ไทยประกันชีวิต


ไทยประกันชีวิตมากด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจประกันภัย ที่อยู่คู่คนไทยมากนานกว่า 75ปี

ประกันชีวิตเริ่มเป็นที่รู้จักในเมืองไทยเมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีบริษัทประกันของทางต่างประเทศเข้ามาดำเนินกิจการ และตั้งสำนักงานตัวแทนเสนอขายประกันชีวิตแบบตลอดชีพ พร้อมกับมี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เอกอัครมหาเสนาบดี เป็นผู้ถือกรมธรรม์ฉบับแรก ซึ่งในตอนแรกอาจเรียกได้ว่าการประกันชีวิตยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่ภายหลังจากที่ได้มีการก่อตั้งกองประกันภัยสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และคมนาคมขึ้นในปี พ.ศ. 2472 ธุรกิจประกันชีวิตก็เริ่มเป็นที่แพร่หลาย ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2485 เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีคนไทยกลุ่มหนึ่งได้ก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตที่เป็นของคนไทยขึ้นเป็นครั้งแรก

เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัทประกันชีวิตต่างชาติได้พากันปิดกิจการ จึงเกิดความเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันในเมืองไทยเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้คนไทย และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของไทยในสมัยนั้น จึงได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตของไทยขึ้น “เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2485 ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นับเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย” ที่มุ่งสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัวคนไทย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินกิจการประกันชีวิตครั้งแรกด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2513 ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยมี นายวานิช ไชยวรรณ เป็นผู้นำเข้ามาปรับปรุงโครงสร้าง และระบบบริหารงานครั้งใหญ่ และมี นายอนิวรรตน์ กฤตยากีรณ เป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานการดำเนินงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน ตลอดจนวางแผนพัฒนาจนไทยประกันชีวิตสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิตได้สั่งสมประสบการณ์ และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากมหาชนเพิ่มขึ้นตามลำดับ เป็นผลให้ไทยประกันชีวิตก้าวขึ้นสู่บริษัทประกันชีวิตชั้นแนวหน้าของคนไทยในปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งสู่การเป็นแบรนด์ชั้นนำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกชีวิต

พันธกิจ (Mission) 1.มุ่งมั่น พัฒนาสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตขั้นนำในระดับสากล ที่เป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต และสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ทุกชีวิต 2.มุ่งมั่น สู่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจและเพิ่มคุณค่าให้กับทุกช่วงเวลาของชีวิต พร้อมตอบสนอง และเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 3.มุ่งมั่น สร้างบุคลากรให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีพร้อมรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นคู่คิดที่อยู่เคียงข้างลูกค้าและสังคม 4.มุ่งมั่น สร้างสรรค์พัฒนาระบบและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก้าวข้ามทุกข้อจำกัด และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 5.มุ่งมั่น เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีจิตอาสาด้วยการริเริ่มสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

 • ทรัพย์มิ่งขวัญ 90/15 ทรัพย์
 • มิ่งขวัญ (มีเงินปันผล)
 • โรคร้ายแรง รีฟันด์
 • ไทยประกันชีวิต ไม่มีโรคมีคืน
 • โรคร้ายแรง รีฟันด์ พลัส
 • ไทยประกันชีวิต ประกันสุขภาพโกลด์
 • ทุนทวี
 • มะเร็ง รีฟันด์
 • สัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันสุขภาพ 80
 • สัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันสุขภาพ วีไอพี
 • ไทยประกันชีวิต มีคืนมีคุ้ม ธนทวี 1 10/5
 • ทรัพย์ทวี 400 (มีเงินปันผล)
 • ทรัพย์ปันผล (มีเงินปันผล)
 • ทรัพย์ปันผล 1 (มีเงินปันผล)
 • แทกซ์ รีเทิร์น
 • ธนทวี 15/10 (มีเงินปันผล)
 • ธนทวี 30/15 (มีเงินปันผล)
 • ธนทวี 25/15
 • ไทยประกันชีวิต ไม่เคลมมีคืน พี.เอ. รีฟันด์
 • แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ไทยประกันชีวิต เศรษฐีรีไทร์ 4 เด้ง
 • ทรัพย์บำนาญG 55, 60, 65
 • ทรัพย์บำนาญ (1) 55, 60, 65
 • ธนทรัพย์ (มีเงินปันผล)
 • ธนทวี 14/7 [มีเงินปันผล]
 • วัยเรียน 300
 • เกษมเกษียณ (มีเงินปันผล)
 • เกษมทวี 14/7 (มีเงินปันผล)
 • เกษมสิน (ไม่มีเงินปันผล)
 • เกษมปันผล 10/10
 • เกษมทรัพย์ 130 (มีเงินปันผล)
 • เกษมบำนาญ 2
 • คุ้มธนกิจ 99(1)
 • คุ้มธนกิจ 99(N)
 • ธนทรัพย์ 85
 • ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์
 • ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น(ยูนิตลิงค์)
 • ชำระผ่านตัวแทนประกันชีวิตของคุณ
 • ชำระ ณ ที่ทำการของบริษัทไทยประกันชีวิตทุกสาขา
 • ชำระด้วย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟต์
 • ชำระด้วยธนาณัติ
 • ชำระด้วยเงินสด ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ, เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven และจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ
 • ชำระด้วยเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทั่วประเทศ

บริการออนไลน์ที่เพิ่มความสะดวกสบายให้คุณยิ่งขึ้น โดยคุณสามารถสมัครใช้บริการต่าง ๆ ที่น่าสนใจของไทยประกันชีวิต ได้อย่างง่ายดายผ่านทางเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น การดูข้อมูลกรมธรรม์ การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ การขอใบแจ้งชำระเบี้ยประกัน การขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันเพื่อลดหย่อนภาษี และบริการอื่นอีกมากมาย

 • ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน : บริการรับเรื่องร้องเรียน เรื่องที่ต้องติดตาม แก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันทุกท่าน ตั้งแต่ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 น. – 21.00 น. ทั้งที่มาติดต่อด้วยตนเอง หรือ ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 1124 กด 6 หรือทางโทรสารที่หมายเลข 02 246 9575

 • ศูนย์บริการข้อมูลผู้เอาประกัน : บริการข้อมูลตามกรมธรรม์ ข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ข้อมูลสินค้า และข้อมูลการบริการของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันทุกท่านที่ติดต่อสอบถามข้อมูลด้วยตนเอง โดยเปิดบริการทุกวันผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

 • โทรศัพท์ ที่หมายเลข 1124 ตั้งแต่เวลา 8.00-21.00 น.

 • แชทที่ www.thailife.com ตั้งแต่เวลา 8.00-21.00 น.

 • อีเมล carecenter@thailife.com ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

 • ระบบตอบรับอัตโนมัติทางโทรศัพท์ ตลอด 24 ชั่วโมง โดย กด 1 สอบถามข้อมูลตามกรมธรรม์ กด 2 สอบถามบริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ กด 3 สอบถามข้อมูลตามกรมธรรม์สำหรับสมาชิก กบข. กด 4 สอบถามข้อมูลกิจกรรม กด 5 สอบถามข้อมูลสิทธิพิเศษจากบัตรไทยไลฟ์การ์ด

 • ที่ตั้ง : 123 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์ : 02-247-0247
 • โทรสาร : 02-246-9946
 • E-mail : carecenter@thailife.com