ซื้อประกันสะสมทรัพย์ยังไงให้คุ้มค่าที่สุด


เทคนิคในการเลือกซื้อประกันสะสมทรัพย์ให้ได้กำไรมากที่สุด

ประกันสะสมทรัพย์เป็นการทำประกันประเภทหนึ่งที่เน้นการทำประกันชีวิตควบคู่ไปกับการสะสมทรัพย์ด้วย โดยมีกำหนดระยะเวลาในการจ่ายค่าเบี้ยประกันและระยะเวลาที่จะคืนทุนประกันด้วย ซึ่งหากมีชีวิตอยู่จนถึงระยะเวลาที่คืนทุนประกันก็จะได้เงินคืนบวกด้วยผลตอบแทนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

การทำประกันสะสมทรัพย์นี้ยังมีเป็นแบบย่อยลงไปอีกว่าเราจะเลือกแบบที่มีวงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตมากหรือน้อย ส่วนที่เป็นเงินสะสมทรัพย์ที่บริษัทประกันจะนำไปลงทุนเพื่อให้เกิดดอกเบี้ยจะมากหรือน้อย เป็นต้น ซึ่งหากเราเน้นการสะสมทรัพย์มากกว่า การประกันชีวิต วงเงินคุ้มครองหากเสียชีวิตก็จะไม่มากไปกว่าค่าเบี้ยประกันที่เราจ่ายไป เพราะค่าเบี้ยประกันส่วนใหญ่นั้นบริษัทประกันนำไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทน ใช้เป็นวงเงินเพื่อคุ้มครองชีวิตแค่ส่วนน้อย แต่ ผลตอบแทนที่ได้จากเงินส่วนที่นำไปลงทุนก็จะมากกว่าการซื้อประกันสะสมทรัพย์ แบบเน้นประกันชีวิตมากกว่า

การซื้อประกันสะสมทรัพย์ที่จะให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด เราจะต้องมีจุดมุ่งหมายหลักคือเรื่องของการออมเงินเพื่อให้ได้ผลตอบแทน ส่วน เรื่องของการประกันชีวิตหรือซื้อประกันเพื่อประหยัดภาษีต้องขอให้เป็นเรื่องรองลงเป็น เนื่องจาก จุดมุ่งหมายคือการทำประกันชีวิต การเลือกซื้อประกันแบบตลอดชีพเป็นเบี้ยจ่ายทิ้งแบบนั้นน่าจะตรงตามวัตถุประสงค์มากกว่าหรือหากต้องการประหยัดภาษีก็มีวิธีอื่นในการประหยัดภาษีที่ดีกว่าและมีอีกตั้งหลายช่องทาง เช่น การซื้อกองทุน LTF / RMF เป็นต้น

นอกจากนั้นประกันสะสมทรัพย์ยังมีผลตอบแทนที่เป็นลักษณะของการจ่ายคืนเป็นเงินปันผลระหว่างทางก่อนจะถึงกำหนดครบตามสัญญากรมธรรม์ด้วย หากในระหว่างการเลือกออมกับประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์และเราต้องการให้มีกระแสเงินสดกลับคืนมาให้เราได้ใช้บ้าง ก็ควรเลือกแผนประกันชีวิตสะสมทรัพย์แบบมีเงินคืนระหว่างทาง แบบนี้

[rabbitads slug=glossary-life]

การเลือกทำประกันสะสมทรัพย์เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดนั้น เราจะต้องมีการวางแผนโดยเรา ต้องทราบจุดมุ่งหมายก่อนว่าเป้าหมายของการออมในครั้งนี้เพื่ออะไร เช่น หากการออมครั้งนี้เพื่อเก็บเงินเป็นค่าเรียนปริญญาโทของลูกในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยเราต้องการใช้เงินประมาณ 1 ล้านบาท เราก็ต้องเลือกแผนที่มีทุนประกัน 1 ล้านบาท ส่วนการจ่ายค่าเบี้ยประกันนั้นเราสามารถเลือกให้เหมาะกับรายได้ที่เราสามารถจ่ายได้ในปัจจุบัน

เช่น หากมีรายได้มาก เราอาจเลือกจ่ายเบี้ยประกันแค่ 3 ปี แต่หากเรามีรายได้ไม่มาก เราอาจเลือกจ่ายเบี้ยประกันเป็น 5 ปี แล้วค่อยทิ้งเงินไว้ก็ได้ พอครบ 10 ปี ก็จะได้เงิน 1 ล้านบาท พร้อมกับผลตอบแทน

อย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นว่าประกันสะสมทรัพย์นั้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการออมเงินและได้ผลตอบแทนที่แน่นอน ไม่มีความเสี่ยง รวมทั้งยังมีประกันคุ้มครองชีวิตด้วย เปรียบเทียบกับการลงทุนอย่างอื่นก็อาจได้รับผลตอบแทนที่ไม่แน่นอนเพราะมีความเสี่ยงหรืออย่างเงินฝากก็ได้ผลตอบแทนต่ำกว่าและไม่มีการคุ้มครองชีวิตด้วย

เพียงแต่เมื่อตัดสินซื้อประกันสะสมทรัพย์แล้วก็จะเปลี่ยนใจได้ยากต้องรอให้ครบสัญญาเท่านั้น การได้รับทุนประกันคืนพร้อมผลตอบแทนจึงจะถือว่าคุ้มค่าที่สุด