ประกันชีวิตกับกองมรดก


หลายๆครั้งคนมักเทียบประกันชีวิตเข้ากับการจัดการมรดก แต่ข้อแตกต่างกลับมีเยอะมาก