แนวคิดการจ่าย เบี้ยประกันชีวิต


เบี้ยประกันชีวิต คือ เงินจำนวนหนึ่งที่ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายตามสัญญาจริง ในระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ให้แก่บริษัทประกันภัย เพื่อเป็นการรักษาข้อตกลงที่ได้ทำกันเอาไว้ในกรมธรรม์

ซึ่งแรงจูงใจหนึ่งที่ทำให้ผู้เอาประกันหลายคนตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิจของบริษัทต่างๆ เหตุผลหนึ่งก็คงจะเป็นผลตอบแทนที่จะได้รับ และเบี้ยประกันที่ต้องจ่าย ซึ่งไม่มีใครยอมขาดทุน ไม่ว่าจะเป็น บริษัทประกันชีวิต หรือผู้เอาประกันเอง เมื่อเบี้ยประกันชีวิตเป็นปัจจัยหลัก วันนี้มาทำความรู้จักเบี้ยประกันให้มากขึ้นกันดีกว่า

เบี้ยประกันชีวิตเป็นส่วนที่สำคัญเสมือนการตอบแทนบริษัทประกันที่จะมาคอยช่วยเหลือเราในยามคับขัน สถานการณ์เสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิต เมื่อใดก็ตามที่ความไม่แน่นอนยังคงอยู่กับชีวิตของเราทุกวันนี้ ทำให้ไม่มีใครสามารถคาดเดาอนาคตได้ว่าอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินและชีวิตจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ มันไม่มีสัญญาณบอกล่วงหน้านี้ ทำให้หลายคนเลือกที่จะกระจายความเสี่ยง เพื่อแบ่งเบาภาระในยามทุกข์ยาก จึงก่อให้เกิดบริษัทประกันขึ้นมา

ดังนั้น การจ่ายเบี้ยประกันให้แก่บริษัทประกันชีวิตจึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญ

[rabbitads slug=glossary-life]

บริษัทประกันเป็นผู้ช่วยที่รู้ใจขึ้น มีหน้าที่แบกรับความเสี่ยงของทุกคนที่นำมากระจายเอาไว้ โดยการจ่ายค่าเบี้ยประกันตามกำหนดให้แก่บริษัทประกันเป็นการตอบแทน แต่ถ้าคิดในแง่ของหลักจิตวิทยาแล้วมันเปรียบเสมือนการจ่ายค่าตอบแทนเป็นสินน้ำใจให้กับบริษัทผู้ที่ทำหน้าที่เสียสละ ยอมแบกรับความเสี่ยงแทนเราเอาไว้ เพราะเวลาที่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของเราอย่างไม่ทันตั้งตัวนั้น บริษัทประกันเหล่านี้จะทำหน้าที่ คอยช่วยเหลือ ดูแลทั้งในเรื่องเงิน จ่ายค่าเสียหายทั้งในส่วนของเราและคู่กรณีตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้ในสัญญาที่เราได้ทำตั้งแต่ครั้งแรก

ดังนั้น จะให้พูดถึง เบี้ยประกันชีวิต ง่าย ๆ ก็คือ เงินจำนวนหนึ่งที่ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายตามสัญญาจริง ในระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ให้แก่บริษัทประกันภัย เพื่อเป็นการรักษาข้อตกลงที่ได้ทำกันเอาไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งจำนวนของเบี้ยประกันมีหลากหลาย ไม่มีกำหนดเอาไว้ตายตัว ปัจจัยกำหนดค่าเบี้ยจะขึ้นอยู่กับประเภทและชนิดของประกันที่เลือกและปัจจัยในส่วนของเรื่องการดูแลว่ามีลักษณะของการครอบคลุมความเสี่ยงในเรื่องใดบ้าง แน่นอนว่าถ้าหากผู้เอาประกัน เลือกประกันที่ตอบโจทย์ครอบคลุมความเสี่ยงวงกว้างหลากหลายเรื่อง ค่าเบี้ยก็จะมีราคาที่สูงตามไปด้วย หากเราต้องการจ่ายค่าเบี้ยน้อย คงต้องเลือกประกันที่มีการครอบคลุมดูแลในบางเรื่องที่มีรายละเอียดเล็กน้อยลงมา แต่อาจจะไม่ตอบโจทย์ในการดำเนินชีวิตเท่าไหร่

บริษัทที่ทำการจัดเก็บเบี้ยประกันนั้นจะมีการวิเคราะห์วางแผนในส่วนของผลกำไรที่จะได้รับมาอย่างดีอยู่แล้ว เพราะจะต้องใช้เงินทุนในการนำมาหมุนเวียนช่วยเหลือผู้เอาประกันภายในบริษัทได้ตลอดเวลา หากขาดทุน จะส่งผลทำให้การบริหารความเสี่ยงไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น ทุกบริษัทจะทำการคำนวณต้นทุนบวกเข้ากับกำไรที่บริษัทควรได้รับเอาไว้แล้ว