เอไอเอประกันชีวิต


“เราเข้าใจดีว่า ชีวิตคนเราไม่แน่นอน และพร้อมจะเป็นกองหนุนให้คุณตลอดทุกช่วงชีวิต ด้วยรากฐานเงินอันเข้มแข็งและประสบการณ์อันกว้างขวาง”

กว่าจะมาเป็น AIA

บริษัท AIA เริ่มต้นธุรกิจครั้งแรกในเมืองเซี่ยงไฮ้ เมื่อกว่า 90 ปีที่ผ่านมา โดยเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ในด้านเบี้ยประกันภัยจากธุรกิจประกันชีวิต และเป็นผู้นำตลาดโดยส่วนใหญ่ในภูมิภาค บริษัท AIA สามารถไล่ลำดับเหตุการณ์อันน่าจดจำได้ ดังนี้

 • ปี 2462 เอไอเอ ก่อตั้งและให้บริการประกันภัยครั้งแรกที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยแรกเริ่มใช้ชื่อบริษัทว่า อินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ หรืออินแทสโก

 • ปี 2481 ระยะเวลาผ่านไป 19 ปี อินแทสโกเข้ามาในประเทศไทย และเริ่มขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยรับทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

 • ปี 2484 ณ ตอนนั้นเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา ส่งผลให้เอไอต้องหยุดกิจการลงไปก่อน

 • ปี 2491 - 2495 บริษัทอินแทสโก ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด และกลับเข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยอีกครั้งที่อาคารยิบอินซอย ถนนมหาพฤฒาราม เมื่อถูกยกระดับขึ้นให้เป็น เอไอเอ สาขาประเทศไทย ก็ย้ายสำนักงานไปที่ อาคารมานิดา ถนนเจริญกรุง

 • ปี 2507 - 2529 เริ่มก่อสร้างสำนักงานของตนเองเป็นครั้งแรก คือ อาคารเอไอบี หรือ เอไอเอ บิลดิ้งในปัจจุบัน ตั้งอยู่บนถนนสุรวงศ์ตัดกับเดโช เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 11 กรกฎาคม 2509 และผ่านมาอีก 20 ปี จึงสร้างอาคารสำนักงานเพิ่มอีก 1 แห่ง คืออาคาร เอไอเอ ทาวเวอร์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

 • ปี 2553 เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด ประเทศไทย เป็น บริษัท เอไอเอ จำกัด และหลังจากนั้นเป็นต้นมา เอไอเอก็ยังมุ่งพัฒนา สร้างความมั่นคงทางการเงิน มอบความคุ้มครองให้กับลูกค้า ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ มากมาย ด้วยตัวแทนเครือข่ายประกันชีวิตกว่า 60,000 คนทั่วประเทศ

วางใจในไอเอไอ

AIA หรือบริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำด้านธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย โดยทำหน้าที่เป็นหลักประกันอันมั่นคงให้กับคนไทย หรือสังคมไทยมามากกว่า 70 ปี ทำงานรับใช้สังคมด้วยความซื่อสัตย์ และถูกยอมรับในหมู่ผู้ถือกรมธรรม์ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และบริการทางการเงินที่หลากหลาย

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัทเอไอเอมีวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

พันธกิจ

พันธกิจของเราคือการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของภูมิภาค

ปรัชญา

การทำสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ด้วยคนที่เหมาะสม จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอไอเอ

เพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของหลักประกันชีวิต AIA จึงมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้มากมาย แบ่งเป็นลูกค้าบุคล และลูกค้าองค์กร สามารถแจกแจงได้ ดังนี้

ลูกค้ารายบุคคล

 • ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง คุ้มครองครอบครัวจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันให้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้อยู่ข้างหลัง
 • **ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ประกันชีวิตควบการลงทุน อีกหนึ่งช่องทางการออมที่เพิ่มโอกาสในการลงทุนพร้อมกับคุ้มครองชีวิต
 • ประกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์ อีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับการวางแผนอนาคตการเงินอันมั่นคง พร้อมยังคุ้มครองชีวิตอีกด้วย
 • ประกันชีวิตแบบบำนาญ เงินบำนาญจากเอไอเอที่ลดหย่อนภาษีได้ พร้อมการันตีเลยว่าเงินคืนบำนาญในวัยเกษียณได้คืนแน่นอน
 • ประกันสินเชื่อรายเดี่ยว หมดกังวลกับภาระหนี้ หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เอไอเอจะเป็นตัวช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ต่อสถาบันธนาคาร
 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ความคุ้มครองอุบัติเหตุจากเอไอเอ คุ้มครองทันที ทุกที่ ทุกเวลา เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
 • สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรง ปกป้องความสุขของครอบครัวจากภัยของโรคร้ายแรงอย่าให้โรคร้ายแรงทำลายชีวิตคนทั้งบ้าน
 • สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล เพราะค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกขณะ ให้เราช่วยแบ่งเบาภาระและเพิ่มความอุ่นใจให้คุณ
 • สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มอุบัติเหตุ แบ่งเบาภาระฉุกเฉินที่เกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เตรียมการบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวจากความเสียหายจากอุบัติเหตุในรูปแบบต่างๆ
 • เอไอเอ ไวทัลลิตี้ เป็นโครงการเพื่อสุขภาพ ซึ่งัฒนาขึ้นบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะสนับสนุนให้คุณเปลี่ยนแปลงสุขภาพอย่างแท้จริง

