เสียค่าเบี้ยประกันชีวิตรายปี หรือ รายเดือน ดีกว่ากัน


ประกันชีวิตแบบจ่ายเบี้ยรายเดือนและรายปีต่างกันอย่างไร แล้วเราเหมาะกับแบบไหนมากกว่ากัน?