พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต


“รับฟังและอยู่เคียงข้างคุณทุกความสัมพันธ์ของครอบครัวคนไทย จากรุ่นสู่รุ่น”

จุดเริ่มต้น Prudential Life

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำด้านการประกันชีวิตในประเทศไทยมากว่า 22 ปี

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับหลากหลายรูปแบบความต้องการของลูกค้า อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่เน้นการออม การลงทุน และความคุ้มครอง โดยลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของ Prudential ผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ ช่องทางธนาคาร ตัวแทน ประกันชีวิตแบบกลุ่ม โดยพรูเด็นเชียล ประเทศไทย พร้อมที่จะรับฟังและอยู่เคียงข้างทุกความสัมพันธ์ของครอบครัวคนไทยจากรุ่นสู่รุ่น

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพขององค์กร เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่จะตอบสนองความต้องการของคนไทยให้ดีที่สุด ส่งผลให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างโตเนื่องและมั่นคงตลอดระยะเวลา กว่า 20 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเพิ่มทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยในปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนกว่า 20,200 ล้านบาท

สัญลักษณ์ของพรูเด็นเชียล

สัญลักษณ์พรูเด็นซ์ ประกอบไปด้วยคุณค่าความดีงามของ 3 สิ่ง การเก็บรักษาอดีต ความฉลาดเข้าใจถึงความเป็นไปในปัจจุบัน และการมองไกลไปในอนาคตข้างหน้า

สัญลักษณ์พรูเด็นซ์ตอกย้ำให้เห็นถึงปรัชญาการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้น “การรับฟังและเข้าใจ” เป็นสำคัญ ภาพของเทพีพรูเด็นซ์ที่กำลังมองกระจก สื่อความหมายว่า กำลังมองโลกและตนเองตามความเป็นจริงของชีวิต ประกอบไปด้วย

ลูกศร : ความเที่ยงตรง แม่นยำ และความชำนาญ งูใหญ่ : ความเฉลียวฉลาด รอบคอบ กระจก : การมองโลก การมองตัวเองตามความเป็นจริง

ผลิตภัณฑ์ของ Prudential

พรูเด็นเชียล ยินดีช่วยวางแผนอนาคตทางการเงินของคุณ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า คุณจะสามารถเติมเต็มเป้าหมายชีวิต พร้อมเติมฝันให้คนที่คุณรักได้อย่างแท้จริง

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์เพื่อการออมทรัพย์ เพื่อค่าเงินออมให้กับคุณและคนที่คุณรัก ไปพร้อมๆ กับการวางแผนอนาคตที่มั่นคง

 • พรูสมาร์ท 16/12
 • พรูสไมล์​ 133
 • พรูสุพรีม ไลฟ์​ 555
 • สายสัมพันธ์​ 5
 • สะสมทรัพย์ 1
 • สะสมทรัพย์​ 3
 • เกษียณสุข 225
 • พรูบำนาญสราญใจ
 • พรูบำนาญสราญใจ 2
 • พรูคลิก เซฟวิ่ง 8/20
 • พรูคลิก รีไทร์เม้นท์​ 8/75
 • พรูคลิก เมดิแคร์​
 • พรูมันนี่ รีวอร์ด 15/6

ประกันชีวิตเพื่อการศึกษาบุตร : เริ่มต้นออมเงินให้ลูกตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการศึกษาให้กับบุตร ด้วยมือของคุณกับประกันชีวิตเพื่อการศึกษาบุตร

 • พรู สมาร์ท 16/12
 • พรูสไมล์​ 133
 • สายสัมพันธ์ 5
 • พรูคลิก เซฟวิ่ง 8/20

ประกันชีวิตเพื่อการคุ้มครอง : ประกันชีวิตเพื่อการคุ้มครองสุขภาพเด็ก ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความคุ้มครองที่มั่นคงตั้งแต่วันนี้ ด้วยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสุขภาพเด็ก ผู้สูงอายุ

 • พรูตลอดชีพ 99/100
 • พรูตลอดชีพ 99/15
 • พรูตลอดชีพ 99/20
 • พรูเฮลท์ตี้
 • พรูฮอลพิทัล แคร์
 • พรูเทอม 10
 • พรู พีเอ
 • พรูคลิก รีไทร์เม้นท์ 8/75
 • พรูคลิก เมดิแคร์

ประกันชีวิตผู้สูงอายุเพื่อวัยเกษียณ : เตรียมความพร้อมในวัยเกษียณอายุ ด้วยแผนการเงินที่คุณออกแบบได้เอง เริ่มเก็บออมเพื่อเตรียมค่าใช้จ่ายที่ให้คุณใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีประสิทธิภาพ

 • พรูสุพรีม ไลฟ์ 555
 • เกษียณสุข 255
 • พรูบำนาญสราญใจ
 • พรูบำนาญสราญใจ 2
 • พรูคลิก รีไทร์เม้นท์​ 8/75

ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) : ประกันทางเลือกใหม่ในการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยมีธนาคารที่เป็นพันธมิตร ดังนี้

ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด

ธนาคารยูโอบี

ธนาคารธนชาต

ธนาคารทิสโก้

วิธีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก Prudentail

เรียกร้องสินไหมผ่านโรงพยาบาล

ผู้ป่วยนอก

PRU Care Card สามารถเข้ารับบริการได้ตามสถานพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทฯ โดยผู้ป่วยนอกแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และบัตรประจำตัวผู้ถือกรมธรรม์เพื่อรับความคุ้มครองตามตารางผลประโยชน์

ผู้ป่วยใน

สิทธิ์ในการเข้ารักษาตัวแบบผู้ป่วยในโดยไม่ต้องสำรองเงิน (Fax Claims) สามารถเข้ารับบริการได้ตามสถานพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทฯ โดยแสดง บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และบัตรประจำตัวผู้ถือกรมธรรม์ ต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ก่อนเข้ารับบริการ

เรียกร้องสินไหมโดยตรงกับบริษัท

ขอแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยมีช่องทางการขอเอกสารแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมดังนี้

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมตามประเภทการเรียกร้อง
 • ติดต่อ ศูนย์การบริการลูกค้า พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต โทร 1621
 • ติดต่อสอบถามสินไหมสุขภาพได้ที่หมายเลข 0 2660 1210 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ติดต่อสำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทฯ​

เจ้าของกรมธรรม์ควรจัดเตรียมเอกสารและกรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วน และควรส่งแบบฟอร์ และเอกสารประกอบการพิจารณา โดยสามารถส่งเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ดังนี้

 • ยื่นผ่านเคาน์เตอร์บริการ ณ​ สำนักงานใหญ่ ชั้น 24
 • ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) แผนกสินไหม เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 20- 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ ฯ 10120
 • ผ่านฝ่ายบุคคลบริษัทผู้ถือกรมธรรม์ (ประกันกลุ่ม)​

Prudential Online Service

สำนักงานใหญ่ของพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต

 • สถานที่ตั้ง : เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 20-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 • โทรศัพท์​ : 1621 และ 08-1815-2011
 • โทรสาร : 0-2353-4888
 • อีเมล : hotline@prudential.co.th

ทั้งนี้ Prudential ยังมีสาขาอื่นๆ อีกมากมายในประเทศไทย คุณสามารถค้นหาผ่านเว็บไซต์พรูเด็นเชียลได้ เมื่อกดค้นหาก็จะขึ้นเป็นเส้นทางบน Google Maps รับรองว่าไม่มีทางหลงแน่นอน