หน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต


พวกเขาคือใคร มีหน้าที่อะไร มาทำความรู้จักกับตัวแทนประกันชีวิต

หลายคนคงอาจจะเคยเจอการเสนอขาย ประกันชีวิต ให้โดยตัวแทนประกันชีวิตของแต่ละบริษัท ซึ่งอาจจะคิดว่าการซื้อประกันผ่านตัวแทนหรือซื้อผ่านบริษัทประกันนั้นอันไหนที่จะดีกว่ากัน

อันดับแรกต้องทำความเข้าใจกับหน้าที่ของตัวแทนก่อน ตัวแทนนั้นมีหน้าที่มานำเสนอขายประกันชีวิตให้แก่บุคคลทั่วไป โดยการได้รับมอบหมายมาจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว และอีกหน้าที่ของตัวแทนคือต้องดูแลลูกค้าประกันที่ซื้อประกันกับตนเอง แม้ว่าเราจะเลือกซื้อประกันชีวิตกับบริษัทโดยตรง แต่ละบริษัทประกันชีวิตก็จะส่งตัวแทนประกันมาคอยดูแลเราอยู่ดี

ผู้ที่จะสามารถเข้ามาเป็นตัวแทนประกันชีวิตของแต่ละบริษัทประกันได้ จะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเท่านั้น เช่น ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย ต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือไม่สมประกอบ ต้องไม่เคยมีประวัติช่อโกงและเคยถูกดำเนินคดีจำคุกมาก่อน ไม่เป็นผู้ที่ถูกเพิกถอน ใบอนุญาตตัวแทนประกัน มาก่อน ไม่ได้เป็นนายหน้าประกันชีวิตและต้องผ่านการฝึกอบรมมาจากบริษัทประกันแล้วเท่านั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความน่าไว้วางใจให้แก่ตัวแทนประกันได้เป็นอย่างดี

[rabbitads slug=glossary-life]

ผู้ซื้อประกันส่วนใหญ่แล้ว ต่างไม่อยากซื้อประกันกับตัวแทนที่เคยมีประวัติที่ไม่ได้มาก่อนอย่างแน่นอน อีกทั้งการซื้อประกันผ่านตัวแทนประกันชีวิตผู้ซื้อประกัน ก็ต้องการความมั่นใจและต้องตรวจสอบกับบริษัทประกันว่าซื้อกับตัวแทนจริงๆ อยู่แล้ว

อย่างที่หลายคนต่างทราบกันดีอยู่แล้วว่าเบี้ยประกันชีวิตในแต่ละปีนั้นไม่เงินจำนวนน้อยเลยทุกคนคงไม่อยากเสียเงินแล้วแต่ไม่ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการอย่างแน่นอน ตัวแทนประกันจึงต้องสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้แก่ลูกค้าประกันของตนเองทุกคน

การดูแลลูกค้าประกันของตัวแทนประกันแต่ละคนก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีอยู่เสมอ และต้องพร้อมที่จะตอบข้อสงสัยของลูกค้าได้อยู่ตลอด มีการ แนะนำประกันที่คิดว่าดี ต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและแน่นอนที่สุดหากเป็นลูกค้าชั้นดี ต้องหมั่นเข้าไปแสดงตัวและเยี่ยมลูกค้าอยู่เสมอเพื่อทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าคิดถูกแล้วที่เลือก ซื้อประกันกับเรา การรักษาความลับของผู้ซื้อประกันก็เป็นสิ่งที่ตัวแทนประกันจะต้องทำให้ได้ เพราะส่วนใหญ่แล้ว ลูกค้าประกันจะต้องลงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวหลายอย่างใน กรมธรรม์ประกันชีวิต หรือใบสมัคร

การเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้กับ ผู้ที่ต้องการซื้อประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแจ้งรายละเอียดความคุ้มครองและเบี้ยประกันที่เป็นความจริงให้แก่ลูกค้าเท่านั้น ตัวแทนประกันไม่มีสิทธ์ที่จะลดหรือเพิ่มเบี้ยประกันด้วยตนเองทั้งสิ้น นอกเสียจากบริษัทประกันชีวิตเป็นผู้ตั้งขึ้นมาใหม่หรืออยู่ในช่วงโปรโมชั่นของบริษัทเท่านั้น

ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของหน้าที่ความรับผิดชอบและสิ่งที่ตัวแทนประกันทุกคนและทุกบริษัทประกันจะต้องมี อีกทั้งที่สำคัญที่สุดตัวแทนประกันจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกก่อนจึงจะสามารถเข้ามาเป็นตัวแทนประกันให้แต่ละบริษัทประกันได้