ประกันชีวิต FWD Easy E-LIFE
ประกันชีวิต FWD Easy E-LIFE
ประกันชีวิต FWD Easy E-LIFE
ประกันชีวิต FWD Easy E-LIFE
ประกันชีวิต FWD Easy E-LIFE

          ‘New Normal’ เมื่อชีวิตต้องเว้นการสัมผัส

 

หลังจากการมาของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ทั่วโลกต้องเผชิญกับโรคระบาดครั้งใหญ่ ทำให้การใช้ชีวิตของใครหลายๆ คนเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการใช้ชีวิตที่ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัส เพื่อลดการเข้าถึงเชื้อโรคต่างๆ จนกว่าจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้

 

และนี่เอง ที่ทำให้หลาย ๆ อย่าง ถูกโยกย้ายขึ้นมาทำบนโลกออนไลน์มากขึ้น! แน่นอนว่าการทำประกันออนไลน์ก็เช่นกัน 


 

            ประกันออนไลน์คืออะไร ต่างจากประกันปกติยังไง ?

 

ประกันชีวิต Easy E-LIFE จาก FWD ให้คุณสะดวกสบายมากขึ้นกับการทำประกันชีวิตออนไลน์ ติดต่อง่าย สามารถทำได้แค่ปลายนิ้ว ละเว้นการสัมผัสตามแบบ New Normal

 

นอกจากนี้ Easy E-LIFE ยังเป็นประกันชีวิตที่เน้นให้ความคุ้มครองสูง ให้เบี้ยประกันที่คงที่ ไม่มีเพิ่ม แม้อายุคุณเพิ่มมากขึ้น พร้อมสิทธิ์ประโยชน์ ดังนี้ 

 

 • ชำระเบี้ย 10 ปี คุ้มครองนาน 10 ปี
 • รับเงินคืน 10% ของเบี้ยประกันภัยรวม ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10
 • รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (เป็นไปตามประกาศของกรมสรรพากร)
 • รับแต้ม FWD MAX สูง 3 เท่า (เบี้ยประกันทุก 100 บาท ได้รับ 3 แต้ม)
 • ดูแลตลอดอายุสัญญา อุ่นใจกับบริการหลังการขายจากเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต บริษัทประกันชั้นนำของเอเชีย
 • คุ้มครองทันที รับเล่มกรมธรรม์ภายใน 2 สัปดาห์

 

สำหรับ ประกันชีวิต Easy E-LIFE มีตัวอย่างแพคเกจที่น่าสนใจ อยู่ 3 แบบแผน ด้วยราคาเบาๆ ที่เด็กจบใหม่ เงินเดือนยังน้อย ก็สามารถทำได้

 

 • ทุนประกันกรณีเสียชีวิต 500,000 บาท และ เบี้ยประกันภัย เริ่มต้น 1,100 บาท/ปี

 

 • ทุนประกันกรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท และ เบี้ยประกันภัย เริ่มต้น 2,200 บาท/ปี

 

 • ทุนประกันกรณีเสียชีวิต 1,500,000 บาท และ เบี้ยประกันภัยต่อปีเริ่มต้น 3,300 บาท/ปี


 

หมายเหตุ ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ

          เงื่อนไขการทำประกันชีวิต Easy E-LIFE 

 

 • รับประกันตั้งแต่อายุ 20-55 ปี

 

 • เบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับเพศ อายุ และแพ็กเกจความคุ้มครองที่ลูกค้าเลือก เบี้ยประกันเริ่มต้นแค่หลักพันต่อปีเท่านั้น


 

          เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครประกัน EASY E-LIFE

 

 • บัตรประชาชนตัวจริง เพื่อยืนยันตัวตนผู้ขอเอาประกันฯ ด้วยเลขประจำตัวประชาชนและหมายเลขหลังบัตรประชาชน (Laser ID)

 

 • โทรศัพท์มือถือ เพื่อยืนยันตัวตนในการชำระเงิน โดยบริษัทจะส่งรหัส OTP ไปยัง SMS เบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

 

 • หมายเลขบัญชี เพื่อใช้รับเงินคืน โดยชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ขอเอาประกัน


 

          เงื่อนไขกรมธรรม์

 

 • การชำระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย

 

 • สามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free look period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 • หากท่านยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญาท่านจะได้รับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ซึ่งน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ท่านชำระไปแล้ว

 

 • มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่แสดงในตารางเป็นมูลค่า ณ สิ้นปี หลังหักเงินจ่ายคืน(สิ้นปีกรมธรรม์)ออกแล้ว

 

 • ท่านสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์หรือเปลี่ยนกรมธรรม์เป็นมูลค่าใช้เงินสำเร็จหรือแปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา หรือกู้เงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

 

 • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์จะต้องรีบแจ้งให้บริษัทฯทราบภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต

 

 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำมาคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ตามที่กรมสรรพากรกำหนดสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท


 

            กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

 

 • กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม

 

 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

 

 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting period) หมายถึง การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุกรมธรรม์เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม