ประกันชีวิต ระยะเวลาความคุ้มครองนานแค่ไหนดี?


ประกันชีวิตมีระยะเวลาการคุ้มครองที่หลากหลาย แล้วเราควรเลือกแบบไหนดีละ?

ก่อนทำประกันชีวิต คุณรู้หรือยังว่าประกันชีวิตมีกี่แบบ ให้ความคุ้มครองนานแค่ไหนแล้วแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง? หากคุณไม่รู้แล้วเลือกประกันชีวิตผิดแบบขึ้นมา คุณต้องมานั่งเสียใจภายหลังแน่ๆ วันนี้เราจึงเอาความรู้ด้าน ประกันชีวิต เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อมาฝากกันค่ะ

4 รูปแบบประกันชีวิตพื้นฐาน

  • การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

เป็นรูปแบบการประกันชีวิตที่ทิ้งเบี้ยประกันให้สูญเปล่า แต่มีระยะเวลาคุ้มครองที่แน่นอน เช่น 5-10 ปี เป็นต้น โดยจะจ่ายทุนประกันเฉพาะในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างสัญญามีผลบังคับใช้เท่านั้น

ซึ่งประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลานี้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่สูงมาก แต่ต้องการความคุ้มครองสูงและเป็นความคุ้มครองระยะสั้น

ข้อดีของประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

คือคุณสามารถเลือกระยะเวลาคุ้มครองเองได้และถือเป็นแบบประกันที่เบี้ยประกันถูกที่สุดด้วย ส่วนข้อเสีย คือไม่มีมูลค่าเงินสดกรมธรรม์ เพราะเบี้ยประกันเป็นแบบจ่ายทิ้งปีต่อปี

  • การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เป็นการทำประกันที่มีระยะเวลาคุ้มครองตลอดชีพหรือจนถึงอายุ 90 ปี โดยจะจ่ายทุนประกันให้ผู้รับผลประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือจ่ายทุนประกันภัยให้กับผู้เอาประกันเมื่ออายุ 90 ปี

ประกันชีวิตรูปแบบนี้ มีทั้งความคุ้มครองและการออมทรัพย์ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้ายของชีวิต

ข้อของประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

เบี้ยถูกและยังคุ้มครองได้นานอีกด้วย ส่วนข้อเสีย คือไม่มีเงินคืน หากคุณต้องการเงินคืนเป็นก้อนใหญ่ ต้องปิดกรมธรรม์แล้วเวนคืนมูลค่าเงินสด ทำให้ต้องหยุดการคุ้มครองไปด้วยและอาจไม่เหมาะกับผู้ที่ไม่ได้ต้องการการคุ้มครองนานถึงตลอดชีพ

  • การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

เป็นประกันชีวิตที่เอาประกัน 2 รูปแบบมารวมกัน คือแบบชั่วระยะเวลากับแบบสะสมทรัพย์ ซึ่งจะมีระยะเวลาประกันภัยที่แน่นอน เช่น 10-20 ปีหรือจนครบอายุ 60 ปี

โดยจะจ่ายทุนประกันก็ต่อเมื่อ ผู้เอาประกันเสียชีวิตหรืออยู่จนครบกำหนดสัญญา การประกันภัยแบบนี้ เหมาะสำหรับใช้เก็บเป็นกองทุนการศึกษาให้กับบุตร

ข้อดีของประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

คือคุณสามารถใช้เป็นเงินออมได้ โดยที่ไม่มีความเสี่ยงใดๆ และยังช่วยสร้างวินัยในการออมให้กับคุณอีกด้วย ส่วนข้อเสีย คือทุนประกันไม่สูง เมื่อเทียบกับประกันแบบอื่นๆ จึงไม่เหมาะกับการทำเพื่อการคุ้มครอง

  • การประกันชีวิตแบบบำนาญ

เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการเงินไว้ใช้จ่ายยามชรา ซึ่งประกันชีวิตรูปแบบนี้จะมีระยะเวลาที่แน่นอนในการกำหนดวันเริ่มจ่ายเงินได้ประจำ เช่น จ่ายเมื่ออายุ 55 , 60หรือ 65 ปี

ให้ความคุ้มครองรายได้ที่สม่ำเสมอเมื่อเกษียณอายุหรือทุพพลภาพ โดยบริษัทจะจ่ายเงินให้เป็นงวดๆจนเสียชีวิตหรือสูงสุดไม่เกิน 85 ปี แบ่งเป็นงวดรายเดือน, 3 เดือน , 6 เดือนหรือ 1 ปี

ข้อดีของประกันชีวิตแบบบำนาญ

ข้อดีข้อเสียก็เช่นเดียวกับแบบสะสมทรัพย์ แต่แบบบำนาญจะมีผลตอบแทนสูงกว่าเล็กน้อยและมีเงินคืนที่ยาวนานสำหรับไว้ใช้เพื่อการเกษียณโดยเฉพาะ

รู้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมนำไปใช้พิจาณากันดูนะคะ เพื่อให้คุณได้ ซื้อประกันชีวิต ที่เหมาะสมกับตัวคุณ ครอบครัว และเป้าหมายทางการเงิน