แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ประกันชีวิต


บริษัทประกันชีวิตที่ดูแลเรื่องยากๆให้เข้าใจง่าย ตั้งแต่เรื่องประกันไปจนถึงธุรกรรมทางการเงิน แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต

แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ หรือ A-Life เริ่มต้นวันที่ 16 มิถุนายน 2540 โดยการรวมกลุ่มเกษตรรุ่งเรืองพิชผลในนามบริษัท แอ๊ดวานซ์ แอสชัวรันส์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 500 ล้านบาท โดยถือเป็นบริษัทสัญชาติไทยแท้ๆที่มุ่งสร้างผลประโยชน์ให้กับชาวไทยและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย บริษัทได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ “แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ จำกัด” ตอนปี พ.ศ. 2548 และมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะแปรสภาพกลายมาเป็นบริษัทมหาชนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ล่าสุดในปี พ.ศ. 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านบาท

นอกจากจะเป็นบริษัทประกันชีวิตดั้งเดิมของคนไทย แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) หรือ A-Life ยังมีโครงการสนับสนุนขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม โดยรับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเพื่อสร้างแผนทางการเงินที่ครอบคลุม (LBDU : Limited Broker Dealer Underwriter)

“เป็นสถาบันทางการเงินที่ให้บริการทางการเงินด้วยความเป็นเลิศในธุรกิจประกันชีวิต โดยมุ่งเน้นให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า พนักงานและผู้ถือหุ้น”

รูปแบบที่ง่ายๆแล้วไม่ซับซ้อน เป็นจุดขายของแอ๊ดวานซ์ ประกันชีวิต ด้วยสไตล์การบริหารงานแบบตรงไปตรงมา ง่ายๆแบบชาวไทย ทำให้เป็นหนึ่งในแบรนด์ประกันชีวิตที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศ เพราะชาวไทยส่วนมากยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รูปแบบประกันภัยมาก การมุ่งเน้นไปที่งานบริการที่ปฏิบัติกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม และดูแลลูกจ้าง ทำให้เป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตที่น่าสนใจที่สุด

 • Save 7
 • A-LIFE Happy Returns 3/3
 • Smart Saving 10/5
 • A-Life Annuity 8555
 • Smart Saving 2/1
 • SMART TEAM
 • ประกันบำนาญ A-LIFE 90/01
 • Smart Planning 12/6
 • Safe5c
 • A-LIFE Smart Premium Return
 • A-LIFE Smart Valued Return
 • Smart Return 3R
 • Wow
 • Smart Return 4
 • Smart Return 1R

เนื่องจากแอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ได้รับใบอนุญาตในการเป็นตัวแทนขาย**กองทุนรวม**จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. จึงสามารถเป็นตัวแทนให้บริการซื้อ-ขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างๆได้ทั่วถึง

 • กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
 • กองทุนรวมตราสารทุน
 • กองทุนรวมตราสารหนี้
 • กองทุนรวมแบบผสม
 • กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
 • กองทุนรวมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมัน ทองคำ ฯลฯ
 • ที่ปรึกษาทางการเงิน บริการวางแผนทางการเงินรูปแบบใหม่ ที่จะตอบทุก Lifestyle

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-648-3600

หมายเลขโทรสาร : 02-648-3920

A-life Plan : 02-648-3333

Email : cs@alife.co.th

เปิดให้บริการในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

 1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร - ผ่านธนาคารชั้นนำอย่าง กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์, ทหารไทย, กรุงศรีอยุธยา, ธนชาต, ออมสิน และธนาคารกรุงเทพ (สามารถโหลดแบบฟอร์มได้ข้างล่าง)
 2. ชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทย - หัวข้อชำระค่าสินค้า 50069 โดยใช้ เลขที่กรมธรรม์(หมายเลขบัตรประชาชน) เป็นรหัสอ้างอิงตามด้วยลำดับอ้างอิง (สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยเท่านั้น)
 3. ชำระด้วยเช็ค ดร้าฟ แคชเชียร์เช็ค - สั่งจ่ายกับ “บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)”
 4. ชำระด้วยบัตรเครดิต - เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่กำหนดอยู่ในเงื่อนไขของการส่งเสริมการขายตามที่บริษัทได้ระบุไว้ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม “หนังสือให้ความยินยอมชำระเบี้ยประกันภัยจากบัตรเครดิต” ได้ข้างล่าง)
 5. ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ - ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารออมสิน
 6. ชำระโดยตรงที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ - ติดต่อสอบถามฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 02-648-3600 หรืออีเมล์ cs@alife.co.th

เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-648-3600

อีเมลล์ติดต่อ wecare@alife.co.th

นอกจากจะมีช่องทางติดต่อออนไลน์ที่หลากหลายครอบคลุมแล้ว ยังมีคอลัมน์และบทความให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการทำประกันชีวิตและการลงทุนอยู่อีกมากมาย เพราะ A-Life เป็นมากกว่าเพียงบริษัทประกันชีวิตเท่านั้น ใบอนุญาตเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมทำให้บริษัทมีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับด้านธุรกรรมทางการเงินควบคู่ไปกับการทำประกันภัยด้วย สนใจอ่านต่อได้ ที่นี่