Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา

เงื่อนไขการรับส่วนลดเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

          โครงการเมืองไทย อีซี่ รีเทิร์น 11/1 ตัวช่วยออมเงินพร้อมความคุ้มครอง

 

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังวางแผนเพื่อชีวิตที่มั่นคงในอนาคต ทั้งในเรื่องของสินทรัพย์ การงาน และการเงิน ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เก็บเงินได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ การทำประกันชีวิต ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยรองรับความเสี่ยงทางการเงินในอนาคตได้ 

ประกันชีวิต มีรูปแบบความคุ้มครองหลากหลายประเภท ในที่นี้ขอกล่าวถึงเป็นประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ หรือที่เรียกกันว่าประกันออมทรัพย์ เป็นรูปแบบที่จะมอบความคุ้มครองชีวิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมจ่ายเงินผลประโยชน์คืนตลอดช่วงอายุสัญญาของกรมธรรม์ ขอแนะนำ โครงการเมืองไทย อีซี่ รีเทิร์น 11/1 ความคุ้มครองพร้อมออมเงิน แผนประกันชีวิตดี ๆ จากเมืองไทยประกันชีวิต ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตให้แก่คุณ

 

            แผนความคุ้มครองดี ๆ จากโครงการเมืองไทย อีซี่ รีเทิร์น 11/1

 

 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 30 วัน - 65 ปี
   
 • จ่ายเบี้ยประกันครั้งเดียว แต่คุ้มครองยาวนานถึง 11 ปี
   
 • จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ เริ่มต้นที่ 25,000 บาท สามารถชำระได้ทั้งรูปแบบเงินสด และชำระผ่านบัตรเครดิต
   
 • รับเงินจ่ายคืน 2% ทุก 2 ปีกรมธรรม์ ต่อเนื่องจนรบอายุสัญญากรมธรรม์ เมื่อมีชีวิตจนครบกำหนดสัญญา รับเงินครบสัญญาเพิ่ม 102% รวมผลประโยชน์ทั้งหมดที่ได้รับตลอดอายุกรมธรรม์ 112% ของเงินเอาประกัน
   
 • สมัครเพื่อรับความคุ้มครองจากโครงการเมืองไทย อีซี่ รีเทิร์น 11/1 ได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์กับ rabbit finance อยู่ที่ไหนก็สมัครได้ สะดวกสบายสุด ๆ

 

 

โปรโมชั่นพิเศษ! เมื่อสมัครรับความคุ้มครองจากโครงการเมืองไทย อีซี่ รีเทิร์น 11/1 รับบัตรของขวัญ Central มูลค่า 100 บาท ทุกเบี้ยประกัน 10,000 บาท และพิเศษสุด ๆ รับเพิ่มอีก 1 เท่า เมื่อชำระเบี้ยประกันด้วยเงินสด


 

          เมืองไทย อีซี่ รีเทิร์น 11/1 เหมาะกับใคร?

 

ความคุ้มครองจากประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ โครงการเมืองไทย อีซี่ รีเทิร์น 11/1 เป็นแนวทางความคุ้มครองที่เหมาะสำหรับ

 

 • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิต

 

ความต้องการหลัก ๆ ของคนที่ทำประกันชีวิต ก็คือความคุ้มครองชีวิตและวงเงินสำหรับจ่ายชดเชยกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยความคุ้มครองจาก Easy Return 11/1 จะมอบวงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 500,000 บาท โดยจะเรียกเก็บเบี้ยประกันชีวิตเพียงครั้งเดียว แต่จะมอบความคุ้มครองชีวิตเป็นระยะเวลานานถึง 11 ปี

 

 • ผู้ที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

 

การทำประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ จะมีข้อเสนอที่แตกต่างจากประกันรูปแบบอื่น เพราะนอกจากจะมอบความคุ้มครองชีวิตแล้ว ยังมีผลประโยชน์เป็นเงินคืน โดยโครงการเมืองไทย Easy Return 11/1 จะจ่ายเงินคืน 2% ทุก ๆ 2 ปีกรมธรรม์ และเมื่อผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่จนครบอายุสัญญากรมธรรม์ รับเงินผลประโยชน์รวม 102% ตลอดอายุสัญญากรมธรรม์

 

 • ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี

 

ข้อดีของการทำประกันชีวิตอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่คุณสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปดำเนินการหักลดหย่อนภาษีได้ โครงการเมืองไทย อีซี่ รีเทิร์น 11/1 ก็เช่นกัน โดยคุณสามารถนำเบี้ยประกันฯ ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งการลดหย่อนภาษีจะช่วยให้คุณลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้

