เทคนิคการขอคืนภาษี


เทคนิคการยื่นภาษีเพื่อให้การขอคืนภาษีของเราเป็นไปอย่างรวดเร็ว

การขอคืนภาษีจะเกิดขึ้นกับกับคนที่ทำงานประจำกับบริษัทที่ทุกเดือนบริษัทจะทำการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนของเราไว้ก่อนและเมื่อถึงกำหนดตอนครบปี ผู้มีรายได้ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้กับทางสรรพากรในช่วงประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี เมื่อถึงตอนนั้นหลังจากคิดคำนวณค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ แล้ว เงินภาษีที่บริษัทหัก ณ ที่จ่ายๆ ให้กับสรรพากรไปก่อนอาจจะมากกว่าเงินภาษีที่เราจะต้องเสียก็ได้ ขั้นตอนของการขอคืนภาษีจึงต้องเกิดขึ้น

เมื่อกรอกแบบแสดงรายการเพื่อยื่นเสียภาษีกับสรรพากรประจำปีนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 2 แบบ คือ ต้องจ่ายภาษีเพิ่มกับต้องขอคืนภาษี หากต้องจ่ายภาษีเพิ่มเราก็ยื่นแบบพร้อมกับจ่ายภาษีเพิ่มภายในระยะเวลาที่สรรพากรกำหนดอย่าให้เกินวันสุดท้าย มิเช่นนั้นอาจต้องมีดอกเบี้ย ค่าปรับหรือเงินเพิ่มได้

ส่วนกรณีที่เป็นการขอคืนภาษีคืนนั้น เรามีเทคนิคดังต่อไปนี้เพื่อให้ขั้นตอนในการขอภาษีคืนของเราเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

เตรียมเอกสารให้พร้อม

ระยะเวลาของการให้ยื่นภาษีเงินได้สรรพากรกำหนดไว้ที่ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นการยื่นภาษีเงินได้ของปีที่ผ่านมา ดังนั้น เวลาสำหรับการเตรียมเอกสารนั้นก็มากพอและส่วนมากแล้วเราจะรู้ตั้งแต่สิ้นปีว่าปีที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรไปบ้าง เช่น ลงทุนเพื่อหักลดหย่อนได้ เราก็ต้องจัดเก็บเอกสารเหล่านั้นเพื่อเตรียมเป็นหลักฐานตอนยื่นแบบแสดงรายการประจำปี เอกสารที่ต้องเตรียมนี้ควรให้ครบทุกรายการ เพราะเราไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่สรรพากรจะขอตรวจสอบเอกสารอะไรเราเพิ่มบ้าง มีหลายคนบอกไว้ว่ากรณีของการขอคืนภาษีนี้ สรรพากรมักสุ่มตรวจเอกสารอยู่พอสมควร

ยื่นแบบแสดงรายการให้เร็ว

หากต้องขอคืนภาษีไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวันสุดท้ายตามกำหนด หากกรอกข้อมูลเรียบร้อย เตรียมเอกสารเสร็จครบถ้วนก็สามารถยื่นแบบแสดงได้ทันที เพราะเมื่อสรรพากรทำการตรวจเช็คเรียบร้อย เราก็มีสิทธิที่จะได้รับเช็คคืนภาษีเร็วด้วย

ส่งเอกสารให้สรรพากรตรวจทันทีหากมีการร้องขอ

อย่างที่บอกไว้ว่ากรณีขอคืนภาษี ยิ่งหากเป็นจำนวนที่มากสรรพากรอาจตรวจละเอียดและต้องมีการขอเอกสารเพิ่มเติมด้วย หากขอก็ให้รีบทำการจัดส่งให้โดยเร็วที่สุดเพื่อให้เรื่องจบเร็ว เราจะได้รับเช็คคืนภาษีเร็วที่สุดด้วย เอกสารหลักฐานที่เราส่งให้กับสรรพากรไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จหลักฐานการซื้อ LTF/RMF หรือประกันชีวิต ถ้าเราส่งเอกสารตัวจริงให้กับสรรพากรเราต้องอย่าลืมถ่ายเอกสารไว้อีก 1 ชุด เพื่อเก็บไว้ กรณีเกิดเอกสารหายก็จะมีเอกสารอีกชุดไว้อ้างอิงได้

ติดตามการขอคืนภาษี

หากเพื่อนรอบข้างเรายื่นแบบภาษีพร้อมกันแล้วได้รับคืนหมดแล้ว เราต้องติดตามการขอคืนภาษีจากสรรพากรที่เราไปยื่นแบบโดยตรง เผื่อกรณีที่มีข้อผิดพลาดประการใดจะได้แก้ไขได้ทัน เช่น เราอาจลืมให้เบอร์โทรติดต่อเราไว้ทำให้สรรพากรโทรมาขอเอกสารเพิ่มเติมไม่ได้ เรื่องก็เลยคาไว้ เป็นต้น

หากมีการวางแผนที่ดีและเตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อม ก็รับรองได้ว่าการขอคืนภาษีของเราจะไม่ใช่เรื่องยากเลย อีกทั้งในปัจจุบันยังสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วย ช่วยให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วมาก