แนวคิดการจ่าย เบี้ยประกันชีวิต


เบี้ยประกันชีวิต คือ เงินจำนวนหนึ่งที่ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายตามสัญญาจริง ในระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ให้แก่บริษัทประกันภัย เพื่อเป็นการรักษาข้อตกลงที่ได้ทำกันเอาไว้ในกรมธรรม์