          ประกันออมทรัพย์ และคุณประโยชน์ที่หลากหลายเพื่อการวางแผนชีวิต

 

ประกันออมทรัพย์ หรือประกันสะสมทรัพย์ แล้วแต่การเรียกของแต่ละคน เป็นรูปแบบหนึ่งของประกันชีวิต ที่ตัวผู้เอาประกันจะทำการชำระเบี้ยประกันเพื่อรับความคุ้มครอง โดยประกันออมทรัพย์จะมีการเพิ่มผลประโยชน์เข้ามา อาจเป็นในรูปแบบของเงินปันผลหรือเงินคืนตามช่วงอายุสัญญากรมธรรม์ มีทั้งแบบเงินก้อนและแบบทยอยจ่าย ขึ้นอยู่กับรูปแบบของกรมธรรม์นั้น ๆ 

 

 • ความคุ้มครองจากประกันชีวิต

 

ตามที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่าประกันออมทรัพย์เป็นรูปแบบหนึ่งของประกันชีวิต ดังนั้น เมื่อสมัครประกันออมทรัพย์แล้ว ผู้เอาประกันก็จะได้รับความคุ้มครองตามวงเงินของประกันชีวิต โดยความคุ้มครองนี้จะครอบคลุมในกรณีที่ผู้เอาประกันสูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต ในระหว่างช่วงเวลาที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครองอยู่ โดยทางบริษัทฯ จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้ตามวงเงินคุ้มครองที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ ให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามที่ผู้เอาประกันได้ระบุเอาไว้

 

 • ตัวช่วยในการวางแผนการเงิน ออมเงินไว้ใช้ในอนาคต

 

ขึ้นชื่อว่าประกันออมทรัพย์ แน่นอนว่าผลประโยชน์ที่ผู้สมัครหลายคนคาดหวังก็คือผลประโยชน์ด้านเงินออม อย่างเช่นความคุ้มครองจากโครงการเมืองไทย Easy Return 11/1 ที่ผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์คืนตลอดช่วงอายุกรมธรรม์ และได้รับเงินก้อนคืนหากยังมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญากรมธรรม์ โดยจ่ายเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 

 

          ทำประกันออมทรัพย์ ดีอย่างไร?

 

สำหรับคนที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาว่า จะเลือกทำประกันชีวิตแบบไหนดี เลือกทำประกันของเจ้าไหนดี ก็ต้องย้อนกลับมามองที่วัตถุประสงค์ในการสมัครประกันชีวิต ว่าต้องการอะไรเป็นหลัก หากคุณกำลังสนใจประกันออมทรัพย์ ลองมาดูข้อมูลเหล่านี้เพื่อประกอบการตัดสินใจ ว่าคุณจะได้รับอะไรจากประกันชีวิตรูปแบบนี้กันบ้าง

 

 • ความคุ้มครองชีวิต ช่วยเสริมสร้างความมั่นคง

 

สิ่งที่ผู้เอาประกันจะได้รับอย่างแน่นอนก็คือความคุ้มครองชีวิตที่ครอบคลุมกรณีทุพพลภาพ, เสียชีวิต ซึ่งการทำประกันชีวิตก็เปรียบเหมือนการหาสิ่งที่ช่วยรองรับความเสี่ยง ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นในอนาคต หากมีความคุ้มครองจากประกันชีวิตช่วยดูแล ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับตัวผู้เอาประกันเอง รวมทั้งคนในครอบครัวของผู้เอาประกันเอง

 

 • ประกันออมทรัพย์ให้ผลตอบแทนชัดเจน

 

รูปแบบของประกันออมทรัพย์นั้นจะมีลักษณะที่เข้าใจง่ายและชัดเจน โดยทางบริษัทฯ จะสามารถการันตีผลประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันได้อย่างชัดเจน ว่าภายในระยะเวลาเท่านี้ ผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์เป็นจำนวนเท่าใด และจะได้รับในช่วงใดบ้าง ช่วงเพิ่มความมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลประโยชน์คืนอย่างแน่นอน แม้สภาวะเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลง การมีความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันออมทรัพย์จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมความความมั่นคงทางการเงินได้

 

 • เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

 

การนำเบี้ยประกันชีวิตไปดำเนินการหักลดหย่อนภาษี เป็นอีกข้อดีข้อหนึ่งที่จะได้รับจากการทำประกันชีวิต โดยสามารถใช้สิทธิขอลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร เช่นเดียวกันกับ โครงการเมืองไทย Easy Return 11/1 ที่ผู้เอาประกันสามารถนำเบี้ยประกันที่ชำระแล้ว ไปดำเนินการเพื่อลดหย่อนภาษีได้

          FAQ ถาม-ตอบ คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับประกันออมทรัพย์ โครงการเมืองไทย Easy Return 11/1

 

            Q: ทำประกันออมทรัพย์ช่วงไหนดี?

