ประกันชีวิตสำหรับคนอายุ 50 ปีขึ้นไป


ถ้าอายุเยอะเกิน 50 ปี ทำประกันชีวิตได้ไหม? ถ้าทำได้ต้องมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง?