เหตุผลที่ประกันเลิกเคาะบ้านขาย


เพราะอะไรประกันถึงเลิกเคาะบ้านขาย ??