Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

          ประกันชีวิต "ซีเนียร์ สุขสันต์" ดูแลอุ่นใจ ในวัยเกษียณ

 

การวางแผนชีวิตเพื่ออนาคต เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำเมื่อเริ่มมีรายได้ เพื่อที่จะได้จัดการเรื่องการเงิน แบ่งสรรปันส่วนไว้ใช้จ่ายในเรื่องจำเป็น รวมทั้งสำรองไว้เป็นเงินเก็บเพื่อใช้ในอนาคต หรือเพื่อใช้ในเหตุฉุกเฉิน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และกำลังจะเข้าสู่วัยเกษียณในเวลาอีกไม่นานนี้ ก็เป็นวัยที่ควรจะมีหลักประกันในชีวิต อย่างเช่นสินทรัพย์, เงินออม หรือความคุ้มครองจากประกันผู้สูงอายุ

สำหรับผู้สูงวัยท่านใดที่กำลังมองหาหลักประกันจากแผนความคุ้มครองดีๆ ของประกันผู้สูงวัย ขอแนะนำ ประกัน "ซีเนียร์ สุขสันต์" จาก กรุงเทพประกันชีวิต กับวงเงินคุ้มครองสุดคุ้ม ตอบโจทย์ผู้สูงวัย เพื่อสร้างมรดกไว้ให้ลูกหลาน หรือมีเงินออมก้อนใหญ่ในวัยชรา

 

 

            ผลประโยชน์และความคุ้มครอง จาก ประกัน "ซีเนียร์ สุขสันต์"

 

แบบประกัน “ซีเนียร์ สุขสันต์” จาก กรุงเทพประกันชีวิต มี 4 แผนความคุ้มครองให้เลือก ทุนประกันเริ่มต้น 100,000 บาท และสูงสุด 400,000 บาท

 

            กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต

 

ปีกรมธรรม์ที่ 1 - 2

 

 • กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย รับ 105% ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ชำระมา
 • กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป รับ 105% ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ชำระมา + 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ รับ 105% ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ชำระมา + 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป

 

 • กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

กรณีผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

รับเงินคืนระหว่างสัญญา

 

 • รับ 1 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี
 • รับ 5 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกๆ ครบรอบ 5 ปีกรมธรรม์ ถึงปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี

 

* กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุจะต้องเกิดขึ้นภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ

 

 

            ทำไม ประกัน "ซีเนียร์ สุขสันต์" จึงน่าสนใจ?

 

 • จ่ายเบี้ยประกันระยะสั้น แต่คุ้มครองยาวนาน โดยจะรับประกันตั้งแต่อายุ 50-75 ปี และมอบความคุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 90 ปี
 • เบี้ยประกันคงที่ ไม่มีการปรับเพิ่มตามช่วงอายุ โดยจะเริ่มต้นเพียงวันละ 16 บาท
 • วงเงินคุ้มครองเริ่มต้น 100,000 บาท และสูงสุด 400,000 บาท
 • รับเงินคืน 1% ของทุนประกัน เมื่อครบกำหนดทุก ๆ 1 ปีกรมธรรม์
 • รับเงินคืน 5% ของทุนประกัน เมื่อครบกำหนดทุก ๆ 5 ปีกรมธรรม์
 • รับเงินประกันสูงสุด 200% หากผู้เอาประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาท
 • สามารถเลือกวิธีการชำระเบี้ยประกันภัยได้ มีทั้งแบบรายเดือนและรายปี

          กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) บริษัทประกันชีวิตคุณภาพ

 

กรุงเทพประกันชีวิต (Bangkok Life Assurance) บริษัทที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยการปกป้องคุณค่าของชีวิต การให้คำแนะนำในเรื่องของการวางแผนการเงิน และบริการที่น่าประทับใจผ่านตัวลูกค้า คู่ค้า รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงใจ และมีความรู้ความสามารถในระดับแนวหน้า กรุงเทพประกันชีวิต ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการประกันชีวิต และทำประกันชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและคุณค่าชีวิต”

 

จุดเริ่มต้นของกรุงเทพประกันชีวิต เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม โดย พันตรีควง อภัยวงศ์ พระยาศรีวิศาลวาจา และ นายชิน โสภณพณิช ได้ร่วมกันจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ภายใต้ชื่อ “บริษัท สุขสวัสดิ์ประกันชีวิต จำกัด” ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง

 

จนถึงปี พ.ศ. 2522 ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ “บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด” เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นบริษัทประกันชีวิตในเครือของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนธุรกิจของบริษัทด้วยดีอยู่ตลอดมา โดยนับจากวันนั้น ทางกรุงเทพประกันชีวิต ก็ได้ดำเนินธุรกิจและได้ยกระดับการบริการ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันภัยหลากหลายรูปแบบออกมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเหล่าผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด จนได้รับรางวัลการันตีคุณภาพมากมาย ดังต่อไปนี้

 

 • ปี 2550 - รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 2 ประจำปี 2550 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
   
 • ปี 2551 - รางวัลชมเชยด้าน บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นประจำปี 2551 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
   
 • ปี 2552 - กรุงเทพประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จาก International Certifications Ltd., Auckland, New Zealand (ICL) ด้านการดำเนินงานกรมธรรม์สามัญสายประกันชีวิตและฝ่ายประกันกลุ่ม
   
 • ปี 2555 - ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
   
 • ปี 2557 - ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2556 (NACC Integrity Awards 2013) เกียรติยศแห่งการดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
   
 • ปี 2558 - ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 3 ประจำปี 2557 หรือรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
   
 • ปี 2559 - กรุงเทพประกันชีวิต ได้รับการรองรับมาตรฐาน ISO 22301:2012 หรือการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ(ฺBusiness Continuity Management Systems (BCMS))จาก Bureau Veritas Certification (Thailand)Ltd.
   
