ประกันชีวิตช่วยฝึกนิสัยออมเงิน


โดยปกติแล้ว เวลาที่เรานึกถึงวิธีหรือช่องทางที่เราสามารถจะออมเงินที่เราสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราได้นั้น คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงการฝากเงินกับธนาคารเป็นอันดับแรก ๆ

แต่ในยุคปัจจุบันการฝากเงินกับธนาคารก็อาจ***ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเสมอไป*** ไม่ว่าจะเป็นเพราะดอกเบี้ยที่ต่ำหรือข้อจำกัดต่าง ๆ ของทางธนาคาร แต่รู้หรือไม่ ว่าตอนนี้ประกันชีวิตก็สามารถที่จะช่วยฝึกนิสัยออมเงินของท่านได้เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นช่องทางที่หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่รู้หรือไม่ทราบ


ประกันออมทรัพย์คือคำตอบ

สาเหตุที่ทำให้ประกันออมทรัพย์หรือ ประกันสะสมทรัพย์ คือคำตอบของประกันชีวิตที่สามารถช่วยฝึกนิสัยออมเงินได้ก็เพราะว่าประกันออมทรัพย์เป็นการผสมกันระหว่าง การคุ้มครองชีวิตและการออมทรัพย์ กล่าวคือผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินคืนเมื่อสัญญาครบกำหนด ซึ่งประกันออมทรัพย์มีทั้งในแบบระยะสั้นและระยะยาว

วินัยการออมสำคัญ

สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับการทำประกันออมทรัพย์ก็คือวินัยการออมของเรา โดยปกติการจ่ายเบี้ยประกันก็ต้องตรงเวลาอยู่แล้ว แต่ในกรณีของประกันออมทรัพย์ถ้าหากท่านยกเลิกก่อนครบสัญญาเราอาจจะไม่ได้เงินกลับมาคืนมาครบ หรือในกรณีของการยกเลิกตั้งแต่ปีแรกผู้เอาประกันอาจไม่ได้เงินคืนเลยสักบาท

[rabbitads slug=glossary-life]

นอกจากนี้หากท่านต้องการที่จะได้รับเงินก้อนโตจากประกันออมทรัพย์ก็ต้องจำเป็นจะต้องทำสัญญาที่มีระยะเวลายาวนาน ซึ่งอาจยาวนานถึง 10 - 20 ปี แถมยังไม่สามารถถอนเงินออกมาเหมือนการฝากเงินกับธนาคารได้ ดังนั้นการตรงต่อเวลาในการชำระเบี้ยประกันไม่ว่าจะรายปี รายเดือน หรือการทำบัญชีรายรับ รายจ่ายชีวิตของเราให้พอใช้จึงสำคัญมาก


ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

แม้เงื่อนไขบางอย่างในการทำประกันออมทรัพย์จะดูยุ่งยาก แต่ในอีกมิติหนึ่งท่านก็จะสามารถสร้างนิสัยการออมและตรงต่อเวลาได้ นอกจากนี้ผลตอบแทนของประกันออมทรัพย์นั้นก็คุ้มค่าทีเดียว เพราะท่านจะมั่นใจได้ว่าจะมีเงินเก็บเอาไว้ใช้ในภายหลังอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะสำหรับตัวท่านเองหรือบุตรหลาน ซึ่งในปัจจุบันประกันออมทรัพย์มีให้เลือกได้หลากหลายระยะ และยังสามารถเลือกรับความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น ประกันสุขภาพ หรืออุบัติเหตุ เพิ่มได้อีก จึงทำให้ท่านสามารถปรับและเลือกได้ตามการใช้ชีวิตของท่านได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียว