ทำความเข้าใจกับใบอนุญาตขายประกันสำคัญแค่ไหน? มีอะไรบ้าง


เพื่อตัดปัญหาเรื่องข่าวสารไม่ดีของวงการประกันภัย ใบอณุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรจึงเกิดขึ้น สำคัญแค่ไหน ลองอ่านดู

ใบอนุญาตนายหน้าหรือตัวแทนประกันภัย เป็นเอกสารเพื่อยืนยันถึงความน่าเชื่อถือ คุณภาพ และหลักฐานยืนยันบุคคลว่าได้รับการยอมรับจากสมาคมประกันชีวิตประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและทรงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. โดยปัจจุบัน จำเป็นต้องใช้เพื่อการขายสินค้าประกันภัยทั้งในฐานะตัวแทนผู้ขายเป็นบุคคล และ นิติบุคคลหรือโบรกเกอร์เองก็จำเป็นต้องมี ตามบัญญติของกฎหมาย

ที่ผ่านมามีการออกข้อบังคับเรื่องตัวแทนขาย/นายขายกรมธรรม์ผ่านทางโทรศัพท์เข้ามา โดยกำหนดว่าแม้แต่การขายผ่านทางโทรศัพท์ก็จำเป็นต้องมีใบอนุญาตอย่างจริงจัง มิฉะนั้นจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หากไม่มีใบอนุญาตจะเป็นการผิด พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ.2535 มาตรา 68 มีโทษตามมาตรา 105 และ พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 มาตรา 53 มีโทษตามมาตรา 99 สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย

ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยถือเป็นรูปแบบสินค้าและบริการที่แยกออกจากกัน ไม่สามารถใช้ใบอนุญาตอันใดอันหนึ่งเพื่อทดแทนกันได้

ปัจจุบันใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจด้านประกันภัยรวมถึงประกันชีวิตมีอยู่ 4 รูปแบบ ประกอบไปด้วย

[rabbitads slug=glossary-life]

  1. ตัวแทน/นายหน้า ประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต

  2. ตัวแทนขายยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life)

  3. ตัวแทนขายยูนิตส์ลิ้งค์ (Unit Link)

  4. ตัวแทน/นายหน้าขายกรมธรรม์ผ่านทางโทรศัพท์ (TeleSale)

ขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อนจะลงสมัคร เนื่องจากใบอนุญาตแต่ละชนิดใช้ทดแทนกันไม่ได้ โดยเฉพาะสำหรับนิติบุคคลอย่างโบรกเกอร์ หรือทำอาชีพตัวแทนขายโดยตรง แนะนำให้สอบทั้ง ประกันวินาศภัย และ ประกันชีวิต

ปัจจุบันใบอนุญาตสำหรับประกอบธุรกิจประกันภัยของแต่ละบริษัทประกันภัยไม่เหมือนกัน เช่นหากคุณมีใบอนุญาตประกันวินาศภัยของวิริยะประกันภัย กับ ใบอนุญาตประกันชีวิตของเมืองไทยประกันชีวิต คุณไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากบริษัทในนามได้ (และบุคคลหนึ่งสามารถมีได้เพียง 2 ใบเท่านั้น)