ไทยสมุทรประกันชีวิต


ไทยสมุทรประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ด้านการประกันชีวิตมาตลอด 68 ปี เชื่อและเข้าใจในคุณค่าความรัก ความห่วงใยอนาคตคนที่รักทำให้เกิดการวางแผนล่วงหน้า

ก้าวแรกของไทยสมุทรประกันชีวิต

ไทยสมุทรประกันชีวิต หรือ Ocean Life Insurance ก่อตั้งขึ้นมาในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2492 โดย คุณชิน อัสสกุล และคณะ ในชื่อ บริษัท ไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัด บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และความต้องการของประเทศ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2543 บริษัทฯ ได้แยกธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจประกันชีวิตออกจากกัน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด เป็นบริษัทประกันชีวิตที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ด้านการประกันชีวิตมาตลอด 68 ปี เชื่อและเข้าใจในคุณค่าความรัก ความห่วงใยอนาคตคนที่รักทำให้เกิดการวางแผนล่วงหน้า เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นใจได้ว่า คนที่รักจะยังคงใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีความสุข

วิสัยทัศน์และพันธกิจของไทยสมุทรประกันชีวิต

ไทยสมุทรประกันชีวิต มีวิสัยทัศน์และมีความต้องการที่จะพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับลูกค้า สร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ครอบครัว เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่อบอุ่น ความมั่งคั่งและมั่นคง พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และมีพันธกิจ 6 ประการดังนี้

 • สร้างหลักประกันทางการเงินแก่ครัวเรือนด้วยผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับทุกความต้องการในแต่ละช่วงชีวิตพร้อมบริการที่เป็นมืออาชีพ โดยยึดลูกค้าและตัวแทนเป็นศูนย์กลาง
 • ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และบริหารต้นทุนอย่างคุ้มค่าและเติบโตอย่างมั่นคง
 • เป็นบริษัทที่ตัวแทนและพนักงานมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จ เปิดโอกาสให้คิดสร้างสรรค์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปรับตัวทันต่อสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่อบอุ่น
 • สร้างตัวแทนมืออาชีพครอบคลุมในทุกตำบล ด้วยการพัฒนาอย่างเป็นสากล พร้อมสร้างความมั่งคั่ง มั่นคงในอาชีพตัวแทน
 • ยึดมั่นในจรรยาบรรณและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล
 • ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ครัวเรือน และพร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์

ผลิตภัณฑ์ของไทยสมุทรประกันชีวิต

เพื่ออนาคตและคนที่คุณรัก (สำหรับลูกค้าบุคคล)

แบบประกันตลอดชีพ

 • ไทยสมุทรคุ้มนาน 90/20
 • ไทยสมุทรตลอดชีพ 99/1
 • ไทยสมุทรตลอดชีพ 99/5
 • ไทยสมุทรตลอดชีพ 99/15

คุ้มครองสุขภาพ

 • รักนี้ ไม่กลัวมะเร็ง…
 • รักนี้ คุ้มครองโรคร้าย…

คุ้มครอง+ออมทรัพย์

 • ไทยสมุทรเซฟดั่งใจ 12/6
 • คุ้มคุ้ม
 • สบายชัวร์ ไม่กลัวอะไรเลย
 • เซฟรับทรัพย์ คุ้มกระจาย
 • คุ้มทวี

คุ้มครองอุบัติเหตุ

 • ใจกว้างเต็มแมกซ์
 • คุ้มค่า เบาใจ
 • ประกันอุบัติเหตุ…

คุ้มครองสูง

 • โอเชี่ยนแคร์ 10/10
 • โอเชี่ยนแคร์ 10/1
 • ซีเนียร์แฮปปี้ 2 (เพื่อผู้สูงอายุ)

ผลตอบแทนสูง

 • เมคมายเดย์ 10/5
 • เมคอีซี่10/3
 • เมคชัวร์ 10/4

แบบประกันบำนาญ

 • รีไทร์เรดดี้ 85/60
 • รีไทร์เรดดี้ 85/55
 • รีไทร์เรดดี้ 85/5
 • คุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน
 • คุ้มครองสินเชื่อรถยนต์
 • คุ้มครองสินเชื่อบ้าน

ประกันชีวิตกลุ่มเพื่อสวัสดิการพนักงานองค์กร (สำหรับลูกค้าองค์กร)

 • การประกันชีวิตกลุ่ม (เป็นสัญญาหลัก)
 • การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (เป็นสัญญาพิเศษเพิ่มเติม)
 • การประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (เป็นสัญญาพิเศษเพิ่มเติม)
 • การประกันสุขภาพกลุ่ม (เป็นสัญญาพิเศษเพิ่มเติม)

สำนักงานใหญ่ของไทยสมุทรประกันชีวิต

 • ที่อยู่ : 170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 • โทรศัพท์ : 0-2261-2300

 • โทรสาร : 0-2261-3344

 • เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00 น.

