เลือกประกันชีวิตให้เหมาะสมกับตัวเอง


ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับเรา ต้องมีความคุ้มครองแบบไหน?

เชื่อว่าหลายคนเวลาจะซื้อประกันชีวิตสักครั้ง ก็คงไม่พ้นคำถามที่ว่า "ควรซื้อประกันชีวิตแบบไหนดี" ถึงจะใช่และเหมาะสมกับตัวเราที่สุด ฉะนั้น วันนี้ rabbit finance จึงมี 4 ข้อควรรู้ ก่อนที่คุณจะตัดสินใจ ซื้อประกันชีวิตด้วยตัวเอง มาฝากกันค่ะ

1.คุณต้องการอะไรจากการทำประกันชีวิต

ก่อนซื้อประกันใดๆ คุณต้องถามความต้องการของตนเองเป็นหลัก แต่ถ้าคุณคิดไม่ออกจริงๆ ว่าคุณต้องการความคุ้มครองแบบไหนกันแน่ งั้นมาลองดูความต้องการแต่ละช่วงวัยกันก่อนดีกว่า เผื่อจะพอเป็นแนวทางให้คุณได้บ้าง

  • วัยทำงาน

ในวัยนี้ควรพิจารณาแบบประกันเพื่อความคุ้มครองชีวิต เพราะจ่ายเบี้ยประกันไม่สูงและสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมในอนาคตได้อีกด้วย เช่น ประกันสุขภาพหรือ ประกันอุบัติเหตุ

  • วัยสร้างครอบครัว

วัยนี้เป็นวัยที่หาความแน่นอนไม่ได้ เพราะฉะนั้นควรเลือกซื้อประกันให้ครอบคลุมทุกเรื่องไว้จะดีกว่านะคะ

1.พิจารณาวางแผนหาแบบประกันชดเชยรายได้และคุ้มครองชีวิต เพราะวัยนี้เป็นอีกช่วงชีวิตหนึ่งที่ต้องหันมาพิจารณาเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว

ดังนั้นควรเตรียมรับมือกับภาระที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วยการเลือกทำประกันชีวิตแบบชดเชยรายได้ เนื่องจากเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เป็นผลให้ขาดรายได้ สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้คุณเอง

2.พิจารณาประกันแบบคุ้มครองชีวิตเพิ่มเติม เพื่อให้ผลประโยชน์และวงเงินคุ้มครองครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับคนในครอบครัว

3.เตรียมความพร้อมกับเหตุการณ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่นการเจ็บป่วยหรือปัญหาสุขภาพ ซึ่งกรมธรรม์ประกันสุขภาพสำหรับลูกจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านรักษาพยาบาลให้แก่คุณ

  • วัยเกษียณ

ในวัยนี้ควรเตรียมความพร้อมด้วยการเลือกแบบ ประกันชีวิตบำนาญ เพราะเป็นช่วงวัยที่ควรให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อมในการวางแผนการเงินตั้งแต่เนิ่นๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายหลังเกษียณเป็นเรื่องที่จำเป็น ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกิดความมั่นคงทางการเงินในยามเกษียณ

2.สำรวจความสามารถทางด้านการเงิน

แต่ละคนมีรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นควรพิจารณาความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต เลือกให้เหมาะกับลักษณะรายรับของตัวคุณเอง ตามจำนวนเงินที่คุณสามารถจ่ายได้และงวดในการจ่ายเบี้ยประกันที่สะดวก เช่น รายเดือน รายปี จ่ายระยะสั้นหรือระยะยาว

3.ทำความเข้าใจเงื่อนไขแบบประกันที่จะซื้อ

เงื่อนไขในกรมธรรม์แต่ละประเภทจะมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย จึงควรพิจารณาศึกษาความคุ้มครองให้ละเอียด ว่าประกันที่เลือกซื้อนี้ให้ความคุ้มครองอะไรบ้างและมีวงเงินเท่าไหร่, ครอบคลุมค่าใช้จ่าย OPD หรือ IPD หรือไม่ , เงินชดเชยในกรณีต่างๆ , เงื่อนไขใดที่ประกันจะไม่ให้ความคุ้มครอง รวมถึงผลตอบแทนที่ได้รับเมื่อครบกำหนดสัญญา

4.ช่องทางการเลือกซื้อประกัน

ควรพิจารณาจากช่องทางที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ธนาคารหรือตัวแทนขายประกันที่มีใบอนุญาตขายประกันเท่านั้น และควรมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ง่าย สามารถตรวจสอบประวัติได้

อย่างไรก็ตาม หากถามถึง ประกันชีวิต ที่ดีที่สุด เราก็จะบอกว่า "ไม่มี" เพราะประกันที่ดีที่สุดสำหรับเรา คือประกันที่ผู้บริโภคเลือกความคุ้มครองได้ตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุด