Image
Image
Image
Image

          สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash จาก SCB

 

หากคุณกำลังต้องการเงินก้อน เพื่อนำไปใช้ตามจุดประสงค์ต่าง ๆ แล้วกำลังมองหาวงเงินสินเชื่อดี ๆ ที่เชื่อถือได้ นอกจากแหล่งเงินกู้อย่างการขอสินเชื่อส่วนบุคคลแล้ว ยังมีอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับคนที่มีรถยนต์ โดยสามารถนำมาใช้ในกระบวนการสินเชื่อรถแลกเงินได้ แต่หลายคนก็อาจจะเป็นกังวลเรื่องของรถยนต์ เพราะสินเชื่อรถแลกเงินหลาย ๆ เจ้า จะทำให้ไม่สามารถนำรถยนต์ไปใช้ได้ หรือมีเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จำกัดการใช้งานของรถยนต์

 

ขอแนะนำ สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash จากธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) อีกหนึ่งบริการสินเชื่อรถยนต์ SCB ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับคุณ โดยบริการนี้ คือสินเชื่อรถยนต์สำหรับผู้ขอสินเชื่อที่จะใช้รถยนต์เป็นหลักทรัพย์ประกัน ในลักษณะของรถแลกเงินนั่นเอง และผู้ขอสินเชื่อยังคงสามารถใช้งานรถยนต์-มีสิทธิในการครอบครองรถยนต์ได้ตามปกติ สมัครง่าย อนุมัติเร็ว และได้รับเงินภายใน 1 วันทำการ กับสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

 

 

 

            วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท

 

เพราะเราเชื่อว่าทุกคนที่ขอสมัครสินเชื่อรถแลกเงิน ต่างก็มีภาระทางการเงิน และต้องการเงินก้อนแบบด่วน ๆ จึงได้นำเอารถยนต์เข้ามาช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash นั้นก็ได้จัดเตรียมวงเงินอนุมัติไว้สูงสุดถึง 5 ล้านบาท โดยหลักการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อนั้นจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ, แบรนด์ของรถยนต์ที่นำมาใช้ในการขอสินเชื่อรถแลกเงิน, อายุและรุ่นของรถยนต์ (ต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี เฉพาะรถเก๋ง, รถกระบะ, รถตู้ และรถยนต์จะต้องจดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น)

 

 

            สินเชื่อรถคือเงินจาก SCB สมัครง่าย ผ่อนสบาย

 

สำหรับการผ่อนชำระเงินหลังจากที่ดำเนินการขอสินเชื่อรถคือเงินเรียบร้อยแล้ว ทาง SCB ยังให้ผ่อนชำระแบบสบาย ๆ เพื่อให้เรื่องเงินเป็นเรื่องสบาย ๆ สำหรับคุณมากขึ้น โดยสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อได้ตามความสะดวก โดยทาง SCB มีระยะเวลาให้คุณเลือกตั้งแต่ 12, 24, 36, 48, 50, 72 และ สูงสุดที่ 84 งวด

 

            สะดวกและรวดเร็ว

 

เราจะไม่ปล่อยให้คุณต้องติดอยู่กับการรอคอย เติมเต็มทุกความต้องการให้เป็นจริงด้วยขั้นตอนการขอสมัครสินเชื่อง่ายๆ ที่สะดวกและรวดเร็ว ให้คุณสามารถรู้ผลอนุมัติไวสุดใน 1 วันทำการ เมื่อได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน

          คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ SCB My Car My Cash

 

 • บุคคลทั่วไป อายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว ไม่เกิน 65 ปี)
 • มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์
 • กรณีที่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำจะต้องเป็นคนไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

 

 

            เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

 

 • เอกสารยืนยันตัวตน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ-บัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

 

 

 • เอกสารยืนยันที่อยู่

สำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารจากหน่วยงานของรัฐที่ระบุที่อยู่เอาไว้อย่างชัดเจน

 

 

 • เอกสารยืนยันรายได้

เอกสารที่ระบุรายได้ประจำของคุณ เช่น สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนที่ออกโดยบริษัท หรือสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

 

 

