เสียค่าเบี้ยประกันชีวิตรายปี หรือ รายเดือน ดีกว่ากัน


ประกันชีวิตแบบจ่ายเบี้ยรายเดือนและรายปีต่างกันอย่างไร แล้วเราเหมาะกับแบบไหนมากกว่ากัน?

หากคุณต้องการทำ ประกันชีวิต คุณจำเป็นที่จะต้องเสียค่าประกันนั้นๆ แต่การจ่ายประกันก็มีให้เลือก 2 แบบเป็น "เบี้ยประกันรายปี" กับ "เบี้ยประกันแบบรายเดือน" แล้วทั้ง 2 แบบ มีข้อดี ข้อเสีย ต่างกันอย่างไร?

สิ่งแรก คือคุณต้องให้ความสำคัญกับค่าเบี้ยประกันเสียก่อน ว่าการเสียเบี้ยประกันทั้ง 2 แบบ ทางเลือกไหนที่คุณสามารถจ่ายได้ ไม่มีปัญหาในภายหลัง แล้วคุณค่อยมาพิจาราณาว่าแบบไหนเหมาะสำหรับคุณ

เสียเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปี

การจ่ายเบี้ยประกันรายปีจะช่วยคุณ ประหยัดกว่าการจ่ายเบี้ยรายเดือน เพราะการจ่ายรายปีจะได้ส่วนลดประมาณ 5%-8% แต่การจ่ายเบี้ยรายปีจำเป็นที่จะต้องมีเงินก้อน อย่างเช่น ค่าเบี้ยรายปีจำนวน 12,000 บาท ถ้าหากแบ่งย่อยเป็นรายเดือนจะตกอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาท

ถ้าคุณเป็นผู้ที่ไม่ได้มีรายได้สูงมากนัก หากเกิดกรณีที่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนนั้นไปจ่ายค่ารักษาพยาบาล หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ อาจทำให้เกิดปัญหาในการจ่ายเบี้ยประกันไม่ทัน

โดยปกติแล้วจะสามารถผ่อนผันได้ประมาณ 30 - 60 วัน นับตั้งแต่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกัน แต่ถ้าหากยังหาเงินมาจ่ายไม่ทัน ก็สามารถติดต่อกับบริษัททำประกัน ขอเปลี่ยนแปลงเป็นจ่ายรายเดือนแทนได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทประกันด้วย

เสียเบี้ยประกันชีวิตแบบรายเดือน

การจ่ายเบี้ยประกันรายเดือน สามารถเลือกได้จะจ่ายเป็นรายเดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ของบริษัทประกันนั้นๆ ซึ่งเป็นการจ่ายเป็นงวดๆ ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินก้อนจ่ายทีเดียว

ถือเป็นการลดความเสี่ยงจากแผนที่ไม่แน่นอนของชีวิตผู้ทำประกัน อีกทั้งยังทำให้สภาพการเงินของคุณคล่องตัว ไม่ยืดเยื้อ เหมือนการเสียเบี้ยประกันรายปี ถ้าหากไม่มีเงินก้อนอาจทำให้ประกันขาดอายุกรมธรรม์ได้

แต่การเสียเบี้ยประกันแบบรายเดือน จะต้องเสียค่าดอกเบี้ยให้กับบริษัททำประกัน อย่างเช่น คุณต้องเสียเบี้ยประกัน 12,300 บาทต่อปี แต่คุณเลือกที่จะเสียเป็นรายเดือน 12,300 บาท ตกเดือนละ 1,000 บาทนิดๆ แต่การเสียเบี้ยรายเดือนจะมีดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.09 บาท ต่อเดือน

วิธีคิดดอกเบี้ย คือ คุณต้องนำเบี้ยประกันรายปี 12,300 x ดอกเบี้ย 0.09 เท่ากับว่า เบี้ยรายเดือนคุณต้องจ่ายประมาณ 1,107 บาทต่อเดือน ถ้าคิดเป็นปีก็เท่ากับ 13,284 บาท จะแพงกว่าเบี้ยประกันรายปี

สรุปถึงความแตกต่าง

การเสียเบี้ยประกันรายปีและรายเดือนแตกต่างกัน เพราะรายปีจะต้องจ่ายเป็นต่อปี และยังมีส่วนลดอยู่ที่ประมาณ 5% - 8% ที่สำคัญคุณต้องมีเงินก้อนใหญ่เพื่อจ่ายให้ตรงตามที่กรมธรรม์ระบุ แต่ถ้ารายเดือน คุณต้องแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ และต้องเสียดอกเบี้ยประมาณ 0.09 จาก เบี้ยประกันรายปี แต่เมื่อลองคำนวณดูแล้ว ระหว่างส่วนลดของเบี้ยประกันรายปี กับดอกเบี้ยประกันก็มีส่วนต่างกันเกือบพัน

คือส่วนของเบี้ยประกันรายปีที่ถูกลดไป 5%-8% 12,000 บาท ของเบี้ยรายปีที่คุณต้องเสีย ส่วนดอกเบี้ยของรายเดือนก็บวกไปเข้าไป ซึ่งจะเท่ากับส่วนลด 5%-8% ของเบี้ยรายปีนั้นเอง

ทั้งนี้การเลือกความประสงค์จะจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปีหรือรายเดือน ก็ขึ้นอยู่กับสถานะภาพทางการเงินของคุณ ความมั่นคงทางหน้าที่การงาน

ถ้าคุณเลือกรายปีคุณต้องมั่นใจว่าคุณมีเงินก้อนส่งทุกปี ถ้าหากวันใดแผนชีวิตเกิดเปลี่ยนแปลง โดยล่าออกทำให้สภาพการเงินของคุณชะงัก อาจทำให้เกิดผลเสียต่อประกันชีวิตที่คุณทำมาก็ได้