 • ปี 2560 - ได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Rating, CG Rating)ในระดับ "ดีมาก" หรือ "4ดาว" เป็นปีที่5ติดต่อกัน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แสดงถึงการเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน

          สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกประกันผู้สูงวัย

 

หากคุณกำลังก้าวเข้าสู่วัยเกษียณในอีกไม่นานนี้ แล้วกำลังมองหาความคุ้มครองจากประกันผู้สูงวัยที่มีข้อเสนอน่าสนใจ แต่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ว่าจะเลือกแผนความคุ้มครองแบบไหนดี rabbit finance ขอแนะนำแนวทางในการพิจารณาปัจจัยต่างๆ เมื่อเลือกซื้อประกันผู้สูงวัย ดังต่อไปนี้

 

 

            พิจารณาอายุและสุขภาพของผู้เอาประกัน

 

พิจารณาช่วงอายุของผู้เอาประกัน ว่าช่วงอายุเท่านี้สามารถทำประกันแผนใดได้บ้าง นอกเหนือจากนี้ ก็ควรประเมินความเสี่ยงสุขภาพตนเองด้วย ว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงดีหรือไม่ในช่วงวัยนี้ มีโรคประจำตัวไหม ไลฟ์สไตล์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคใดๆ บ้างหรือไม่ เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในความคุ้มครองได้อย่างเต็มที่

 

            วงเงินเอาประกัน

 

วงเงินเอาประกันสำหรับประกันชีวิตผู้สูงอายุนั้น จะเป็นวงเงินที่ผู้เอาประกันจะได้รับหากมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาของกรมธรรม์ หรือในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต เงินนั้นก็จะเป็นเงินที่ผู้รับผลประโยชน์ (บุตรหลานหรือผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์) จะเป็นผู้ได้รับ ซึ่งวงเงินคุ้มครองที่สูง ก็จะมาพร้อมกับการจ่ายเบี้ยประกันที่สูงด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้น จึงควรพิจารณาวงเงินคุ้มครองและเบี้ยประกันในราคาที่จ่ายไหว และไม่รบกวนค่าใช้จ่ายหลักในชีวิตประจำวัน เพื่อความคุ้มครองที่ต่อเนื่องและยั่งยืนกว่า

 

            เงื่อนไขต่างๆ ในกรมธรรม์

 

ความพิเศษของประกันชีวิตก็คือ ผู้เอาประกันสามารถนำเบี้ยประกันไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ โดยสามารถลดหย่อนได้สูงสุดถึง 100,000 บาท แต่ผู้เอาประกันเองก็จะต้องพิจารณาเงื่อนไขของการขอลดหย่อนภาษีให้ละเอียดด้วย

 

อีกส่วนหนึ่งที่อยากให้พิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจเลือกแผนความคุ้มครองจากประกันผู้สูงอายุก็คือเงื่อนไขความคุ้มครองที่เป็นรายละเอียดอยู่ในกรมธรรม์ ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตัวผู้เอาประกันเอง

          คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับประกันชีวิตผู้สูงวัย

 

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังมองหาข้อเสนอดีๆ จากประกันผู้สูงอายุอย่าง ประกัน "ซีเนียร์ สุขสันต์" จากกรุงเทพประกันชีวิต แต่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและหารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ rabbit finance ได้รวบรวมเอาคำถามที่พบบ่อย มาคลายข้อสงสัยให้กับคุณที่นี่แล้ว

 

            Q: เมื่อครบกำหนดสัญญากรมธรรม์ บริษัทฯ จะจ่ายเงินคืนผ่านช่องทางใด?

 

A: หากผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญา ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ คืนให้กับผู้เอาประกันตามช่องทางที่ผู้เอาประกันได้แจ้งเอาไว้ในตอนแรก โดยจะมี 2 ช่องทาง คือ

 

 • โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • จ่ายเป็นรูปแบบของเช็ค/ตั๋วแลกเงิน จัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในกรมธรรม์

 

            Q: ผู้ถือกรมธรรม์สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ล่าช้าที่สุดประมาณกี่วัน?

 

A: บริษัทฯ จะผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยให้เป็นเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย

 

            Q: หากต้องการนำเบี้ยประกันไปใช้ในการลดหย่อนภาษี จะต้องทำอย่างไรบ้าง?

 

A: ในส่วนของเอกสารที่จะนำไปประกอบการขอลดหย่อนภาษีนั้น ผู้เอาประกันสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือแจ้งความประสงค์ผ่านทางตัวแทน โดยแสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนและเลขที่กรมธรรม์

 

            Q: เรื่องของการตรวจสุขภาพ และการตอบคำถามสุขภาพ

 

A: สำหรับแบบประกัน "ซีเนียร์ สุขสันต์" นั้นได้ระบุว่าไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ โดยผู้ขอเอาประกันภัยต้องแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองตามรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันภัยให้บริษัทฯ ได้ทราบตามความเป็นจริง

 

            Q: สามารถชำระเบี้ยประกันผ่านช่องทางใดได้บ้าง?

 

A: ผู้เอาประกันสามารถชำระเบี้ยประกันได้หลายช่องทาง ได้แก่

 

 • สำนักงานใหญ่หรือสาขาย่อยของบริษัทฯ ทั่วประเทศ
 • หักเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ชำระเบี้ยประกันผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
 • ชำระผ่านบริการของ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ได้ที่ 7-Eleven