 • สมุดคู่ฝาก

สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝาก โดยใช้เป็นบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่ต้องการให้โอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีนั้น ๆ

 

 

 • เอกสารเกี่ยวกับตัวรถยนต์

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ที่จะนำมาเป็นหลักทรัพย์ในสินเชื่อ อย่างเช่น กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ฉบับจริง, สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ และหนังสือสัญญาเช่าซื้อฉบับเดิม (กรณีเป็นลูกค้าปัจจุบันของ SCB หรือ SCBL)

          เรื่องที่คุณควรรู้ เกี่ยวกับสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash จาก SCB

 

หลังจากที่ได้ทราบข้อเสนอดี ๆ และสิทธิประโยชน์ของสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash แล้วมีความสนใจ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม rabbit finance ก็ได้นำเอารายละเอียดที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าทุกท่านที่ต้องการขอสินเชื่อ  เพื่อเป็นตัวช่วยประกอบการตัดสินใจ ดังต่อไปนี้

 

 

 

 • กรณีที่ปิดบัญชีก่อนกำหนด จะมีวิธีคำนวณส่วนลดอย่างไร

 

 

ในกรณีที่ผู้กู้ยืมสามารถปิดบัญชีได้ก่อนกำหนด จะได้ส่วนลดดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 50% (ตามประกาศของ สคบ.) กล่าวคือ ดอกเบี้ยของค่างวดคงเหลือทางผู้เช่าซื้อ จะได้รับส่วนลด 50% โดยจะคิดแบบลดต้น ลดดอก ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถดูได้จากตารางแสดงภาระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ซื้อทางธนาคารได้แนบมาให้พร้อมกับสัญญาในครั้งแรก

 

ภาระหนี้ที่ต้องชำระในกรณีปิดบัญชี = ยอดหนี้เงินต้นคงเหลือ + ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระหักส่วนลด 50% (คำนวณตามระบบบัญชีแบบลดต้นลดดอก) + ภาษีมูลค่าเพิ่ม + ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)”

 

 

 

 • หากต้องการนำรถยนต์ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระค่างวดไปขายต่ออย่างถูกต้อง

 

 

หากผู้กู้ยืมยังผ่อนชำระค่าเช่าซื้อตามสัญญาไม่ครบ ห้ามนำรถยนต์ไปขายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจาก กรรมสิทธิ์ในรถยนต์จะต้องเป็นของธนาคาร หากกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งผู้เช่าซื้อและผู้รับซื้อจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

หากต้องการขายต่อ ให้ติดต่อมาที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลในส่วนของสินเชื่อรถแลกเงินส่วนนี้อยู่ เพื่อให้ทางธนาคารได้ให้รายละเอียดในการปิดบัญชีและขั้นตอนการโอนรถยนต์ไปยังผู้รับซื้อ โดยเงินที่ได้รับจากการขายรถยนต์ เมื่อทำการหักภาระหนี้ตามสัญญาแล้ว เงินที่เหลือก็จะเป็นของผู้เช่าซื้อต่อไป

 

 

 

 • หากผู้กู้ยืม (ผู้เช่าซื้อ) ค้างชำระยอดเงินเกิน 3 งวด และมีหนังสือแจ้งชำระภายใน 30 วัน

 

 

กรณีก่อนรถยนต์ถูกยึด - หากผู้เช่าซื้อไม่ชำระเงินตามที่ค้างไว้ จะถูกยกเลิกสัญญาของสินเชื่อรถแลกเงิน ยึดรถยนต์กลับคืนธนาคาร และนำรถยนต์ออกขายทอดตลาด

กรณีก่อนรถยนต์ถูกขายทอดตลาด - ผู้เช่าซื้อหรือผู้ค้ำประกัน มีสิทธิซื้อรถยนต์คืนตามภาระหนี้ (ตามประกาศของทาง สคบ.)

 

 

 

 • นำรถยนต์ไปใช้งานที่ต่างประเทศได้ไหม?

