กรุงเทพประกันชีวิต บริษัทประกันที่ได้รับความนิยม


กรุงเทพประกันชีวิต มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม การให้คำแนะนำด้านการวางแผนทางการเงิน และบริการที่ประทับใจผ่านตัวแทน คู่ค้า และพนักงานที่มีความจริงใจ และมีความรู้ระดับแนวหน้าของประเทศ

กรุงเทพประกันชีวิต ก่อตั้งขึ้นมาครั้งแรกในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2494 โดยพันตรีควง อภัยวงศ์ พระยาศรีวิศาลวาจา และ นายชิน โสภณพณิช จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท โดยใช้ชื่ออว่า “บริษัท สุขสวัสดิ์ประกันชีวิต จำกัด” และในวันที่ 10 เมษายน 2494 เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด” ในวันที่ 1 มิถุนายน 2494 บริษัทเริ่มเปิดดำเนินการ ภายใต้ชื่อ บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด ณ สำนักงานเลขที่ 732 ถนนเจริญกรุง สามแยกพระนคร มีสัญลักษณ์เป็นรูปช้างในวงกลมรัศมีมีอักษรชื่อบริษัทเป็นภาษาไทย จีน และอังกฤษ

จนกระทั่งในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด เพื่อบ่งบอกความเป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และได้ให้การสนับสนุนธุรกิจของบริษัทด้วยดีตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2555 กรุงเทพประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จาก International Certifications Ltd., Auckland, New Zealand (ICL) ด้านการดำเนินงานกรมธรรม์สามัญสายประกันชีวิตและฝ่ายประกันกลุ่ม และได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัดและบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมผนึกกำลังพันธมิตร ประกาศนโยบายความพร้อมในการวางแผนการเงินอย่างรอบด้านให้กับประชาชนทุกกลุ่ม โดยทีมที่ปรึกษาการเงินที่พร้อมให้ข้อมูล คำแนะนำในการสร้างหลักประกันควบคู่ไปกับการสร้างฐานะ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยการปกป้องคุณค่าชีวิต การให้คำแนะนำด้านการวางแผนทางการเงิน และบริการที่ประทับใจผ่านตัวแทน คู่ค้า และพนักงานที่มีความจริงใจ และมีความรู้ระดับแนวหน้าของประเทศ

ประกันชีวิต

วางแผนภาษี

 • กรุงเทพ 200
 • บีแอลเอ ปันสุข 80/20
 • ดั่งใจ 260
 • กรุงเทพ 115
 • ดั่งใจ 18/12
 • บีแอลเอ พร้อมเกษียณ
 • บำนาญ 600
 • บำนาญ 555
 • ดั่งใจ 10/7
 • สะสมทรัพย์ 10/3
 • สะสมทรัพย์ 12/5

แผนคุ้มครองรายได้

 • บีแอลเอ ห่วงรักคุ้มครองครบ
 • ห่วงรักคุ้มครองครบ ของขวัญเพื่อลูกรัก
 • ห่วงรักคุ้มครองครบ กรมธรรม์ฉบับแรก
 • ห่วงรักคุ้มครองครบ ทดแทนคุณ
 • ห่วงรักคุ้มครองครบ แทนรัก
 • ห่วงรักคุ้มครองครบ สัญญารัก
 • ห่วงรัก...ป้องรัก
 • ตลอดชีพ ชำระเบี้ย 15 ปี หรือ 18 ปี หรือ 21 ปี
 • ดั่งใจ...สุขใจ

แผนการออมและลงทุน

 • กรุงเทพ 200
 • บีแอลเอ ปันสุข 80/20
 • กรุงเทพ 115
 • กรุงเทพ 115 พลัส+
 • ดั่งฝัน
 • ดั่งฝัน 110
 • ดั่งใจ 18
 • ดั่งใจ 18/12
 • ดั่งใจ 10/7
 • ดั่งใจ 260
 • ดั่งใจ (10,15,20,25)
 • สะสมทรัพย์ 15/15, 18/18, 21/21

แผนการศึกษา

 • บีแอลเอ พร้อมชัวร์เพื่อการศึกษา
 • ดั่งฝัน...สู่ฝัน

แผนเตรียมเกษียณ

 • บีแอลเอ พร้อมเกษียณ (แบบลดหย่อนภาษี)
 • บำนาญ 555 (แบบลดหย่อนภาษี)
 • บำนาญ 600 (แบบลดหย่อนภาษี)
 • ดั่งใจ...สุขใจ

แผนคุ้มครองสุขภาพ

 • บีแอลเอ อุ่นใจ โรคร้าย
 • บีแอลเอ เบาหวาน เทคแคร์
 • บีแอลเอ เฮลธ์ พลัส
 • บีแอลเอ รักษ์สุขภาพ
 • บีแอลเอ ชดเชยมะเร็ง
 • สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซูเปอร์ แคร์
 • สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบปัญจรักษ์ (รพ.ปร.)
 • สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองโรคร้ายแรงและมรณกรรม (รร.)
 • สัญญาเพิ่มเติม สุขภาพ 2011 และสุขภาพ 2011 (มีความรับผิดชอบส่วนแรก)

แผนคุ้มครองอุบัติเหตุ

 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล พีเอ อุ่นใจ ไม่เคลม คืนเบี้ย
 • สัญญาเพิ่มเติม การประกันภัย อุบัติเหตุ (อบ.) และบันทึกแนบ ท้ายฆาตกรรม จลาจล (ฆจ.)

