Image

ให้คุณผ่อนบ้านได้สบายกว่า ด้วยสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ UOB

ดอกเบี้ยต่ำ 2 ปีแรก เริ่มเพียง 2.5%*

พร้อมยกเว้นค่าจดจำนอง**

บริการทันใจถึงที่ อนุมัติด่วน

ภายใน 3 วันทำการ*

รีไฟแนนซ์บ้าน พร้อมกู้เพิ่มง่าย

จ่ายค่างวดลดลง

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครกู้สินเชื่อ UOB Refinance

 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย 
 • รายได้เดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป

 • ทำงานประจำอย่างน้อย 2 ปี
 • หรือเป็นเจ้าของกิจการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

 • ผู้กู้ต้องมีอายุขั้นต่ำ 21 ปี
 • ผ่อนชำระครบก่อนอายุ 70 ปี

สมัครง่าย เพียง 3 ขั้นตอน

กรอกข้อมูล

กรอกข้อมูล

รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

บริการรับเอกสารถึงที่

บริการรับเอกสารถึงที่

*การอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของธนาคาร

*รายละเอียดดอกเบี้ยสามารถดูเพิ่มเติมได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆของธนาคาร

* ทราบผลการพิจารณาเบื้องต้นภายใน 3 วันทำการ สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำเท่านั้น โดยนับจากวันที่ธนาคารได้รับใบสมัครสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารสามารถติดต่อลูกค้าและสถานที่ทำงานของลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 70,000 บาท

** เงื่อนไขการยกเว้นค่าจดจำนอง

 • ลูกค้าต้องทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) ดังนี้
  • ทุนประกันเต็มวงเงินกู้รวมของ Home Loan และส่วนกู้เพิ่ม (ถ้ามี) และมีระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือ
  • ทุนประกันขั้นต่ำ 80% ของวงเงินกู้รวมของ Home Loan และส่วนกู้เพิ่ม (ถ้ามี) และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามระยะเวลากู้
 • ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวดกับธนาคาร
 • ยกเว้นค่าจดจำนองสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ในส่วนของเงินกู้ Home Loan และ เงินกู้ MRTA
 • วงเงินส่วนที่ขอกู้เพิ่มไม่ได้รับสิทธิยกเว้นค่าจดจำนอง และไม่ได้รับอัตราดอกเบียพิเศษนี้ โดยอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจะเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามที่ธนาคารเสนอขายอยู่ในปัจจุบัน
 • หากลูกค้ามาไถ่ถอนก่อน 5 ปีนับจากวันทำสัญญากู้ (ในทุกกรณี) ลูกค้าจะต้องคืนค่าจดจำนองให้แก่ธนาคาร
   

         UOB Refinance อนุมัติรวดเร็วเพียง 3 วันทำการเท่านั้น

 

ถ้าต้องการรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อขอลดดอกเบี้ยบ้าน UOB Refinance  ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะให้ดอกเบี้ยถูก 2 ปีแรก อยู่ที่ 2.2% โดยมีจุดเด่นคือ ผู้ขอกู้สามารถกู้เพิ่มได้แถมอนุมัติรวดเร็วทันใจเพียง3 วันทำการเท่านั้น ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเรื่องสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ยูโอบี ได้ทั้ง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เอ้าส์ ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และคอนโดมิเนียม ในวงเงินกู้ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน หรือสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท ระยะเวลาสูงสุด 30 ปี

 

สำหรับ UOB รีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยต่ำ มีวิธีการคิด อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ด้วยกัน 2 แบบ ดังนี้

 

แบบที่ 1  อัตราดอกเบี้ยลอยตัว แบ่งเป็น 2 ทางคือ

 

ทางเลือกที่ 1 สมัครสินเชื่อและทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) และหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวด (ยกเว้นค่าจดจำนอง)*

 

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.75% ต่อปี
 • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.75% ต่อปี
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.00% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.75% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 5.50% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี เท่ากับ 5.80% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยแท้จริง ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.94% ต่อปี

 

ทางเลือกที่ 2 สมัครสินเชื่อและไม่ทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (No MRTA) (ไม่ยกเว้นค่าจดจำนอง)

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.60% ต่อปี
 • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.60% ต่อปี
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.85% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.75% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 5.65% ต่อปี
 • อัตรดาอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี เท่ากับ 5.89% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 6.00% ต่อปี

 

แบบที่ 2  อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก แบ่งเป็น 2 ทางคือ

 

ทางเลือกที่ 1 สมัครสินเชื่อพร้อมทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) และหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวด (ยกเว้นค่าจดจำนอง)

 

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี
 • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 4.05% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.00% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.50% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยแท้จริง ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 4.85% ต่อปี

ทางเลือกที่ 2 สมัครสินเชื่อและไม่ทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (No MRTA) (ไม่ยกเว้นค่าจดจำนอง)

 

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี
 • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.80% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.00% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.65% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 4.90% ต่อปี

 

         UOB รีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยต่ำ

 