 • ศูนย์บริการทั่วประเทศ

  ศูนย์บริการกรุงเทพและปริมณฑล

  • สาขาอโศก 175 อาคารไทยสมุทร ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2258-9670-73
 • สาขานครปฐม 1066 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0342-59581 , 083-0976230

 • สาขาปทุมธานี 18/252-254 ถ.ปทุมธานี-กรุงเทพฯ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2581-6149

  ศูนย์บริการภาคเหนือ

  • สาขาเชียงใหม่ 468/1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-240219-21

  • สาขาแม่จัน 104 หมู่ที่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์ 083-0976305

  ศูนย์บริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • สาขานครราชสีมา 500,502,504 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-272207 , 083-0976232

 • สาขาขอนแก่น 243/41 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-236656 , 083-0976176

  ศูนย์บริการภาคตะวันออก

 • สาขาพัทยา 389/80-81 หมู่ที่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 038-428794

 • สาขาระยอง 15/9 ถ.บางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์ 083-0976314

  ศูนย์บริการภาคกลางและตะวันตก

 • สาขาสุพรรณบุรี 234 หมู่ที่ 5 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณฯ ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035-511288 , 083-0976382

 • สาขากาญจนบุรี 72/3 หมู่ที่ 1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 034-512642 , 083-0976167

  ศูนย์บริการภาคใต้

 • สาขาหลังสวน 45 ถ.เพชรเกษม ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทรศัพท์ 083-0976393

 • สาขาโคกโพธิ์ 155 หมู่ที่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 โทรศัพท์ 083-0976181

ช่องทางการติดต่อ

 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2207-8888

 • อีเมล์ claim.Dep@ocean.co.th

 • สำนักงานใหญ่ฝ่ายสินไหม 0-2689-3400 กด 2

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 1. ผู้เรียกร้องสินไหม

  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้เรียกร้องสินไหม และลงลายมือชื่อในหนังสือเรียกร้องสินไหม รวมถึงลงลายมือชื่อยินยอมในการเปิดเผยประวัติด้วยตนเอง เว้นแต่

  1.1 ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ สามารถให้ผู้ปกครองดำเนินการแทนได้

  1.2 ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถลงชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือ โดยมีพยานลงชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ อย่างน้อย 2 คน

  1.3 ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมดำเนินการแทน

 2. เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

  2.1 การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล/ค่าชดเชยรายวัน/ค่าชดเชยอุบัติเหตุ

     (1) แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  
     (2) ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มบริษัทฯ
  
     (3) ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและใบสรุปหน้างบ
  
     (4) สำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเบิกค่าชดเชยรายวัน หากไม่มีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ สามารถใช้ใบสรุปหน้างบ หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินทดแทนได้)
  
     (5) สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี ที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องจาก
     เจ้าหน้าที่ตำรวจ (กรณีการเกิดเหตุที่ต้องมีการแจ้งความ)
  

  2.2 การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ็บป่วยโรคร้ายแรงตามสัญญาที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง เพิ่ม รายงานผลตรวจชิ้นเนื้อ หรือรายงานการตรวจด้วยวิธี MRI / CT Scan / X-ray แล้วแต่กรณี

  2.3 การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีกระดูกแตกหัก เพิ่ม ใบรายงานผลจากรังสีแพทย์

  2.4 การเรียกร้องกรณีสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ

     (1) แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  
     (2) ใบรับรองแพทย์ (กรณีทุพพลภาพ)
  
     (3) รูปถ่ายอวัยวะที่สูญเสียประกอบการพิจารณาสินไหม (ถ้ามี)
  
     (4) สำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  
     (5) สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี ที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องจาก
     เจ้าหน้าที่ตำรวจ (กรณีการเกิดเหตุที่ต้องมีการแจ้งความ)
  

  2.5 เอกสารประกอบการเรียกร้องที่เป็นภาษาต่างประเทศ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการแปลที่ได้รับการรับรองและถือเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

เอกสารที่เป็นสำเนาให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้เอาประกันภัย หรือ หน่วยงานที่ออกเอกสารนั้น กรณีที่จำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นเพิ่มเติมจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น บริษัทจะมีหนังสือแจ้งให้ดำเนินการเป็นกรณีไป

ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

ประกันภัยออนไลน์

ปัจจุบัน ไทยสมุทรประกันชีวิต มีบริการประกันภัยออนไลน์ Ocean Life Online ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจ โดยสามารถคำนวนเบี้ย สมัครประกัน และสอบถามข้อมูลออนไลน์ผ่านการสนทนาสด (Live Chat) ได้

หากท่านสนใจบริการประกันภัยออนไลน์สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่นี่ และท่านสามารถที่จะตรวจสอบและอ่านข้อมูลกรมธรรม์ได้ที่เว็บไซต์ของไทยสมุทรประกันชีวิต www.ocean.co.th