ประกันชีวิตช่วยฝึกนิสัยออมเงิน


โดยปกติแล้ว เวลาที่เรานึกถึงวิธีหรือช่องทางที่เราสามารถจะออมเงินที่เราสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราได้นั้น คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงการฝากเงินกับธนาคารเป็นอันดับแรก ๆ