ประกันชีวิต ระยะเวลาความคุ้มครองนานแค่ไหนดี?


ประกันชีวิตมีระยะเวลาการคุ้มครองที่หลากหลาย แล้วเราควรเลือกแบบไหนดีล่ะ?

ก่อนทำประกันชีวิต คุณรู้หรือยังว่าประกันชีวิตมีกี่แบบ ให้ความคุ้มครองนานแค่ไหนแล้วแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง? หากคุณไม่รู้แล้วเลือกประกันชีวิตผิดแบบขึ้นมา คุณต้องมานั่งเสียใจภายหลังแน่ๆ วันนี้เราจึงเอาความรู้ด้าน ประกันชีวิต เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อมาฝากกันค่ะ

เป็นรูปแบบการประกันชีวิตที่ทิ้งเบี้ยประกันให้สูญเปล่า แต่มีระยะเวลาคุ้มครองที่แน่นอน เช่น 5-10 ปี เป็นต้น โดยจะจ่ายทุนประกันเฉพาะในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างสัญญามีผลบังคับใช้เท่านั้น

ซึ่งประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลานี้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่สูงมาก แต่ต้องการความคุ้มครองสูงและเป็นความคุ้มครองระยะสั้น

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เป็นการทำประกันที่มีระยะเวลาคุ้มครองตลอดชีพหรือจนถึงอายุ 90 ปี โดยจะจ่ายทุนประกันให้ผู้รับผลประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือจ่ายทุนประกันภัยให้กับผู้เอาประกันเมื่ออายุ 90 ปี

ประกันชีวิตรูปแบบนี้ มีทั้งความคุ้มครองและการออมทรัพย์ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้ายของชีวิต

[rabbitads slug=glossary-life]

เป็นประกันชีวิตที่เอาประกัน 2 รูปแบบมารวมกัน คือแบบชั่วระยะเวลากับแบบสะสมทรัพย์ ซึ่งจะมีระยะเวลาประกันภัยที่แน่นอน เช่น 10-20 ปีหรือจนครบอายุ 60 ปี

โดยจะจ่ายทุนประกันก็ต่อเมื่อ ผู้เอาประกันเสียชีวิตหรืออยู่จนครบกำหนดสัญญา การประกันภัยแบบนี้ เหมาะสำหรับใช้เก็บเป็นกองทุนการศึกษาให้กับบุตร

เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการเงินไว้ใช้จ่ายยามชรา ซึ่งประกันชีวิตรูปแบบนี้จะมีระยะเวลาที่แน่นอนในการกำหนดวันเริ่มจ่ายเงินได้ประจำ เช่น จ่ายเมื่ออายุ 55 , 60หรือ 65 ปี

ให้ความคุ้มครองรายได้ที่สม่ำเสมอเมื่อเกษียณอายุหรือทุพพลภาพ โดยบริษัทจะจ่ายเงินให้เป็นงวดๆจนเสียชีวิตหรือสูงสุดไม่เกิน 85 ปี แบ่งเป็นงวดรายเดือน, 3 เดือน , 6 เดือนหรือ 1 ปี

รู้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมนำไปใช้พิจาณากันดูนะคะ เพื่อให้คุณได้ ซื้อประกันชีวิต ที่เหมาะสมกับตัวคุณ ครอบครัว และเป้าหมายทางการเงิน