ความคุ้มครองของการทำประกันชีวิตเป็นอย่างไร?


ถ้าประกันชีวิตไม่ได้คุ้มครองแค่ชีวิต แล้วประกันชีวิตคุ้มครองครอบคลุมถึงอะไรบ้าง?