ประกันชีวิตกลุ่มคืออะไร


ประกันชีวิตกลุ่มคือหนึ่งในประเภทหรือรูปแบบของประกันภัยแบบกลุ่ม ซึ่งเป็นประกันภัยที่รับประกันภัยบุคคลที่มีอายุระหว่าง 15 - 60 ปี ไม่ต่ำกว่า 5 คนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียว

เช่นสวัสดิการที่นายจ้างทำให้แก่ลูกจ้างในบริษัท ประกอบไปด้วยประเภทหลัก ๆ ได้แก่ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม และประกันชีวิตกลุ่ม

ประกันชีวิตกลุ่ม จะให้ความคุ้มครองในรูปแบบของการเสียชีวิตทุกกรณี ไม่ว่าจะจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ทั้งในเวลาและนอกเวลาทำงาน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงทั่วโลก ซึ่งบริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินประกันหรือเบี้ยชดเชยให้แก่ทายาทหรือผู้รับประโยชน์ที่ลูกจ้างได้ระบุไว้


ประโยชน์ของประกันชีวิตกลุ่ม

แม้การทำประกันภัยกลุ่มในภาพรวมอาจจะถูกมองว่าเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายต้นทุนให้กับบริษัทหรือองค์กร แต่ก็มีประโยชน์หลากหลายข้อซึ่งผู้ประกอบการอาจมองข้ามไปได้

  1. ความปลอดภัย บนโลกแห่งความไม่แน่นอนใบนี้ สิ่งที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้น ก็อาจเกิดขึ้นจริงได้ เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นต้น ดังนั้นความปลอดภัย จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในมนุษย์เรา และแน่นอนว่าในองค์กรด้วยเช่นเดียวกัน

[rabbitads slug=glossary-life]

  1. ความรู้สึกมั่นคงของพนักงาน คงจะไม่มีพนักงานหรือสมาชิกองค์กรคนไหนที่อยากทำงานในบริษัทที่ให้ความรู้สึกไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัย อย่างแน่นอน ซึ่งไม่ว่าความรู้สึกเหล่านั้นจะเป็นจริงหรือไม่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างแรกเลยก็คือความเครียดที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ดังนั้นหากท่านสามารถทำให้พวกเขารู้สึกมั่นใจในองค์กรหรือบริษัทของท่านได้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้ว ยังทำให้พวกเขารู้สึกผูกพันธ์จนไม่อยากออกไปทำงานที่อื่นเลยก็เป็นได้

  2. ความรู้สึกของครอบครัว แม้ครอบครัวของพนักงานหรือสมาชิกองค์กรจะไม่ได้มาทำงานด้วยตนเอง แต่หากคุณสามารถทำให้พวกเขารู้สึกว่าสมาชิกครอบครัวของพวกเขาซึ่งมาทำงานให้คุณนั้นมีความปลอดภัยและมั่นคงไม่ว่าจะในด้านของชีวิต ทรัพย์สิน หรืออนาคต ความรู้สึกด้านบวกเหล่านี้ก็จะส่งผลต่อพนักงานของคุณอย่างแน่นอน

  3. สะท้อนภาพลักษณ์ ศักยภาพ และความยั่งยืนของบริษัท การทำประกันภัยกลุ่มนอกจากที่จะส่งผลต่อคนภายในบริษัทแล้ว ยังส่งผลต่อคนภายนอกบริษัทในด้านของภาพลักษณ์เช่นเดียวกัน เพราะมันเป็นหนึ่งใน***กระจกสะท้อนศักยภาพ*** และความยั่งยืนของบริษัท ที่สามารถรับมือและบริหารจัดการกับเบี้ยประกันที่จะต้องจ่ายได้อีกด้วย

  4. ลดหย่อนภาษี ค่าเบี้ยประกันภัยสามารถที่จะนำไปยื่นพิจารณาค่าใช้จ่ายของบริษัทเพื่อลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยนะ