เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต


บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต เป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยที่มีความโดดเด่นและก้าวหน้าแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่มีความโดดเด่นและก้าวหน้า รวมทั้งพื้นฐานความเชี่ยวชาญระดับสากล

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทเจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อกันยายน พ.ศ. 2545 โดยความร่วมมือทางธุรกิจของ กลุ่มบริษัท Assicurazioni Generali และ กลุ่มครอบครัวตันติพิพัฒน์พงษ์

จากพื้นฐานความเชี่ยวชาญระดับสากลของกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ การมีเครือข่ายและความมั่นคง จึงทำให้เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยที่มีความโดดเด่นและก้าวหน้า รวมทั้งเป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงและโดดเด่นในประเทศไทย นอกจากนี้ เจนเนอราลี่ประกันชีวิต

 • เป็นที่รู้จัก และมีสาขาอยู่ในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก
 • ลูกค้ากว่า 72 ล้านรายทั่วโลก
 • มีรายได้จากเบี้ยประกัน มูลค่ากว่า 7 หมื่นล้าน (ร้อยละ 67 จากนอกประเทศอิตาลี)
 • มีสินทรัพย์มูลค่ากว่า 480 ล้านยูโรภายใต้การบริหาร
 • พนักงานกว่า 76,000 คน
 • เป็น 1 ใน 50 บริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตัวเลขสถิติจากปี 2014 (ที่มาของข้อมูล: Fortune Global 500)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของเจนเนอราลี่

เป้าหมายของเรา คือ พร้อมปกป้องคุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างต่อเนื่อง

 • พร้อม: เรามีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ริเริ่ม และการเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนผ่านการให้บริการประกัน
 • คุ้มครอง: เราทุ่มเทเพื่อหัวใจหลักของการประกันอย่างแท้จริง นั่นคือการบริหารจัดการ และลดความเสี่ยงทั้งของบุคคลและสถาบัน
 • พัฒนา: เจนเนอราลี่ มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า
 • ใส่ใจในผู้คน: เราห่วงใยในอนาคต และความเป็นอยู่ของทั้งลูกค้าและพนักงานของเรา
 • ชีวิต: เหนือกว่าสิ่งอื่นใด เราทำธุรกิจที่ช่วยสร้างความมั่นคงด้านทรัพย์สิน ความปลอดภัย ให้คำแนะนำ และบริการต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาวิถีชีวิตของผู้คนในระยะยาว

พันธกิจของเรา

พันธกิจของเรา คือ การเป็นผู้ให้บริการประกันที่คนไว้วางใจให้เป็นทางเลือกอันดับหนึ่ง ด้วยการเสนอประกันที่ตอบโจทย์ คุ้มค่า และง่ายสำหรับทุกคนที่ต้องการจะเป็นเจ้าของประกัน

 • ทางเลือกอันดับหนึ่ง: คือทางเลือกที่ดีที่สุด ด้วยความคุ้มค่า และผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับอย่างเห็นได้ชัด
 • การเสนอรูปแบบประกัน: รับประกันถึงผลงาน เพราะเราตั้งใจปฏิบัติงานสุดความสามารถเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
 • ประกันที่ตอบโจทย์ และตรงกับความต้องการ: นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการซึ่งออกแบบขึ้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะที่ตอบโจทย์ และเติมเต็มความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงความต้องการ และโอกาสต่างๆ ในชีวิต ทั้งปัจจุบัน และอนาคตของลูกค้า
 • เข้าถึงได้ง่าย: ไม่ซับซ้อน หาซื้อได้สะดวก สามารถทำความเข้าใจ และใช้งานได้ง่าย พร้อมเสมอที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในราคาที่คุ้มค่า
 • คำตอบที่ใช่ของทุกคนที่ต้องการจะเป็นเจ้าของประกัน: มุ่งหวังที่จะนำเสนอ และออกแบบทางเลือกที่ลงตัวด้วยการผสมผสานความคุ้มครอง คำแนะนำ และการให้บริการเข้าไว้ด้วยกัน

กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ กลยุทธ์ล่าสุดของเจนเนอราลี่นั้นมีจุดประสงค์เพื่อบรรลุเป้าหมาย 6 ข้อดังต่อไปนี้

