ประกันชีวิตกลุ่มคืออะไร


ประกันชีวิตกลุ่มคือหนึ่งในประเภทหรือรูปแบบของประกันภัยแบบกลุ่ม ซึ่งเป็นประกันภัยที่รับประกันภัยบุคคลที่มีอายุระหว่าง 15 - 60 ปี ไม่ต่ำกว่า 5 คนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียว