ประกันชีวิต มรดกเพิ่มพูน เพื่อผู้สูงอายุ
ประกันชีวิต มรดกเพิ่มพูน เพื่อผู้สูงอายุ สมัครง่าย หลากหลายความคุ้มครอง
ประกันชีวิต มรดกเพิ่มพูน เพื่อผู้สูงอายุ แผนประกันและความคุ้มครอง
ประกันชีวิต มรดกเพิ่มพูน เพื่อผู้สูงอายุ ตัวอย่างผลประโยชน์
ประกันชีวิต มรดกเพิ่มพูน เพื่อผู้สูงอายุ รีวิวจากลูกค้า

         ประกันชีวิตมรดกเพิ่มพูนเหมาะกับใคร ตอบโจทย์ความสุขผู้สูงอายุในปั้นปลายชีวิต

 

การวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณในจำนวนที่แน่นอน อยากดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องคอยเป็นภาระให้ลูกหลาน บวกกับต้องการได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้ตามที่กรมสรรพากรกำหนด

 

ปัจจุบันหลายคนเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับประกันชีวิตมรดกเพิ่มพูนซึ่งเป็นประกันบำนาญมากขึ้น เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยวางแผนทางด้านการเงินแล้ว ยังช่วยแบ่งเบาภาระเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อต้องเสียชีวิตลง คนข้างหลังอย่างลูกหลานก็จะได้สุขสบายเมื่อไม่มีพ่อแม่คอยดูแล

 

ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการสมัครจะต้องชำระเบี้ยประกันตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนดในเงื่อนไขของกรมธรรม์ ซึ่งจะได้รับเงินบำนาญอย่างต่อเนื่องหลังวัยเกษียณอายุจากบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  โดยประกันมรดกเพิ่มพูน จะมอบเงินก้อน คุ้มครองชีวิตสูงสุด 450,000 บาท หรืออยู่ครบสัญญาก็รับสูงสุด 450,000 บาท ซึ่งจ่ายเบี้ยประกันน้อยมากเริ่มต้นเพียงวันละ 8 บาทเท่านั้น

 

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนามรดกเพิ่มพูนแบบประกัน "อีซี่ซีเนียร์ พลัส" (เพื่อผู้สูงอายุ) เป็นแบบประกันที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ที่ต้องการสร้างหลักประกันชีวิตที่มั่นคงให้กับครอบครัว หรือใช้ช่วงวัยเกษียณ หรือสร้างกองมรดกสำหรับลูกหลาน

 

กรมธรรม์ประกันชีวิตมรดกเพิ่มพูนแบบประกันอีซี ซีเนียร์ พลัส เป็นโครงการประกันเกษียณสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะที่ให้สิทธิประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และประกันค่ารักษาพยาบาล ทำให้ในยามเกษียณนั้นแสนจะสุขสบาย และไม่ต้องกังวล


และถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างหลักประกันชีวิตที่มั่นคงให้กับครอบครัวในช่วงวัยเกษียณ เพื่อช่วยให้คุณอุ่นใจได้ว่า จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมอบเงินมรดกของขวัญชิ้นสุดท้ายแก่บุตรหลาน เลือดความไว้วางใจกรมธรรม์รดกเพิ่มพูนแบบประกัน "อีซี่ซีเนียร์ พลัส" ประชีวิตผู้สูงอายุ ที่ให้คุณได้มากกว่าใคร

        ความคุ้มครองที่คุณจะได้รับสำหรับกรรมธรรม์ประกันชีวิตมรดกเพิ่มพูนแบบประกันeasy senior plus

 

 • ประกันอีซี ซีเนียร์ พลัส  เป็นแผนประกันแบบคุ้มครองตลอดชีพ
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 50-75 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง และระยะเวลาชำระเบี้ยถึงอายุ 90 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยถึง 90 ปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถเลือกชำระได้ทั้งแบบราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 - 3,000,000 บาท
 • มีความคุ้มให้เลือก 6 แผน ได้แก่
  • แผน 1 คุ้มครอง   50,000 บาท
  • แผน 2 คุ้มครอง 100,000 บาท
  • แผน 3 คุ้มครอง 150,000 บาท
  • แผน 4 คุ้มครอง 200,000 บาท
  • แผน 5 คุ้มครอง 250,000 บาท
  • แผน 6 คุ้มครอง 300,000 บาท

 

ตัวอย่าง เพศชาย อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี แบบอีซีซี เนียร์พลัส ทุนประกัน 100,000 บาท  

 

 

เพศชาย อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี แบบอีซีซี เนียร์พลัส ทุนประกัน 100,000 บาท
อายุ 50 ปี เบี้ยประกัน  6,430 บาท
อายุ 55 ปี เบี้ยประกัน  7,930 บาท
อายุ 60 ปี เบี้ยประกัน  9,930 บาท
อายุ 65 ปี เบี้ยประกัน 12,640 บาท
อายุ 70 ปี เบี้ยประกัน 16,340 บาท
อายุ 75 ปี  เบี้ยประกัน 20,980 บาท

 

 

ตัวอย่าง เพศหญิง อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี แบบอีซีซี เนียร์พลัส ทุนประกัน 100,000 บาท

 

 

เพศหญิง ตราเบี้ยประกันภัยรายปี แบบอีซีซี เนียร์พลัส ทุนประกัน 100,000 บาท
 อายุ 50 ปี  เบี้ยประกัน  5,510 บาท
 อายุ 55 ปี  เบี้่ยประกัน  6,860 บาท
 อายุ 60ปี  เบี้่ยประกัน  8,660 บาท
 อายุ 65 ปี  เบี้่ยประกัน  11,170 บาท
 อายุ 70 ปี  เบี้่ยประกัน  14,800 บาท
 อายุ 75 ปี  เบี้่ยประกัน  19,600บาท
 อายุ 55 ปี  เบี้่ยประกัน  6,860 บาท