 • ยกระดับทั้งประสบการณ์ และคุณค่าสำหรับลูกค้า ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และระบบการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ที่มีความโปร่งใส่
 • สนับสนุนสมรรถภาพของตัวแทนจำหน่าย ผู้เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของเราเสมอมา
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อผู้ใช้ ในทุกๆ หมวดสินค้า และบริการ ประกันอสังหาริมทรัพย์ และประกันวินาศภัย ประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ
 • เพิ่มความคล่องตัว และประสิทธิภาพ ด้วยแผนธุรกิจที่มีความยืดหยุ่น
 • เปิดกว้างรับนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี กระบวนการปฏิบัติงาน สินค้า และบริการ
 • สนับสนุนความสามารถ และความมีส่วนร่วมของบุคคลากร

แผนประกันของเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต

ประกันรายบุคคล

ประกันชีวิต

 • Gen Aom Sub 6 : ออมสั้นเพื่อเก็บเงิน และได้ลดหย่อนภาษี
 • Gen Max 7 : มีโรคประจำตัวหรือเป็นโรคร้ายก็สมัครได้ เพื่อรับความคุ้มครอง จะได้ไม่เป็นภาระลูกหลาน
 • Gen Smart 7 : อนาคตทางการเงินสร้างได้ กับการบริหารการเงินให้กับตนเอง
 • Gen Life Plus 10 : มองหาความคุ้มครองยาว มีเงินคืนตลอด 20 ปี และลดหย่อนภาษีได้
 • Gen Life 10 : ความมั่นคงในอนาคตของครอบครัว
 • GenCash 4 (แผนเงินออมสุขสันต์) : ชำระเบี้ยระยะสั้นเพียง 4 ปี แต่คุ้มครองต่อเนื่องยาวถึง 10 ปี
 • GenProCash 6 (แผนเงินออมระยะสั้น) : ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 6 ปี ได้รับความคุ้มครองชีวิตนานถึง 15 ปี
 • GenBumNan 8 (แผนชีวิตดี มีเงินออมมั่นคง) : ออมเงินสั้นๆ เพียง 8 ปี แต่คุ้มครองและรับเงินบำนาญจนถึงอายุ 88 ปี
 • GenBumNan 10 (แผนชีวิตดี มีสุขหลังเกษียณ) : ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 10 ปี ได้รับเงินบำนาญจนถึงอายุ 85 ปี
 • GenProCash 10 Plus (แผนสะสมทรัพย์ทวีคูณ) : ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 10 ปี ได้รับความคุ้มครองชีวิตนานถึง 15 ปี
 • GenProCash 15 (แผนชีวิตปลอดภัย เงินออม) : ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 15 ปี ได้รับความคุ้มครองชีวิตนานถึง 20 ปี
 • GenProLife 20 (แผนเงินออมมั่งคั่ง) : ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี ได้รับความคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 85 ปี
 • GenSave 20 Plus (แผนออมทรัพย์สุดคุ้ม) : ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี ได้รับความคุ้มครองชีวิต 20 ปี
 • GenProSmart 20 (แผนฉลาดออม) : ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี ได้รับความคุ้มครองชีวิตนานถึง 25 ปี
 • GenProLife 25 (แผนชีวิตมั่นคง) : ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 25 ปี ได้รับความคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 90 ปี

ประกันสุขภาพ

 • Gen Health Lump Sum : ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ให้ค่ารักษาหลักล้าน ไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง

ประกันอุบัติเหตุ

 • ประกันอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ : พลัสประกันอุบัติเหตุเหมาจ่ายให้ค่ารักษาสูงถึง 5,000 บาท คุ้มครองตลอดปี
 • PA Gen Exclusive Plus : ใช้ชีวิตอย่างอุ่นใจยิ่งขึ้น สบายกระเป๋ายิ่งกว่า ปลอดภาระค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุไม่คาดฝัน
 • PA Gen Exclusive : ใช้ชีวิตอย่างอุ่นใจสบายกระเป๋าหมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุไม่คาดฝัน
 • Gen Shield : จ่ายน้อย คุ้มครองสูง พร้อมค่ารักษาพยาบาล ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงวันละ 5 บาท

ประกันกลุ่มสำหรับลูกค้าองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และ SME

**ประกันภัยแบบกลุ่ม ผู้นำด้านประกันกลุ่ม มาตรฐานระดับโลก ดูแลสมาชิกกว่า 500 บริษัทชั้นนำข้ามชาติ

บริการเคลม

Generali 365 Application

ให้บริการทุกความต้องการด้านกรมธรรม์

 • ข้อมูลกรมธรรม์
 • ค้นหาโรงพยาบาล
 • ชำระเบี้ยประกัน
 • เคลมสินไหม
 • GenAssist บริการช่วยเหลือเหตุฉุกเฉิน
 • บริการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับโรงพยาบาล

