ประกันชีวิตพร้อมรับเงินบำนาญกับ ประกันบำนาญ


ประกันชีวิตน้องใหม่ที่กำลังมาแรง ประกันบำนาญ

รูปแบบของการประกันชีวิต แบบใหม่ล่าสุดที่ถือเป็นน้องใหม่ที่เกิดขึ้นมาไม่นานนี้ ก็คือ การประกันบำนาญนั่นเอง การประกันบำนาญนี้ถือกำเนิดขึ้นมาก็เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการวางแผนชีวิตหลังเกษียณเพื่อให้มีรายได้พร้อมกับการได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตในขณะที่เราจ่ายค่าเบี้ยประกันอยู่ด้วย เป็นระยะเวลากว่าหลายปีมาแล้วที่มีการพูดถึงเรื่องของการวางแผนเกษียณกันมากขึ้น นั่นก็เป็นเพราะว่า อายุขัยของคนเรานั้นเฉลี่ยอยู่บนโลกใบนี้ได้นานขึ้น การแพทย์และการสาธารณสุขก็มีความเจริญก้าวหน้า ทำให้คนมีอายุยืนระยะเวลาหลังเกษียณจากการทำงานจึงยาวนานขึ้น

การจะหวังพึ่งเพียงแค่สวัสดิการเกษียณจากภาครัฐอย่างเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอ ยิ่ง หากเราไม่ได้ทำงานเป็นข้าราชการ ที่จะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญหลังเกษียณด้วยแล้ว ก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าหลังจากไม่ได้ทำงานมีรายได้

แถมยังแก่เฒ่าอาจมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาพยาบาลเข้ามาด้วยแล้ว เราจะมีชีวิตหลังเกษียณกันอย่างไร

ประกันบำนาญ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราจะออมเงินในระยะยาวเพื่อใช้ในยามเกษียณได้ โดยแม้อาจไม่ใช่เป็นช่องทางรายได้หลังเกษียณแบบ 100% แต่ อย่างน้อยการเลือกซื้อประกันบำนาญไว้ก็จะช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ที่เป็นขั้นต่ำในชีวิตประจำวันของเราได้เช่นกัน

[rabbitads slug=glossary-life]

รูปแบบของการประกันบำนาญนั้นก็คล้ายคลึงกับประกันแบบสะสมทรัพย์ คือจะต้องมีช่วงเวลาที่จ่ายค่าเบี้ยประกันไปเรื่อย ๆ จนเมื่อถึงกำหนดครบตามสัญญา ถ้าเป็นประกันแบบสะสมทรัพย์ก็จะได้เงินคืนพร้อมผลตอบแทนเป็นเงินก้อนเดียว ในขณะที่ประกันบำนาญเมื่ออายุครบ 55 หรือ 60 ปี ตามสัญญาหยุดจ่ายค่าเบี้ยประกันและหลังจากนั้นก็จะได้รับเงินบำนาญเป็นรายเดือนคืนในอัตราที่ระบุในกรมธรรม์ไปจนกว่าจะเสียชีวิต

การทำประกันบำนาญนี้สามารถ เริ่มทำได้ตั้งแต่อายุยังน้อยหรือเริ่มต้นทำงาน เพื่อที่เงินที่เราจะจ่ายจะได้ไม่มาก เพื่อให้ได้เป้าหมายของเงินบำนาญรายเดือนตามที่ต้องการ เป็นการวางแผนที่นอกจากทำให้ได้รับเงินบำนาญที่แน่นอนแล้วเรายังทราบว่าเราจะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ด้วย ซึ่งต้องเป็นเงินส่วนที่กันจากการวางแผนทางการเงินอื่น ๆ เช่น การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนในตราสารหนี้ หุ้นหรือกองทุน ฯลฯ เพราะ การลงทุนเหล่านั้นไม่ได้การันตีในเรื่องผลตอบแทน ในลักษณะที่เป็นเงินบำนาญหลังเกษียณ

และการลงทุนบางอย่างยังมีความเสี่ยงทำให้อาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ก็ได้เช่นกัน

ค่าเบี้ยประกันที่จ่ายกับการประกันบำนาญ สามารถนำไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของแต่ละปีเพิ่มได้จากการซื้อประกันชีวิตแบบธรรมดา ด้วย

ซึ่งในข้อนี้ก็ถือว่าภาครัฐมีส่วนช่วยประชาชนในการวางแผนเกษียณ โดยให้ลดหย่อนเพิ่มได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน และไม่เกิน 200,000 บาท