ทำความเข้าใจ บริษัทประกันชีวิตแบบไหนที่มีความน่าเชื่อถือ


เราสามารถแยกแยะบริษัทประกันชีวิตกับโบรกเกอร์ได้อย่างไร? การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันควรศึกษาบริษัทอย่างไร?

ประกันชีวิต ที่ไหนดี? คำถามยอดนิยมเมื่อคุณต้องตัดสินใจเลือก ทำประกันชีวิต สักฉบับ ไม่ว่าจะเพื่อการลดหย่อนภาษีหรือเพื่อวางรากฐานที่ดีให้กับครอบครัวก็ตาม คำตอบที่ดีที่สุดของคำถามนี้คงต้องเริ่มจากการศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิต และ บริษัทประกันชีวิตเสียก่อน โดยขั้นตอนการเลือกบริษัทประกันชีวิตก็คงไม่พ้นหัวข้อเหล่านี้

  1. ความเหมาะสมกับความต้องการ

  2. ความคุ้มค่าของข้อเสนอ

  3. ความน่าเชื่อถือของบริษัท

เป็นภาพกว้างๆรวมๆของการตัดสินใจเสียมากกว่า เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอะไรคืออะไร โดยเราอยากจะพูดเรื่อง บริษัทประกันชีวิต เป็นหลัก เพราะท้ายที่สุดแล้ว ข้อเสนอและความเหมาะสมจะตามมาจากบริษัทที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ ไม่แปลกเลยที่ ส่วนแบ่งการตลาดในวงการประกันชีวิต รวมถึงวงการประกันวินาศภัยจะมีเพียง 4-5 บริษัทที่กินส่วนแบ่งไปมากกว่า 50% ยกตัวอย่างเช่น เมืองไทยประกันชีวิต, ไทยประกันชีวิต, กรุงไทยแอกซ่า เป็นต้น

[rabbitads slug=glossary-life]

  • บริษัทประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ กรมธรรม์ ความรับผิดชอบ รวมถึงความรับผิดชอบต่อตัวแทนประกันด้วย

  • ตัวแทนประกันชีวิต คือลูกจ้างของบริษัทประกันชีวิตนั้นๆ เช่น ตัวแทนประกันชีวิตจากเมืองไทยประกันชีวิต เป็นต้น โดยจะมีข้อเสนอจากบริษัทนั้นๆเป็นจุดขายเดียวเท่านั้น

  • โบรกเกอร์ประกันชีวิต เป็นองค์กรที่แยกออกมา โดยแยกแยะได้ง่ายจากการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตจากบริษัทต่างๆหลายบริษัท ภายในชื่อเดียว (ชื่อโบรกเกอร์) อาจจะมีตัวแทนของตัวเอง ออนไลน์หรือเป็นโบรกเกอร์ของบริษัทประกันโดยตรงก็ได้

โบรกเกอร์ และ ตัวแทนมีความหลากหลายและแตกต่าง มากกว่า 100 บริษัทอย่างแน่นอน ทำให้ คปภ. (สมาคมที่ควบคุมธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย) ออกนโยบาย**ใบอนุญาตสำหรับผู้จัดจำหน่ายประกันเพื่อเป็นหลักฐานเรื่องมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ โดยใบอนุญาตในส่วนนี้ก็จะแตกต่างกันตามรูปแบบของผู้จัดจำหน่าย เช่นใบอนุญาตของบริษัทประกันชีวิต** ของตัวแทน หรือของโบรกเกอร์ (รวมทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย)

  1. บริษัทประกันวินาศภัย

  2. บริษัทประกันชีวิต

กฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งสองชนิดไม่สามารถรวมกันได้ (รวมถึงใบอนุญาต) แต่สำหรับโบรกเกอร์นั้นสามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกัน หากมีใบอนุญาต