 

A: หากเป็นประกันออมทรัพย์แบบทั่ว ๆ ไป มักจะมีคำแนะนำว่าควรสมัครตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อไม่ให้เบี้ยประกันราคาสูงจนเกินไป กล่าวคือ ยิ่งอายุมาก เบี้ยประกันยิ่งสูง แต่สำหรับโครงการเมืองไทย Easy Return 11/1 นั้นไม่ต้องกังวลเรื่องเบี้ยประกัน เพราะเป็นความคุ้มครองในรูปแบบที่จ่ายครั้งเดียว แต่ได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องยาว ๆ ไปเลยถึง 11 ปี ทั้งนี้ ผู้เอาประกันสามารถเลือกเบี้ยประกันและวงเงินคุ้มครองได้ตามความเหมาะสม

 

            Q: สนใจสมัครเพื่อรับความคุ้มครองจาก โครงการเมืองไทย Easy Return 11/1 สามารถผ่อนชำระได้ไหม?

 

A: อย่างที่กล่าวไปในข้างต้นว่าโครงการเมืองไทย Easy Return 11/1 เป็นประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ที่ให้ชำระเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่ถ้าคุณต้องการผ่อนชำระ เนื่องจากไม่มีงบเพียงพอสำหรับการจ่ายครั้งเดียว ก็สามารถเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต แล้วค่อยผ่อนชำระกับบัตรเครดิตทีหลังก็ได้

 

            Q: ผู้เอาประกันมีประวัติการรักษาพยาบาลและเคยเข้ารับการผ่าตัด จะสามารถทำประกันนี้ได้หรือไม่?

 

A: สำหรับผู้เอาประกันที่เคยมีประวัติเจ็บป่วยหรือเคยเข้ารับการรักษาพยาบาล ทั้งในรูปแบบของ IPD (ผู้ป่วยใน) หรือเข้ารับการผ่าตัด ปัจจุบันไม่ได้มีอาการป่วยนั้นแล้ว และต้องการสมัครประกันชีวิตเพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคต ก็สามารถสมัคร โครงการเมืองไทย Easy Return 11/1 ได้ โดยกรอกข้อมูลสุขภาพตามจริงลงในเอกสาร เพื่อให้ทางบริษัทฯ พิจารณา หรือให้ตรวจสุขภาพเพิ่มเติม โดยส่วนมากจะไม่มีปัญหาอะไร ผู้เอาประกันสามารถรับความคุ้มครองจากประกันชีวิตได้ตามปกติ แต่ทางบริษัทฯ จะไม่จ่ายเงินคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตจากโรคเดิมที่เคยเป็นมาก่อนเอาประกัน

 

            Q: ครอบครัวของผู้เอาประกันมีประวัติเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง มีผลต่อการรับประกันหรือไม่?

 

A: หากตัวผู้เอาประกันเองไม่ได้เป็นโรคนั้น ๆ มาก่อน ก็ไม่มีผลอะไร เพราะการทำประกันชีวิตเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล เว้นแต่ว่าทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่าผู้เอาประกันมีความเสี่ยงสูงกว่าปกติ เช่น น้ำหนักตัวเกินเกณฑ์, มีความผิดปกติทางร่างกายที่สังเกตได้ชัดเจน อาจต้องมีขั้นตอนของการพาผู้เอาประกันไปตรวจสุขภาพเพิ่มเติม

 

            Q: ถ้าจะเสียเงินกับประกันออมทรัพย์ เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารดีกว่าไหม?

 

A: หากคุณเคยเจอกับคนที่มีความคิดว่า “เปิดบัญชีเงินฝากแล้วออมเงินกับทางธนาคารเพื่อกินดอกเบี้ย จะดีกว่าการทำประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ไหม?” ในความเป็นจริงแล้ว ทั้ง 2 วิธี เป็นแนวทางในการออมเงินที่ดีทั้งคู่ แต่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ออม สำหรับประกันออมทรัพย์นั้นจะเหมาะกับผู้ที่ต้องการออมเงินและความคุ้มครองชีวิตไปพร้อม ๆ กัน เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงได้ โดยเฉพาะประกันออมทรัพย์จากเมืองไทยประกันชีวิตอย่าง โครงการเมืองไทย Easy Return 11/1 ที่จ่ายเพียงครั้งเดียว แต่ได้ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่คุ้มค่าในแผนเดียว