Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

          ประกันชีวิตเพื่อผู้สูงวัย "ซีเนียร์ สุขสันต์" จาก กรุงเทพประกันชีวิต

 

พ่อแม่ บุพการี เป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างและคอยดูแลคุณตลอดมา เมื่อเวลาผ่านไปจนพวกท่านใกล้เข้าสู่วัยเกษียณอายุ และต้องการหลักประกันในการดำเนินชีวิตในช่วงวัยผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย หรือจะเรียกว่าเป็นแผนรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในวัยเกษียณอายุของพ่อแม่นั่นเอง ลูก ๆ หลายคน จึงต้องการซื้อประกันให้พ่อแม่ เพื่อเพิ่มความอุ่นใจและวางใจได้ว่าจะมีความคุ้มครองจากประกันช่วยดูแลพ่อแม่เมื่อก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

 

ขอแนะนำ ประกัน "ซีเนียร์ สุขสันต์" จาก กรุงเทพประกันชีวิต กับวงเงินคุ้มครองสุดคุ้ม ตอบโจทย์การดูแลความเสี่ยงผู้สูงวัย พร้อมผลประโยชน์สุดคุ้ม เพิ่มความสุขใจและอุ่นใจให้พ่อแม่วัยเกษียณ


 

            ผลประโยชน์และความคุ้มครอง จาก ประกัน "ซีเนียร์ สุขสันต์"

 

แบบประกัน “ซีเนียร์ สุขสันต์” จาก กรุงเทพประกันชีวิต มี 4 แผนความคุ้มครอง ทุนประกันเริ่มต้น 100,000 บาท และสูงสุด 400,000 บาท

 

            กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต

 

ปีกรมธรรม์ที่ 1 - 2

 • กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย รับ 105% ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ชำระมา
 • กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป รับ 105% ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ชำระมา + เงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ รับ 105% ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ชำระมา + เงิน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป

 • กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

กรณีผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา รับคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

            รับเงินคืนระหว่างสัญญา

 • รับ 1 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี
 • รับ 5 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุก ๆ ครบรอบ 5 ปีกรมธรรม์ ถึงปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี

 

* กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุจะต้องเกิดขึ้นภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ

 

            ทำไม ประกัน ซีเนียร์ สุขสันต์ จึงน่าสนใจ?

 

 • จ่ายเบี้ยประกันระยะสั้น แต่คุ้มครองยาวนาน โดยจะรับประกันตั้งแต่อายุ 50-75 ปี และมอบความคุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 90 ปี
 • เบี้ยประกันคงที่ ไม่มีการปรับเพิ่มตามช่วงอายุ โดยจะเริ่มต้นเพียงวันละ 16 บาท
 • วงเงินคุ้มครองเริ่มต้น 100,000 บาท และสูงสุด 400,000 บาท
 • รับเงินคืน 1% ของทุนประกัน เมื่อครบกำหนดทุก ๆ 1 ปี
 • รับเงินคืน 5% ของทุนประกัน เมื่อครบกำหนดทุก ๆ 5 ปี
 • รับเงินประกันสูงสุด 200% หากผู้เอาประกันเสียชีวิต
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาท
 • สามารถเลือกวิธีการชำระเบี้ยประกันภัยได้ มีทั้งแบบรายเดือนและรายปี

          เรื่องน่ารู้ เมื่อคุณซื้อประกันผู้สูงอายุให้พ่อแม่

 

เมื่อคุณต้องการซื้อประกันผู้สูงอายุให้กับพ่อแม่ของคุณ มีหลายสิ่งที่ควรจะตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อน เพื่อความมั่นใจในเรื่องของความคุ้มครองและผลประโยชน์ แต่การที่จะเลือกประกันสำหรับผู้สูงวัยให้ถูกใจทั้งลูกและพ่อแม่ ก็ควรรู้เรื่องดังต่อไปนี้

 

 

            เหตุผลที่ทำประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุ

 

ถึงแม้ว่าจะมองหาประกันเพื่อผู้สูงอายุเหมือนกัน แต่ความต้องการของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ต้องพิจารณาเหตุผลและจุดประสงค์หลักๆ ที่ต้องการทำประกันชีวิต เช่น

 

