ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยชีวิต


ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยชีวิต คือสิ่งที่เราควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อประกันชีวิต

“การประกันชีวิต” เป็นการประกันภัยที่มอบคุ้มครองแก่ผู้ถือกรมธรรม์ ในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และสูญเสียรายได้ในยามชรา

โดยผู้ถือกรมธรรม์จะได้รับเงินเฉลี่ยช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยทาง บริษัทประกันภัยชีวิต จะทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการนำเงินก้อนดังกล่าวไปจ่ายแก่ผู้เอาประกันภัย

การประกันภัยชีวิตมีหลากหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะมีข้อเสนอ ลักษณะความคุ้มครอง และผลประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้อประกันชีวิต

แม้กรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีข้อเสนอที่ให้ความคุ้มค่าแก่ผู้ซื้อประกันภัย แต่ก็มีข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยชีวิต ที่ไม่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ซื้อประกันด้วย

ซึ่งข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยชีวิตแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันออกไป โดยข้อยกเว้นการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันชีวิต จากสาเหตุการตายดังนี้

[rabbitads slug=glossary-life]

ดังนั้นผู้ซื้อประกันภัยควรศึกษาข้อเสนอ ลักษณะความคุ้มครอง และผลประโยชน์ต่างๆ รวมถึงข้อยกเว้นของ กรมธรรม์ประกันชีวิต ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ด้วย เพื่อที่ผู้ซื้อประกันภัยและผู้เอาประกันภัย จะได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่าที่สุด และไม่เสียผลประโยชน์ในการทำประกันภัยชีวิต