ลูกค้าองค์กร

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการที่นายจ้างจัดให้ คือหลักประกันทางการเงินเพื่อเป็นแรงจูงในในการทำงาน
 • การประกันภัยกลุ่ม ทางเลือกประกันภัยแบบกลุ่ม ให้เราช่วยคุ้มครอง และดูแลพนักงานคนสำคัญในองค์การของคุณ
 • ประกันสินเชื่อ คุ้มครองชีวิตผู้กู้ ชำระยอดหนี้คงค้างต่อสถาบันการเงินแทนผู้กู้ ในกรณีไม่คาดฝันที่เกิดเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ
 • ประกันสำหรับพนักงาน และข้าราชการ ประกันแบบกลุ่มสำหรับข้าราชการ และพนักงานในองค์กร ให้คุณเบาใจกับความคุ้มครองหลากหลายรูปแบบเพื่อดูแลคุณ

สำนักงานใหญ่ของ AIA

 • สถานที่ตั้ง : บริษัท เอไอเอ จำกัด เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ตู้ ปณ. 2 ปณจ.บางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • โทรศัพท์ : (66) 2634-8888, 1581
 • โทรสาร : (66) 2236-6452
 • เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)

Online Service AIA

 • **Website :**www.aia.co.th
 • **Facebook Fanpage :**AIA Thailand
 • **Youtube Channel :**AIA Youtube Channel
 • **Email :**th.customer@aia.com
 • Line ID :@aiathailand

ตัวแทนจำหน่าย AIA

เมื่อจุดประสงค์หลักของ AIA คือการขยายความคุ้มครองให้บุคคลที่สนใจทั่วประเทศไทย ตัวแทนจำหน่ายในแต่ละจังหวัดจึงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้กรมธรรม์ AIA ก้าวต่อไปได้ ซึ่ง AIA มีสำนักงานใหญ่อยู่เพียงที่เดียวที่กรุงเทพมหานคร แต่ตัวแทนจำหน่ายถูกกระจายไปอย่างครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศไทย คุณสามารถค้นหาที่ตั้งสำนักงานตัวแทนที่ใกล้ที่สุดได้ในทันทีผ่านเว็บไซต์ AIA

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ของ AIA สามารถเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • เรียกร้องสินไหมผ่านโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ AIA Care Card, AIA Health Care

1. AIA Health Care การเรียกร้องสินไหมผ่านเอไอเอ แคร์การ์ด เป็นบริการพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้คุณสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยตัวเองในสถานพยาบาลที่เข้าร่วม
2. AIA Health Care บริการพิเศษจากสัญญาเพิ่มเติม ให้คุณสามารถเรียกร้องสินไหม เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยตัวเองตามจำนวนที่ได้รับความคุ้มครอง

 • ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการพิจารณาด้วยตัวเองที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์เอไอเอ (AIA Customer Service Center) ชั้น 2 เอไอเอ ทาวเวอร์ 181 ถ.สุรวงศ์ บางรัก กทม. 10500 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

กรุณาตรวจสอบข้อมูล และเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมให้ถูกต้องอย่างครบถ้วน เพื่อการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

AIA Service

เมื่อยุคสมาร์ทโฟนเรืองรอง AIA ก็ไม่น้อยหน้า ผลิตแอพพลิเคชั่น AIA Service ซึ่งโหลดแบบฟรีๆ ได้ทั้งระบบ iOSและAndroidที่สามารถทำงานทุกอย่างได้ภายในแอพพลิเคชั่นเดียว เป็นบริการรูปแบบใหม่ที่ทำอะไรได้หลายๆ อย่าง เช่น

ดูข้อมูลกรมธรรม์

AIA เล็งเห็นว่าความยุ่งยากเวลาถือกรมธรรม์หลายฉบับ ไม่ว่าจะมีกรมธรรม์กี่ฉบับ ความคุ้มครองทุกอย่างที่อยากรู้สามารถดูได้ทันทีใน AIA Service พร้อมคำแนะนำจากประสบการณ์กว่า 70 ปีของเอไอเอ ทำให้วางแผนพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

ข้อมูลชำระเบี้ย

ทุกนาทีในชีวิตล้วนสำคัญ ทำให้การจ่ายเบี้ยประกันเป็นเรื่องง่ายด้วยการใช้ AIA Service สามารถดูยอดเงิน วันครบกำหนด และเปิดบาร์โคดเพื่อจ่ายเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส เคาน์เตอร์ธนาคาร และจุดบริการอื่นๆ ที่ใกล้คุณ

เช็คสถานะเคลม

การรอคอยย่อมมีจุดหมาย การเช็คสถานะเคลมจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะ AIA Sevicer จะอัพเดตทุกสถานะการเคลมแบบนาทีต่อนาที ให้รู้ว่าทางบริษัทได้รับเอกสารแล้ว หรือกำลังโอนเงินเข้าบัญชีอยู่ คุณสามารถเช็กสถานะได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการผ่านแอพพลิเคชั่น

เปลี่ยนที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ

ไม่ว่าคุณจะย้ายบ้าน เปิดเบอร์ใหม่ หรือเปลี่ยนอีเมล ก็สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับรับเอกสาร หรือข้อความแจ้งเตือนได้อย่างง่ายๆ ที่ AIA Service เพื่อการสื่อสารที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน เท่ากับว่าคุณย้ายไปที่ไหน AIA ก็จะตามไปที่นั่น