การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ควรทำอย่างไร


การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน : การไถ่ถามกับบริษัทประกันที่เกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยค่าสินไหมทดแทนที่จะได้ต้องเป็นการเรียกร้องที่ผู้เอาประกันภัยได้รับผลกระทบ

แน่นอนว่า ผู้ที่ซื้อ กรมธรรม์ประกันชีวิต ย่อมมีความคาดหวังว่าจะได้รับค่าสินไหมทดแทน แต่หลายครั้งที่ผู้ทำประกันชีวิตหลาย ๆ คน ไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ควรจะเป็น ซึ่งนั่นอาจมีสาเหตุมาได้หลาย ๆ ปัจจัย ตั้งแต่บริษัทประกันภัยเล่นตุกติก ไปจนถึงฝ่ายที่ทำประกันไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ในการเรียกรับค่าสินไหมทดแทน บางคนคิดอยู่แต่ว่าในเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตามเงื่อนไขประกันแล้ว บริษัทก็ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเลยสิ ทำไมฉันจะต้องเป็นฝ่ายยุ่งยากด้วย สุดท้ายพอไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนก็ออกมาโวยวาย โทษนู่นโทษนี่

อย่ากระนั้นเลย ในบทความนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าอยากจะได้รับค่าสินไหมทดแทน เราต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างไรบ้างจึงจะถูกต้องตามกระบวนการ

ก่อนอื่นเมื่อเกิดเหตุการณ์การเสียชีวิตที่เข้ากับเงื่อนไขกรมธรรม์ สิ่งที่ญาติผู้ตายต้องทำเป็นอันดับแรก ก็คือ ติดต่อบริษัทประกันภัยให้เร็วที่สุด ยิ่งเป็นวันรุ่งขึ้นหลังจากวันเสียชีวิตเลยยิ่งดี เพื่อที่ทางบริษัทจะได้บันทึกข้อมูลอย่างคร่าวๆ ลงในระบบไปก่อนหรืออย่างน้อยที่สุด ต้องไม่เกิน 14 วัน นับตั้งแต่วันเสียชีวิต หากเลยไปกว่านั้นทางบริษัทประกันมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกความคุ้มครองได้ หรือถึงจะไม่บอกเลิก แต่การปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมานานแล้วเพิ่งมาแจ้ง ย่อมทำให้การทำงานของบริษัทประกันเป็นไปด้วยความยากลำบากและค่าสินไหมทดแทนจะได้ช้ากว่าปกติด้วย

มีหลายกรณีที่ญาติผู้ตายปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปจนเกือบเดือน จึงเพิ่งมาแจ้งว่าผู้ตายเสียชีวิตแล้วพอไม่ได้ค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากไม่แจ้งตามระยะเวลาที่กำหนดก็มาโวยวาย ดังนั้น การรีบแจ้งบริษัทประกันให้ไวที่สุดจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ขั้นตอนต่อมา คือ เมื่อแจ้งบริษัทประกันเรียบร้อยแล้ว ขอให้ญาติผู้ตายเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน ได้แก่

[rabbitads slug=glossary-life]

1.กรมธรรม์ประกันภัย

2.ใบเรียกร้องสินไหมมรณกรรม (ตามแบบฟอร์มของบริษัท)

3.สำเนาใบมรณบัตร

4.สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย และทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์

5.หนังสือมอบอำนาจและยินยอมให้ปิดเผยประวัติการรักษา

6.ถ้อยคำแพทย์ผู้ทำการรักษา

7.สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (หากเสียชีวิตด้วยวิธีผิดธรรมชาติ)

8.สำเนารายงานการชันสูตรศพ (หากเสียชีวิตด้วยวิธีผิดธรรมชาติ)

เมื่อรวมเอกสารได้แล้ว ทีนี้ก็สามารถเอาไปแสดงเพื่อขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนได้ โดยที่ในแต่ละบริษัทจะมีกำหนดวันรับค่าสินไหมทดแทนที่ไม่เท่ากัน หากปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดนี้เรียบร้อยแล้ว การรับค่าสินไหมทดแทนก็จะสามารถทำได้ 100% แต่ถ้าบริษัทประกันยังบ่ายเบี่ยง อ้างโน่นอ้างนี่ก็เชื่อได้เลยว่าบริษัทนั้นทำท่าจะชิ่งแล้ว อันนี้ผู้รับผลประโยชน์อาจจะต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายเข้าช่วยด้วย

ซึ่งระยะเวลาทำการจะไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกันได้รับเอกสารอย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยความเสี่ยงที่บริษัทประกันจะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทน คือ

1.ผิดเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

2.ตัวแทนนายหน้าประกันชีวิตตุกติก

3.ละเลยข้อมูลในกรมธรรม์

4.บอกข้อมูลที่ไม่จริง

5.เอกสารไม่ครบ

หวังว่าคงจะไม่มีใครที่ต้องประสบปัญหาบริษัทไม่จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนหรือหากเจอ ก็ขอให้ผ่านมันไปได้ด้วยดีต่อไป