แผนประกันความเสี่ยง

 • บีแอลเอ ซีเนียร์ สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)
 • บีแอลเอ คุ้มครองสูง
 • บีแอลเอ คุ้มครอง 2 พลัส
 • สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ทุพพลภาพ โพรเทค

ประกันทรัพย์สิน

ประกันภัยสำหรับบุคคล

 • ประกันอัคคีภัย
 • ประกันภัยรถยนต์
 • ประกันภัยโจรกรรม
 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ และสุขภาพส่วนบุคคล
 • ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง
 • ประกันภัยมะเร็ง
 • ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
 • ประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับเจ้าบ้าน
 • ประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
 • ประกันภัยอิสรภาพ

ประกันภัยสำหรับธุรกิจพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

 • ประกันอัคคีภัย
 • ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
 • ประกันภัยทางทะเล
 • ประกันภัยตัวเรือ
 • ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
 • ประกันภัยสำหรับเงิน
 • ประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
 • ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา
 • ประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร
 • ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน
 • ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
 • ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • ประกันภัยป้ายโฆษณา
 • ประกันภัยกระจก
 • ประกันภัยความซื่อสัตย์
 • ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่
 • ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ประกันภัยร้านค้า
 • ที่อยู่ : 23/115-121 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • โทรศัพท์ : 02-777-8888
 • โทรสาร : 02-777-8899
 • เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 – 17:00 น.
 • อีเมล : csc@bangkoklife.com

ศูนย์บริการภาคเหนือ

 • สาขาเชียงใหม่ 119/3 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5340-5318

 • สาขาลำปาง 236/9 หมู่1 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0-5435-2623

ศูนย์บริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • สาขานครพนม 175/3-4 ถ.บำรุงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 0-4251-2503

 • สาขาขอนแก่น 31/31-32 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-4033

ศูนย์บริการภาคตะวันออก

 • สาขาชลบุรี 102/4 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3838-6311

 • สาขาระยอง 83, 85, 87 ซ.6 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์ 0-3861-5015

ศูนย์บริการภาคกลางและตะวันตก

 • สาขานครสวรรค์ 36/6-8 ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5622-8744

 • สาขากำแพงเพชร 638,640 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5572-0701-2

 • สาขาเพชรบุรี 116 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-4190

ศูนย์บริการภาคใต้

 • สาขาภูเก็ต 3/1 หมู่3 ถ.เทพกษัตรีย์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7621-5650

 • สาขาระนอง 130/260 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์ 0-7782-6896

ช่องทางการติดต่อ

 • ศูนย์บริการข้อมูล 02-777-8888

การขอรับเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานสาขาของบริษัทฯ ทุกแห่งทั่วประเทศ
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการเรียกร้องด้วยตนเองตามหัวข้อ

การยื่นเอกสารการเรียกร้องฯ

 • ยื่นเอกสารที่ตัวแทนของท่าน หรือสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาทุกแห่งที่ท่านสะดวก
 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ ส่วนสินไหม บ.กรุงเทพประกันชีวิตจำกัด ( มหาชน ) 23/115-121 รอยัลซิติ้เวนิว ถ.พระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ 10310 ส่งเอกสารผ่านระบบบริการลูกค้าออนไลน์

ระยะเวลาในการพิจารณาค่าสินไหม

บริษัทฯ จะพิจารณาภายใน 3-15 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ กรณีมีเหตุอันชวนสงสัย บริษัทฯ จะต้องพิสูจน์หลักฐานระยะเวลาอาจต้องขยายระยะเวลาตามความจำเป็น ทั้งนี้ไม่เกิน 90 วัน

วิธีการรับเงินค่าสินไหม

 • จ่ายเป็นเช็ค/ดร๊าฟ ส่งตรงถึงผู้เอาประกันโดยตรงตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ
 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันหรือผู้รับประโยชน์ ตามที่ระบุไว้กับบริษัทฯ

ท่านสามารถอ่านกรมธรรม์และข้อมูลเพิ่มเติมของกรุงเทพประกันชีวิตได้ที่ www.bangkoklife.com และเฟสบุ๊ค BLA.Bangkoklife