ทำความเข้าใจ ทุนประกันชีวิต


ทุนประกันชีวิต : บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกัน ไม่ว่าจะเสียชีวิต หรืออยู่ครบกำหนดสัญญาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ทุนประกันชีวิต คือ จำนวนเงินหนึ่งที่ผู้เอาประกันจะได้รับหากเสียชีวิตหรืออยู่ครบสัญญา ไม่ว่าจะในกรณีใดผู้เอาประกันก็จะได้รับเงินทุนประกันคืนตามที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งทุนประกันชีวิตต่างจากเบี้ยประกันชีวิต โดยเบี้ยประกันชีวิต หมายถึงว่าการจ่ายเงินให้กับบริษัทประกัน เพื่อให้การคุ้มครองดำเนินงานไปอย่างราบรื่น ถือว่าเป็นหน้าที่หลักไม่ว่าจะเป็นประกันแบบใดล้วนมีเบี้ยประกัน ซึ่งเปรียบเสมือนจ่ายเงินสินน้ำใจให้กับบริษัทประกัน โดยบริษัทประกันเองก็จะกระจายความเสี่ยงให้กับผู้เอาประกัน หากไม่จ่ายค่าเบี้ยประกันก็ไม่มีทุนประกันชีวิตจ่ายคืนมาหากครบสัญญา

ซึ่งถ้าผู้เอาประกันเสียชีวิตไปก่อนที่สัญญาจะหมดอายุไข เงินทุนประกันจะตกเป็นของผู้รับผลประโยชน์ที่ถูกระบุไว้ในสัญญา โดยประกันแต่ละชนิดเองก็มีการแบ่งความคุ้มครองออกเป็นหลายส่วน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะให้ความคุ้มครองตามเงินทุนประกัน หรือวงเงินประกันที่ผู้เอาประกันเลือกไว้ โดยอาจจะเรียกว่าเป็นวงเงินที่ชดเชยมูลค่าชีวิต หรือเงินเวนคืนก็ย่อมได้ ซึ่งเงินทุนประกัน หรือวงเงินที่อยากได้ความคุ้มครอง ผู้เอาประกันควรคิดและไตร่ตรองให้ดีสักหน่อย

เพราะว่าถ้าเลือกวงเงินที่สูงเกินเงินที่มีอยู่จะกลายเป็นว่าสร้างความขัดสนให้กระแสเงินภายในครอบครัวได้ เพราะนอกจากค่าเทอม หรือค่ากินค่าใช้ ยังต้องมาส่งเบี้ยประกันที่มีมูลค่าเกินความสามารถ ลงท้ายก็อาจจะไปหากู้เงินนอกระบบเพื่อมาจุนเจือครอบครัว สร้างหนี้สินเพื่อขึ้นเป็นเท่าตัว โดยการคำนวณเงินทุนประกันชีวิตคือ นำภาระ - สินทรัพย์ที่มีอยู่ เพียงเท่านี้ ผู้เอาประกันก็จะสามารถเลือกวงเงินประกันโดยไม่กระทบ หรือเป็นภาระแก่ครอบครัวได้

โดยจะมีวิธีการเลือกวงเงินประกันแบบมืออาชีพมาฝากนั่นก็คือ ผู้เอาประกันทำการวางแผน สอบถามจากโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือคลินิกสถานพยาบาลที่ต้องการเลือกเข้ารับการรักษายามฉุกเฉิน และทำการตรวจสอบราคาค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บหรือกลายเป็นผู้ป่วยใน คิดให้ครบทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษา ค่าบริการจากพยาบาล คิดคำนวณทุกอย่าง ทำสรุปออกมาให้เข้าใจได้เอง จากนั้นค่อยเลือกตามความชอบของคุณจะดีที่สุด

[rabbitads slug=glossary-life]

จึงเป็นที่มาและเหตุผล ในการเลือกทำประกันที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละคน โดยส่วนใหญ่คนจะคิดว่าประกันชีวิตมีหลักเพื่อคุ้มครองชีวิตซึ่งก็ถูก หรือบางคนมีความคิดว่าประกันสำคัญเปรียบเสมือนหลักประกันทางการเงินในครอบครัว จึงมีการเลือกซื้อกรมธรรม์หลักเอาไว้ก่อนและทำการซื้อประกันอย่างอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ช่วยครอบคลุมด้านอื่นอีกด้วย

เช่น การทำประกันออมทรัพย์เอาไว้เพื่อเสริมเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาสำหรับลูก แบ่งเงินทำทุนสำรองเอาไว้ใช้ภายหลังจากการเกษียณอายุราชการหรือแม้กระทั่งร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง ดูแล หากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนทำให้สูญเสียอวัยวะสำคัญ จนพิการ

ประกันชีวิต จึงเหมาะแก่ทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตและ เพื่ออนาคตของลูกหลานในครอบครัวจะได้มีตัวรับประกันหากไม่มีเราอยู่ จากนี้คนข้างหลังจะสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ โดยมีทุนประกันชีวิตของเราประคับประคองเอาไว้ก็เท่ากับเราได้ให้การดูแลคนในครอบครัว แม้จะไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วก็ตาม

ทุนประกันชีวิต จึงกลายเป็นส่วนที่สำคัญที่จะบ่งบอกได้ว่าเราควรเลือกซื้อกรมธรรม์ประเภทไหน ชนิดใดที่เหมาะสมและตอบโจทย์แก่ตัวเองมากที่สุด เพราะไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตจึงแตกต่างกันไปด้วย