สามารถปฏิบัติกิจวัติประจำวันได้โดยมีข้อจำกัดเล็กน้อย เช่น มีอาการอ่อนเพลีย หายใจหอบเหนื่อยหรือเจ็บหน้าอก ซึ่งคนปกติจะไม่มีอาการดังกล่าว
 • ระดับ3 : สามารถปฏิบัติกิจวัติประจำวันได้โดยมีข้อจำกัดอย่างมาก เมื่อมีการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเพียงเล็กน้อย ก็ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติเช่น
 • ระดับ4 : ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันใดๆได้เลย เนื่องจากมีอาการอ่อนเพลีย หายใจหอบเหนื่อยแม้ในขณะพัก

[rabbitads slug=glossary-life]

โรคร้ายแรง ทั้ง 50 โรค ได้แก่

 1. มะเร็ง (Cancer)
 2. โรคหัวใจวาย (Heart Attack)
 3. โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
 4. การศัลยกรรมหลวดเลือดเลี้ยงหัวใจ (Coronary Artery Surgery)
 5. ไตวาย (Kidney Failure)
 6. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ (Major Organ transplantation)
 7. อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา (Paralysis)
 8. ตาบอด (Blindness)
 9. การผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ (Heart Value Surgary Repair)
 10. การเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Heart Value Surgary Replacement)
 11. การศัลยากรรมหลอดเลือดแดงใหญ่ (Surgary for a disease of Aorta)
 12. โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's Disease)
 13. ภาวะการสลายตัวเพิ่มขึ้นของเซลล์ประสาท (Amyotrophic Leteral Sclerosis)
 14. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต (Aplastis Anaemia)
 15. โรคเยื่อหุ้มสมองอัพเสบเฉียบพลันจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Maningitis)
 16. เนื้องอกในสมอง (Benign Brain Tumour)
 17. โรคปอดระยะสุดท้าย ZChronic lung disease)
 18. ภาวะหมดสติ (Coma)
 19. การสูญเสียการได้ยินอย่างสมบูรณ์ (Loss of Hearing)
 20. โรคไข้สมองอักเสบ (Encephalitis)
 21. โรคไวรัสตับอัพเสบขั้นรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis)
 22. การสูญเสียแขนขา (Loss of Limbs)
 23. การสูญเสียความสามารถในการพูดอย่างสมบูรณ์ (Loss of Speech)
 24. แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกเป็นบริเวณกว้าง (Major Burns)
 25. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง (Major Head Injury)
 26. โรคเซลล์ประสาทการเคลื่อนไหวผิดปกติ (Motor Neuron Disease)
 27. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy)
 28. โรคระบบประสาทพาร์กินสัน (Parkinson's Disease)
 29. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงโดยหาสาเหตุไม่ได้ (Primary Pulmonary Arterial Hypertension)
 30. โรคเนื้อเยื่อแข็งตัวโดยทั่วไป (Multiple Sclerosis)
 31. โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
 32. โรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส (Systemic Lupus Erythematosus or S.L.E.)
 33. โรคตับวาย (Liver Failure)
 34. โรคลำไส้อักเสบที่เป็นแผล (Severe Ulcerative Colitis or Crohn's disease)
 35. โรคถุงน้ำในไต (Medullary Cystic Disease)
 36. ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง (Chronic Relapsing Pancreatitis)
 37. การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ (Loss of Independent Existence)
 38. ภาวะข้ออัพเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง (Severe Rheumatoid Arthritis)
 39. ภาวะอะแพลลิก (Apallic Syndrome or Vegetative State)
 40. โรคเท้าช้าง (Elephantiasis)
 41. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy)
 42. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด (Cerebral Aneurysm Requiring Braing Surgery)
 43. การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน (Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus)
 44. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด (Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery)
 45. การผ่าตัดกระดูกสันหลังคดที่ไม่ทราบสาเหตุ (Surgery for Idionpathic Scoliosis)
 46. โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม (Progressive Scleroderma or Diffuse systemic sclerosis/scleroderma)
 47. โรคเนื้อเยื่อพังผืดอัพเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย (Necrotisinc Fasciitis)
 48. โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ (Kawasaki Dissease with Heart Complication)
 49. โรคไอเซนเมนเกอร์ (Eisenmenger's syndrome)
 50. โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenis Gravis)