ดูแลคุณ 24 ชม. ด้วยบริการออนไลน์

 • ขอใบลดหย่อนภาษี ผ่านหลากหลายช่องทางออนไลน์
 • แลกรับสิทธิพิเศษ ชิม พัก ชิล ตลอด 365 วัน

วิธีชำระเบี้ยประกัน

สามารถชำระได้หลายช่องทาง คือ

 1. ชำระโดยตรงกับบริษัทฯ หรือสำนักงานสาขาต่างจังหวัดหรือชำระโดยผ่านตัวแทนของบริษัทฯโดยนำใบแจ้งถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย (ถ้ามี) ไปแสดงทุกครั้ง ด้วยรูปแบบการชำระเงินดังนี้
 • ชำระด้วย เงินสด
 • ชำระด้วย เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค
 • ชำระด้วยบัตรเครดิตวีซ่า หรือ บัตรเครดิตมาสเตอร์ ของทุกธนาคาร
 1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยนำ“ใบแจ้งถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย” ไปแสดงทุกครั้ง ด้วยรูปแบบการชำระเงิน ดังนี้
 • ชำระด้วย เงินสด ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
 • ชำระด้วย เช็ค ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
 1. ชำระโดยตัดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร

 2. ชำระโดยผ่านที่ทำการไปรษณีย์ โดยนำ “ใบแจ้งถึงกำหนดการชำระเบี้ยประกันภัย” ประกอบการชำระเบี้ยประกัน โดยเงินสดผ่านไปรษณีย์ทั่วประเทศที่ให้บริการระบบเปย์ แอท โพส (Pay at Post)

การเรียกร้องสินไหมทดแทน

ช่องทางการติดต่อเรียกร้อง

ติดต่อด้วยตนเอง ที่ สำนักงานใหญ่ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)

 • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • โทรศัพท์ 0 2685 3828
 • ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลข 0 2612 9888

ส่งทางไปรษณีย์

 • ส่งมาที่แผนกสินไหมทดแทนประกันชีวิต ชั้น 21 บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ผ่านบริการ Fax Claim

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ใช้เวลาการพิจารณาไม่เกิน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
 • บริษัทฯ อาจขยายระยะเวลาในการขอเอกสารหรือตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาแต่ไม่เกิน 90 วัน

เอกสารประกอบการเรียกร้อง

1.การแจ้งบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน

2.เตรียมเอกสารประกอบ

 • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมสุขภาพตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ
 • ใบรายงานแพทย์
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
 • ใบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
 • สำเนารายงานบันทึกประจำวันข้อกลับจากตรวจสถานที่เกิดเหตุ (กรณีประสบอุบัติเหตุทางจราจร)
 • สำเนารายงานบันทึกประจำวันข้อไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ (กรณีประสบอุบัติเหตุทางจราจร)

บริการ Fax Claim

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ถือบัตรประกันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือ ประกันภัยอุบัติเหตุ ที่มีความคุ้มครองกรณีค่ารักษาพยาบาล ท่านสามารถเข้ารับการตรวจรักษาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการกับทางบริษัทฯ ได้ทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องชำระเงินค่ารักษาพยาบาลใดๆ (ยกเว้นส่วนเกินสิทธิ์จากความคุ้มครองตามสัญญาฯ) ภายใต้เงื่อนไขและวิธีปฎิบัติที่กำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัยที่ทำประกันชีวิต หรือ ประกันภัยอุบัติเหตุ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์แห่งสัญญาฯ ให้แก่สถานพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาล

สำนักงานใหญ่

 • ที่ตั้ง : บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 16 ยูนิต 1602 – 1605 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • โทร : 02-685-3828
 • โทรสาร : 02-685-3829

Generali Center

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

 • ที่ตั้ง : 90/46-49 อาคารสาทรธานี 1 ชั้น 17 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • โทร : 02-022-8220
 • โทรสาร : 02-022-8293

สาขาขอนแก่น

 • ที่ตั้ง : 309/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 • โทร : 043-333939
 • โทรสาร : 043-334839

สาขาเชียงใหม่

 • ที่ตั้ง : 221/7-8 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
 • โทร : 053-819234
 • โทรสาร : 053-819235

ช่องทางการติดต่อออนไลน์

 • Website : http://generali.co.th/
 • Facebook : Generali365
 • line : @Generali365
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 02-612-9888