วัตถุประสงค์ของการซื้อประกันชีวิต


ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการทำประกันชีวิต ที่เราจำเป็นต้องให้ความสำคัญ

ซื้อประกันชีวิตหลายคนให้ความสำคัญจนตั้งคำถามว่า มีความจำเป็นหรือไม่ สมควรจะซื้อดีหรือเปล่าหรือมีหลากหลายข้อสงสัยเกี่ยวกับ ข้อสัญญา ผลตอบแทน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการซื้อประกัน ทำให้หลายคนเลือกแสวงหาคำตอบจากคนรอบข้าง หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต แล้วจึงค่อยตัดสินใจเลือกลงทุน การตัดสินใจอย่างนั้น ถือว่าถูกในด้านความเป็นจริงที่ว่าชีวิตคนเรามีความไม่แน่นอนเป็นของธรรมดา เมื่อเกิดมา ก็มีแก่ เจ็บ ตาย ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ ที่แน่นอนคือต้องเกิดแก่ทุกคน สิ่งที่จะช่วยมอบผลประโยชน์ยามเกิดสถานการณ์อย่างนั้น ก็เห็นแต่จะมีการทำประกันเท่านั้นที่ตอบโจทย์

ซื้อประกันชีวิต แน่นอนว่าทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะไปให้ถึงฝัน ไปให้ถึงเป้าหมาย เพราะแต่ละคนล้วนมีความฝัน ความอยากมี ความอยากได้ ที่มากมายต่างกัน ซึ่งทุกสิ่งต้องอาศัยเวลา แต่เวลาก็มาพร้อมกับความไม่แน่นอน เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะมีชีวิตอยู่รอความฝันนั้น หรือจะมีร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมที่จะทำตามความฝัน เราจึงควรที่จะปกป้อง รักษา ตัวเองจากความไม่แน่นอนของชีวิต หากเราเป็นที่พึ่งของครอบครัวที่กำลังก่อร่างสร้างบ้านขึ้นมาสักหลัง หากสร้างเสร็จได้อยู่ก็ดีไป แต่ใครจะคิดว่าหากสร้างไม่เสร็จ ครอบครัวหลังจากนี้จะทำอย่างไร หากเราเกิดประสบอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นมาจะทำอย่างไร คนในบ้านจะสามารถแบกรับค่าใช้จ่ายไหวไหม

[rabbitads slug=glossary-life]

การซื้อประกันชีวิต จึงกลายเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่หลายครอบครัว โดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัวเลือกใช้เพื่อเป็นการวางแผนทางการเงิน ที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง แบ่งเบาภาระ รายจ่ายจากเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งการสูญเสียทรัพย์สินจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจจะคาดการณ์อนาคตได้ ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ประกันชีวิต จึงคิดมาเพื่อเป็นแสงสว่าง ส่องทางยามวิกฤตให้คนข้างหลัง หรือแม้กระทั่งตัวคุณเอง สามารถยืนหยัดขึ้นมาได้อีกครั้ง

มาพร้อมกับการให้ ทั้งในด้านของผลประโยชน์ ความคุ้มครอง มอบอิสระทางการเงินให้อย่างดี โดยเมื่อเสียเงินทั้งทีเราก็ควรที่จะเลือกซื้อประกันที่มอบผลตอบแทนในการลงทุนที่คุ้มค่า เหมาะสมกับตัวเองและครอบครัวมากที่สุด ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลได้ทั้งจากตัวแทนผู้จำหน่ายประกัน บริษัทประกัน คนรอบข้างที่ทำประกัน โดยจะเน้นไปที่ผลตอบแทนเปรียบเทียบกับค่าเบี้ยที่ต้องจ่ายว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่

ซื้อประกันชีวิต เมื่อตัดสินใจที่จะทำประกันชีวิตเสียแล้ว ขั้นต่อไปก็ควรคำนึงถึง ผลตอบแทนที่จะได้รับและมองหาค่าเบี้ยที่เหมาะสมกับตัวเอง ควรศึกษาจากหลายๆ บริษัทประกัน เพราะส่วนใหญ่หลายบริษัทประกันจะให้จำนวนเอาประกันในจำนวนใกล้เคียงกัน แต่มาแตกต่างในส่วนของมีรายละเอียดการคิดเบี้ยประกัน นอกจากนี้ควรพิจารณาจาก จำนวนเงินคืนระหว่างทำประกันอีกด้วย