 

 

ห้ามนำรถยนต์ไปใช้ที่ต่างประเทศ เว้นแต่ในกรณีพิเศษ ที่ผู้เช่าซื้อยื่นขออนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้เช่าซื้อได้นำชุดเอกสารไปยื่นขอที่กรมการขนส่งงทางบก เพื่อทำเรื่องขอนำรถยนต์ออกไปใช้นอกเขตราชอาณาจักรตามที่ได้กำหนดไว้ในข้างต้น โดยสามารถใช้งานได้ตามรายละเอียดที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

          ทางออกเมื่อคุณต้องการเงินด่วน

 

ในยามที่ประสบเหตุคับขัน ต้องการเงินมาช่วยจัดการปัญหาต่าง ๆ หรือใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น แต่จำนวนเงินที่มีอยู่ในกระเป๋าตอนนี้ไม่เพียงพอเอาเสียเลย จะหันไปพึ่งเงินกู้นอกระบบก็คงจะไม่เวิร์กเท่าใดนัก เพราะดอกเบี้ยสูงมากและยังผิดกฎหมายอีกด้วย ถ้าอย่างนั้น จะมีทางออกไหนบ้าง ที่จะช่วยบรรเทาปัญหาทางการเงิน สำหรับคนที่ต้องการเงินด่วนในตอนนี้ แล้วแต่ละวิธีมีความแตกต่างกันอย่างไร

 

 

 • สินเชื่อส่วนบุคคล

 

สินเชื่อส่วนบุคคล คือ เงินก้อนที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินปล่อยให้กู้ยืมโดยการยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ที่จะกู้ยืมสินเชื่อ ความเร็วในการอนุมัติเงินสินเชื่อนั้นจะขึ้นอยู่กับนโยบายของสถาบันการเงินแต่ละที่ ปัจจุบันมีหลายธนาคารที่เริ่มมีสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติไวออกมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่ต้องการเงินด่วน โดยบางแห่งรู้ผลไวภายใน 1 วัน ทั้งนี้ อาจต้องแลกกับการที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง หรือวงเงินที่ไม่มากนัก

อย่างไรก็ตาม สินเชื่อส่วนบุคคล ก็มีให้เลือกหลายแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ขอกู้ยืมแต่ละคน สามารถปรึกษากับทางธนาคารก่อนสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลได้

 

 

 • บัตรกดเงินสด

 

บัตรกดเงินสด คือสินเชื่อที่พร้อมใช้ มาในรูปของบัตรที่สามารถกดเงินมาใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ข้อดีของมันคือความสะดวก สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ตามต้องการ (ตามวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ) แต่จะมีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง จึงเหมาะกับกรณีที่ต้องการเงินสดฉุกเฉินจริง ๆ แล้วสามารถชำระคืนได้ภายในเวลาไม่นาน ไม่เหมาะกับการกู้ยืมเพื่อผ่อนคืนในระยะยาว

 

 

 • สินเชื่อรถแลกเงิน

 

หากกังวลว่าจะไม่ผ่านการอนุมัติจากสินเชื่อส่วนบุคคล และคุณมีรถยนต์เป็นของตัวเอง ก็สามารถนำรถยนต์เข้ามาช่วยเป็นหลักทรัพย์ในการขอสินเชื่อรถแลกเงินได้ ทั้งนี้ จะต้องเตรียมเอกสารมากขึ้นด้วย ทั้งเอกสารของการขอสินเชื่อ กับเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถยนต์ด้วย ซึ่งสินเชื่อรถแลกเงินโดยส่วนมากจะอนุมัติไว และให้วงเงินที่ค่อนข้างสูง แต่ก็ต้องมีการผ่อนชำระอย่างเคร่งครัดด้วย เพื่อให้รถยนต์ยังใช้งานได้ตามเดิม

 

 

 • สินเชื่อบ้านแลกเงิน

 

วิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเงินก้อนโต และไม่เร่งด่วนมากนัก เพราะสินเชื่อบ้านแลกเงินนั้นต้องใช้เวลาในการประเมินค่อนข้างนาน และเป็นสินเชื่อที่ต้องใช้ระยะเวลาในการผ่อนชำระค่อนข้างนาน และต้องอาศัยวินัยในการผ่อนชำระด้วย เพราะมันคือการเอาบ้านไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการกู้ยืมสินเชื่อนั่นเอง