มาทำความรู้จัก กับประกันสะสมทรัพย์ มีข้อดีอะไรบ้าง


ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ คือประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองชีวิต และช่วยคุณออมเงินไปในตัว

หากอ้างอิงตามความหมายที่ คปภ. ระบุไว้ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ คือ การประกันชีวิตที่บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อมีชีวิตอยู่ครบกำหนดสัญญา หรือจ่ายเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาประกันภัย การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เป็นส่วนผสมของการคุ้มครองชีวิตและการออมทรัพย์ ส่วนของการออมทรัพย์ คือ ส่วนที่ผู้เอาประกันภัยได้รับคืนเมื่อสัญญาครบกำหนด

อาจกล่าวได้ว่า ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ คือ ประกันชีวิตที่มาในรูปแบบของการออมเงิน แต่กว่าจะได้ผลตอบแทนก็ต้องใช้ระยะเวลามากกว่าประกันชีวิตรูปแบบอื่น และมีหลากหลายรูปแบบให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นประกันออมทรัพย์ระยะสั้น ประกันออมทรัพย์ระยะกลาง และ ประกันออมทรัพย์ในระยะยาว เป็นต้น

ในปัจจุบันบริษัทประกันหลายแห่ง ได้มีบริการ ประกันสะสมทรัพย์ระยะสั้น คือกรมธรรม์ที่ประกันชีวิตที่มีอายุสั้น และให้ผลตอบแทนที่เร็วกว่าประกันชีวิตสะสมทรัพย์ระยะยาว โดยที่ ประกันสะสมทรัพย์ระยะสั้นนั้นจะให้ความคุ้มครองอยู่ที่ 3- 5 ปี ส่วนประกันชีวิตออมทรัพย์ระยะยาว จะให้ความคุ้มครองประมาณ 25 – 30 ปี

เนื่องจากประกันชีวิตสะสมทรัพย์ เป็นประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองชีวิต และออมเงินไปในตัว บริษัทประกันจึงจะจ่ายเงินเอาประกันตามสัญญาก็ต่อเมื่อ

[rabbitads slug=glossary-life]

1.ครบกำหนดอายุสัญญาในแต่ละปี เงินส่วนนี้จะมาในรูปแบบ “เงินคืนระหว่างสัญญา”

2.ผู้เอาประกันเสียชีวิต (ไม่รวมกรณีป่วย หรือทุพพลภาพ) เงินในส่วนนี้จะมาในรูปแบบของ “เงินเอาประกัน”

3.เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกัน ในกรณีที่ผู้เอาประกันยังไม่เสียชีวิต เงินส่วนนี้จะมาในรูปแบบของ “เงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา”

สำหรับเงินที่ผู้เอาประกันจะได้รับจะเป็นผลรวมของเบี้ยประกันทั้งหมดที่จ่าย + ผลตอบแทนอีกจำนวนหนึ่ง (เงินคืนระหว่างสัญญา ประมาณ 2 – 4%) ในส่วนของเงินเอาประกันนั้น ทางบริษัทจะจ่ายเป็นเงินก้อนใหญ่หรือ จ่ายเงินเอาประกันเป็นงวดๆ ก็ขึ้นอยู่กับข้อสัญญาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันของผู้เอาประกัน

ข้อดีของการทำประกันสะสมทรัพย์ คือ เป็นการฝึกวินัยการออมไปในตัว เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ได้ผลตอบแทนคงที่

ข้อเสียคือ การทำประกันสะสมทรัพย์คุณจะได้ทุนประกันที่ต่ำกว่าประกันชีวิตรูปแบบอื่น และผลตอบแทนที่ได้จากการทำประกันสะสมทรัพย์ ยังน้อยกว่าผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนรูปแบบอื่นๆอีกด้วย

อาจกล่าวได้ว่า การทำประกันสะสมทรัพย์เหมาะกับคนที่ต้องการการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงมากนัก และต้องการผลตอบแทนที่คงที่ แต่ไม่เหมาะกับผู้เอาประกันที่ต้องการความคุ้มครองและผลตอบแทนสูงเท่าไหร่นัก