 • ทำประกันผู้สูงอายุเพื่อรับความคุ้มครอง - เพราะผู้สูงวัยมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าคนในวัยหนุ่มสาว จึงมีโอกาสเจ็บป่วยมากกว่า รวมทั้งโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุที่สูงกว่าด้วย เพราะฉะนั้น ลูก ๆ ที่ต้องการเพิ่มตัวช่วยในการดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดกับพ่อแม่ ด้วยการเลือกประกันสำหรับผู้สูงวัยที่เน้นเรื่องวงเงินคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ เพื่อความอุ่นใจและช่วยบรรเทาปัญหาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • ทำประกันผู้สูงอายุเพื่อออมทรัพย์ - หากผู้สูงอายุต้องการเงินสำหรับการดำเนินชีวิตในวัยชรา หรือต้องการเก็บออมเงินเอาไว้เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน แนะนำให้เลือกแบบประกันที่มีเงินปันผลคืนต่อเนื่อง หรือประกันที่คืนเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา


 

            อย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขของประกันผู้สูงอายุ

 

เพราะประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุนั้น ในบางแผนความคุ้มครองจะมีเงื่อนไขบางส่วนที่คล้ายกับประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ จึงอาจมีข้อมูลที่ก่อให้เกิดความสับสนได้ ดังนั้นจึงต้องอ่านรายละเอียดของแผนประกันแต่ละแบบให้ดี ทั้งเรื่องของวงเงินคุ้มครอง, ขอบเขตความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัย

 

โดยเงื่อนไขของประกันผู้สูงอายุตามข้อมูลของ คปภ. ระบุว่าประกันผู้สูงอายุสามารถทำได้ในช่วงอายุ 50-70 ปี โดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ และจ่ายเงินชดเชยเฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้น (กรณีพิการหรือเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล จะไม่สามารถเบิกค่ารักษาได้ ยกเว้นซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม) ซึ่งครอบคลุมทั้งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และโรคภัยไข้เจ็บ

 

 

            พิจารณาวงเงินเอาประกันภัย

 

การทำประกันชีวิตนั้นก็ถือว่าเป็นการลงทุนอีกอย่างหนึ่ง ดังนั้น สิ่งที่สำคัญมากๆ คือเรื่องของวงเงินเอาประกันภัย ซึ่งเป็นวงเงินที่ผู้เอาประกันจะได้รับ และวงเงินนั้นก็จะสอดคล้องกับราคาเบี้ยประกันที่ต้องจ่าย ถ้าวงเงินเอาประกันสูง ราคาเบี้ยประกันก็จะสูงตามไปด้วย เพราะฉะนั้น ควรเลือกเปรียบเทียบความคุ้มครองกับเบี้ยประกัน แล้วประเมินค่าใช้จ่ายว่าจะสามารถจ่ายเบี้ยประกันอย่างต่อเนื่องไหวหรือไม่ เพื่อให้ได้กรมธรรม์ที่ตอบโจทย์ และเหมาะสมกับตัวผู้เอาประกันมากที่สุด

 

 

            การลดหย่อนภาษี

 

ข้อดีอีกข้อหนึ่งคือการทำประกันชีวิตนั้น คือสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ เรียกว่าได้ผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะนอกจากจะได้รับความคุ้มครองจากแผนประกันแล้ว ยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ทั้งนี้ คุณต้องพิจารณาเงื่อนไขของกรมธรรม์ว่าสามารถนำเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนได้หรือไม่ ในบางกรณีอาจมีเงื่อนไขระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ ก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีไป

          ทำความรู้จัก กรุงเทพประกันชีวิต (Bangkok Life Assurance)

 

กรุงเทพประกันชีวิต (Bangkok Life Assurance) บริษัทที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยการปกป้องคุณค่าของชีวิต การให้คำแนะนำในเรื่องของการวางแผนการเงิน และบริการที่น่าประทับใจผ่านตัวลูกค้า คู่ค้า รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงใจ และมีความรู้ความสามารถในระดับแนวหน้า กรุงเทพประกันชีวิต ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการประกันชีวิต และทำประกันชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและคุณค่าชีวิต”

 

จุดเริ่มต้นของกรุงเทพประกันชีวิต เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม โดย พันตรีควง อภัยวงศ์ พระยาศรีวิศาลวาจา และ นายชิน โสภณพณิช ได้ร่วมกันจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ภายใต้ชื่อ “บริษัท สุขสวัสดิ์ประกันชีวิต จำกัด” ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง

 

