ทำความรู้จักกับ ประกันสำหรับคนอายุมาก คืออะไร


ตอบให้เข้าใจว่ารปะกันของผู้ที่มีอายุมากคืออะไร ให้ความคุ้มครองเหมือนประกันทั่วไปหรือไม่