มาทำความรู้จักกับประกันบำนาญ เน้นความคุ้มครองอะไรบ้าง


ประกันที่เน้นเรื่องการออมเงิน ไม่ได้มีแค่ประกันชีวิตสะสมทรัพย์เท่านั้น แต่ประกันบำนาญก็ช่วยให้คุณออมเงินได้เช่นกัน

ประกันบำนาญ คือ ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองรายได้ของผู้เอาประกันหลังเกษียณอายุการทำงาน โดยที่ผู้เอาประกันต้องชำระเบี้ยประกันตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ ซึ่งเมื่อผู้เอาประกันชำระค่าเบี้ยประกันครบตามจำนวนและระยะเวลาแล้ว บริษัทประกันจะจ่ายผลประโยชน์เป็นรายเดือน หรือรายปีอย่างสม่ำเสมอจนผู้เอาประกันเสียชีวิต หรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันภัย

ประกันบำนาญ เป็นประกันที่เน้นหนักไปทางการออมเงินมากกว่าการให้ความคุ้มครองชีวิต ซึ่งผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์จาก การทำประกันชีวิตแบบบำนาญ ก็ต่อเมื่อ ผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาเท่านั้น เพราะบริษัทประกันชีวิตจะประเมินจำนวนงวดที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายตามอายุเฉลี่ยของกลุ่มบุคคลที่มีอายุในช่วงที่ใกล้เคียงกัน นั่นหมายความว่า

"หากคุณมีชีวิตที่ยืนยาวกว่าบุคคลทั่วไป คุณก็จะได้รับเงินบำนาญมากกว่าเบี้ยประกันที่คุณจ่ายไป แต่หากเป็นกรณีตรงกันข้าม คุณเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร (เสียชีวิตเร็วกว่าคนรุ่นเดียวกัน) เงินบำนาญที่คุณจะได้รับก็จะน้อยกว่าเบี้ยประกันที่คุณจ่ายไป"

นอกจากเงินบำนาญที่ผู้เอาประกันจะได้รับแล้ว ยังมีสิทธิประโยชน์อย่างอื่นอีกด้วย (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยแต่ละแห่ง) ไม่ว่าจะเป็น ได้รับการคุ้มครอง กรณี เกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต หรือ สามารถนำยอดเบี้ยประกันไปขอลดหย่อนภาระการจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น

ประกันบำนาญ มี 2 รูปแบบ ได้แก่

1.เงินบำนาญแบบคงที่ (Fixed Annuity) คือ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญที่บริษัทจ่ายเงินบำนาญคงที่ทุกงวด ตั้งแต่งวดแรกไปจนถึงงวดสุดท้ายของชีวิต

2.เงินบำนาญแปรผัน (Variable Annuity) คือ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญที่จ่ายเงินมากน้อยตามผลประกอบการจากการลงทุน เงินบำนาญแบบแปรผันส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบของ การลงทุนในพันธบัตร หุ้นกู้ และกองทุนรวมต่างๆ

[rabbitads slug=glossary-life]

ระยะเวลาของกรมธรรม์ประกันบำนาญจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

1.ช่วงสะสม คือ ช่วงที่ลูกค้าฝากหรือสะสมเงินออมในบัญชีของตัวเองในประกันชีวิต

2.ช่วงรับบำนาญ คือ ช่วงที่บริษัทประกันจ่ายเงินได้ประจำให้แก่ลูกค้าหรือผู้เอาประกัน ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ จนกว่าผู้เอาประกันจะเสียชีวิต หรือจนกว่าจะครบสัญญา

การจ่ายเบี้ยประกันบำนาญ มี 2 รูปแบบ

1.จ่ายเบี้ยประกันแบบงวดเดียว คือ บริษัทประกันจ่ายค่าเบี้ยประกันคืนให้แบบเป็นเงินก้อนใหญ่เพียงก้อนเดียวเท่านั้น

2.การจ่ายเบี้ยประกันเป็นรายงวด (รายเดือน หรือ รายปี) คือ บริษัทประกันจะจ่ายเงินประกันคืน เป็นงวดๆ ส่วนจะจ่ายเป็นรายเดือน หรือรายปีนั้นขึ้นอยู่กับสัญญาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันบำนาญเหมาะกับ บุคคลที่มีอายุ 30 - 55 ปี หรือบุคคลที่ไม่ชอบการลงทุนที่มีความเสี่ยง คนที่ต้องการผลตอบแทนที่แน่นอน หรือ ในกลุ่มคนที่ไม่ต้องการเป็นภาระแก่ลูกหลานในอนาคต รวมถึงคนโสดด้วย

แม้ว่าประกันบำนาญจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อการออมเงินเช่นเดียวกับ ประกันสะสมทรัพย์ แต่ ประกันทั้ง 2 ชนิดนี้ไม่ใช่ประกันรูปแบบเดียวกัน ยังมีความแตกต่างกันอยู่มาก นั่นหมายความว่า หากคุณกำลังมองหาประกันเพื่อการออมเงินต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อน