 

          เงื่อนไขหรือข้อควรรู้สำหรับแบบประกันชีวิตมรดกเพิ่มพูนแบบประกันอีซี ซีเนียร์ พลัสมีดังนี้

 

 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุด ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใด ๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ที่เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น เช่น

 

 • กรณีครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

 • กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา ปีที่ 1-2 รับเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้ว พร้อมรับเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยประกัน ปีที่ 3-4 รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป รับ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ภายในปีที่ 1-2 จากอุบัติเหตุ รับเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้ว  พร้อมกับรับเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยประกันดังกล่าว +200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยจากอุบัติเหตุพิเศษ เช่น อุบัติเหตุที่เกิดจากรถโดยสารประจำทาง รถไฟ ไฟไหม้อาคารสาธารณะ หรือลิฟต์ ไฟไหม้โรงมหรสพ รับเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้ว พร้อมรับเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยประกันดังกล่าว + 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

 • ปีกรมธรรม์ที่5 เป็นต้นไป เสียชีวิตทุกกรณี จ่าย 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่าน้ัน โดยสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่นสาขา , ที่ทำการไปรษณีย์ , เคาน์เตอร์ เซอร์วิส , ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย

 

 • ค่าเบี้ยประกันมรดกทรัพย์เพิ่มพูนสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่จะต้องไม่เกิน จำนวนเงินได้ที่ต้องเสียภาษีทั้งปี สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

           ก่อนซื้อแบบประกันชีวิตมรดกเพิ่มพูนต้องรู้อะไรบ้าง

 

การทำประกันชีวิตมรดกเพิ่มพูน เป็นการลงทุนและออมเงินในระยะยาว รวมถึงเป็นอีกก้าวในการวางแผนอนาคต ดังนั้นจึงควรศึกษาข้อมูลต่างๆ ให้ดีก่อนตัดสินใจดังนี้

 

1.ความคุ้มครองที่ต้องการ ประกันแต่ละประเภทให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นควรเลือกพิจารณาให้ตรงตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลว่าต้องการเพื่ออะไรในอนาคต เพราะประกันชีวิตถือว่าเป็นการวางแผนทางการเงินในวันข้างหน้ากับตัวเองและคนในครอบครัว

 

2.รู้ซึ้งถึงสุขภาพของตัวเอง แม้ว่าบางกรมธรรม์จะระบุว่า ไม่ต้องตรวจสุขภาพก็ตาม แต่การตรวจสุขภาพประจำปีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะให้เราไม่ประมาทและรู้ว่าเราควรวางแผนทำประกันประเภทให้เหมาะสมตรงตามความต้องการและได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่ากับชีวิตของเราเอง

 

3.อ่านสัญญาให้ครบถ้วน ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะหลายคนมักมองจะข้ามหรือไม่อ่านให้ละเอียด เพราะจะเป็นตัวบอกรายละเอียดทุกอย่างที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็น เงื่อนไขการจ่ายเงินคุ้มครอง ระยะเวลาเอาประกัน ดอกเบี้ย เป็นต้น

 

          เลือกซื้อผ่าน rabbit finance ได้มากกว่าที่คุณคิด

 

rabbit finance ได้รับการรองรับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. และเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย จึงป็นบริษัทนายหน้าโบรกเกอร์ที่ได้รับความไว้วางใจในอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทในเครือ BTS Group ซึ่งเป็น 1 ใน 50 ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

 

ถ้าคุณกำลังวางแผนวางแผนการเกษียณอายุกับประกันบำนาญ rabbit finance มีผลิตภัณฑ์ให้คุณได้เลือกสรรมากมาย พร้อมบริการที่ประทับใจที่พนักงานคอยให้คำแนะคำและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ยังมีช่องทางการชำระเงินหลากหลาย มีความสะดวกสบายในการชำระค่าเบี้ยประกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ หรือ การประกันชีวิตประเภทบำนาญ เป็นต้น

 

ทั้งนี้จึงมั่นใจได้ว่า ถ้าเลือกซื้อประกันชีวิตมรดกเพิ่มพูน ผ่าน rabbit finance ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก เพราะมีผู้ใช้บริการ rabbit finance มากกว่า 4 ล้านคน อีกทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลของลูกค้า รวมถึงช่องทางการชำระเบี้ยประกัน ทางเราใช้ระบบ Omise ที่เป็นโปรแกรมจ่ายเงินออนไลน์ มีความปลอดภัย เชื่อถือได้

 

ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเรื่องทุจริต การหลอกลวง จากrabbit finance นอกจากนี้คุณจะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าอย่างเป็นกันเอง พร้อมกับเบี้ยประกันชีวิตที่ราคาเป็นมิตร แถมยังรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลารอการดำเนินการ ทำให้ได้รับข้อมูลครบถ้วนต่อการตัดสินใจ

 

นอกจากนี้ rabbit finance ยังมีพันธมิตรที่เป็นพันธกิจกับบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของเมืองไทยมากกว่า 30 บริษัท เพียงแค่คลิกเข้ามาที่ rabbitfinance.com จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำตอบ หากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัย อยากปรึกษาเรื่องประกันชีวิต ประกันบำนาญ หรือประกันสุขภาพ เป็นต้น