จนถึงปี พ.ศ. 2522 ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ “บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด” เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นบริษัทประกันชีวิตในเครือของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนธุรกิจของบริษัทด้วยดีอยู่ตลอดมา โดยนับจากวันนั้น ทางกรุงเทพประกันชีวิต ก็ได้ดำเนินธุรกิจและได้ยกระดับการบริการ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันภัยหลากหลายรูปแบบออกมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเหล่าผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด จนได้รับรางวัลการันตีคุณภาพมากมาย ดังต่อไปนี้

 

 • ปี 2550 - รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 2 ประจำปี 2550 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
   
 • ปี 2551 - รางวัลชมเชยด้าน บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นประจำปี 2551 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
   
 • ปี 2552 - กรุงเทพประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จาก International Certifications Ltd., Auckland, New Zealand (ICL) ด้านการดำเนินงานกรมธรรม์สามัญสายประกันชีวิตและฝ่ายประกันกลุ่ม
   
 • ปี 2555 - ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
   
 • ปี 2557 - ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2556 (NACC Integrity Awards 2013) เกียรติยศแห่งการดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
   
 • ปี 2558 - ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 3 ประจำปี 2557 หรือรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
   
 • ปี 2559 - กรุงเทพประกันชีวิต ได้รับการรองรับมาตรฐาน ISO 22301:2012 หรือการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ(ฺBusiness Continuity Management Systems (BCMS))จาก Bureau Veritas Certification (Thailand)Ltd.
   
 • ปี 2560 - ได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Rating, CG Rating)ในระดับ "ดีมาก" หรือ "4ดาว" เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แสดงถึงการเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน โอกาสที่จะล้มละลายมีน้อยมาก

          คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับประกันชีวิตผู้สูงวัย

 

ลูกๆ ที่กำลังมองหาประกันชีวิตให้พ่อแม่ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของประกันที่เน้นออมเงินและคืนผลตอบแทน หรือรูปแบบของประกันชีวิตที่มอบความคุ้มครองในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย หรือจะเป็นประกันผู้สูงอายุ "ซีเนียร์ สุขสันต์" ที่มอบวงเงินคุ้มครอง พร้อมมีเงินคืนต่อเนื่องทุกปี ได้ผลประโยชน์แบบคุ้มค่า ก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามกับทาง rabbit finance ได้ โดยเราได้รวบรวมเอาคำถามที่พบบ่อยมาคลายข้อสงสัย และเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการนำไปประกอบการพิจารณา

 

            Q: เมื่อครบกำหนดสัญญากรมธรรม์ บริษัทฯ จะจ่ายเงินคืนผ่านช่องทางใด?

 

A: หากผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญา ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ คืนให้กับผู้เอาประกันตามช่องทางที่ได้แจ้งเอาไว้ในตอนแรก โดยจะมี 2 ช่องทาง คือ

 

 • โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • จ่ายเป็นรูปแบบของเช็ค/ตั๋วแลกเงิน จัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในกรมธรรม์


 

            Q: ผู้ถือกรมธรรม์สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ล่าช้าที่สุดประมาณกี่วัน?

 

A: บริษัทฯ จะผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยให้เป็นเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย


 

            Q: หากต้องการนำเบี้ยประกันไปใช้ในการลดหย่อนภาษี จะต้องทำอย่างไรบ้าง?

 

A: ประกันชีวิตของบางบริษัทที่เป็นแบบลูกซื้อประกันให้พ่อแม่ อาจไม่สามารถขอลดหย่อนได้ แต่ประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุ ซีเนียร์ สุขสันต์ จาก กรุงเทพประกันชีวิต นั้น สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยในส่วนของเอกสารที่จะนำไปประกอบการขอลดหย่อนภาษีนั้น ผู้เอาประกันสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือแจ้งความประสงค์ผ่านทางตัวแทน โดยแสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนและเลขที่กรมธรรม์


 

            Q: สามารถชำระเบี้ยประกันได้ผ่านช่องทางใดบ้าง?

 

A: ผู้เอาประกันสามารถชำระเบี้ยประกันได้หลายช่องทาง ได้แก่

 

 • สำนักงานใหญ่หรือสาขาย่อยของบริษัทฯ ทั่วประเทศ
 • หักเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ชำระเบี้ยประกันผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
 • ชำระผ่านบริการของ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส


 

            Q: เรื่องของการตรวจสุขภาพ และการตอบคำถามสุขภาพ

 

A: สำหรับแบบประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุ ซีเนียร์ สุขสันต์ นั้นได้ระบุว่าไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ โดยผู้ขอเอาประกันภัยต้องแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองในใบคำขอให้บริษัทฯ ได้ทราบตามความเป็นจริง