เมื่อกู้เงินผ่อนบ้านมาสักระยะหนึ่งแล้ว หลายคนคงอยากที่จะต้องการรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่ออยากขอลดดอกเบี้ยบ้านให้ถูกลง ต่อให้เลือกบ้านที่ดีแค่ไหน ความสุขคงไม่เต็มที่ ถ้าต้องกังวลเรื่องการผ่อนบ้านวันนี้ธนาคารยูโอบี พร้อมสนับสนุนให้คุณมีบ้านที่อบอุ่น

 

โดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาระการผ่อนบ้านด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ของบริการสินเชื่อบ้าน UOB รีไฟแนนซ์ บริการสินเชื่อระยะยาว ดังนั้นเรามาดูกันว่า ก่อนที่จะเริ่มไปขอสินเชื่อ UOB รีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยต่ำ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

 

 • ก่อนจะรีไฟแนนซ์บ้านกับ ธนาคารยูโอบีต้องตรวจสอบสัญญากู้สัญญาเก่าจากสถาบันการเงินที่เดิมก่อนว่า จะครบกำหนด 3 ปีเมื่อไหร่  ถึงจะไปรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยถูกจากUOB Refinance ได้

 

 • เมื่อคิดจะเริ่มรีไฟแนนซ์บ้านกับกับสถาบันการเงินที่ใหม่ ต้องมีการผ่อนบ้านมาก่อนแล้ว 3 ปี เพราะสถาบันการเงินที่ใหม่ อย่างธนาคารยูโอบีจะประเมินราคา และพิจารณา เพื่อทำการอนุมัติสินเชื่อUOB Refinance ต่อไป

 

 • เมื่อยื่นเรื่องขอสินเชื่อ UOB Refinance ที่ธนาคารยูโอบี พร้อมส่งเอกสารเรียบร้อย เพื่อให้ธนาคารนัดหมายเพื่อส่งคนมาประเมินราคาหลักประกัน และใช้เวลาพิจารณาอนุมัติไวใน 3 วันทำการ

 

"การขอลดดอกเบี้ยบ้านหรือการรีไฟแนนซ์บ้าน ผู้ขอสินเชื่อจะได้รับสภาพคล่องมากขึ้นกว่าเดิม เพราะได้รับสินเชื่อใหม่ที่มีเงื่อนไขเป็นที่พึงพอใจกว่าเดิมมากกว่าสถาบันการเงินเก่าที่กูอยู่ก่อนหน้านั้น แถมยังได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลงกว่าเดิมเพื่อให้เสียดอกเบี้ยลดลงด้วย

 

สำหรับค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์บ้านดอกเบี้ยถูก กับ UOB Refinance มีค่าใช้จ่ายหลักๆ อยู่ 6 อย่าง คือ

 

 1. ผู้ขอสินเชื่อต้องเตรียมค่าประเมินราคาประมาณ 2,000 - 3,000 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมจดจำนอง จ่ายให้กรมที่ดินประมาณ 1% ของวงเงินกู้ หรือไม่เกิน 200,000 บาท  (*โปรโมชั่นรีไฟแนนซ์บ้านuob ฟรี!ค่าจดจำนอง)
 3. เตรียมค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่กู้
 4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ
 5. ค่าจัดการสินเชื่อตามสัญญาใหม่ ประมาณ 0-1% ของวงเงินกู้ใหม่
 6. กรณีที่ผู้ขอกู้รีไฟแนนซ์บ้านก่อนครบกำหนด 3 ปี จะต้องมีค่าปรับการคืนเงินกู้ก่อนกำหนดตามสัญญาที่มีอยู่ประมาณ 2-3% ของวงเงินกู้ทั้งจำนวน โดยบางแห่งคิดจากมูลหนี้ที่เหลืออยู่  เพื่อจ่ายให้กับสถาบันการเงินเดิม

         UOB รีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยต่ำ 2 ปีแรก อยู่ที่ 2.5%

 

UOB Refinance คือการขอสินเชื่อก้อนใหม่ โดยผู้กู้จะยื่นขอสินเชื่อกับUOB รีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยต่ำเฉลี่ย 2 ปีแรก อยู่ที่ 2.5% เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้เดิม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนดอกเบี้ยลง ซึ่งผู้กู้จะได้รับเงื่อนไขการผ่อนชำระเงินกู้ที่ดีกว่าเดิม หรือระยะเวลาในการผ่อนที่ยาวขึ้น นอกจากนี้แล้วรีไฟแนนซ์บ้าน uob ยังอนุมัติรวเร็วทันใจเพียง 3 วันทำการเท่านั้น ก็รู้ผลแล้ว

 

เมื่อผ่อนบ้านมาสักระยะหนึ่ง หลายคนก็คงอยากที่จะรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยการผ่อนบ้านจากสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เดิม และเพื่อเป็นการลดภาระหนี้ รวมถึงจำนวนเงินผ่อนลดลงในแต่ละเดือนด้วย ดังนั้น UOB Refinance จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในขอลดอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน แล้วมันดียังไง วันนี้ rabbit finace มีคำตอบ

 

 • UOB รีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยถูกทำให้ค่าผ่อนชำระต่อเดือนลดลง  ทำให้สามารถลดหนี้และได้ดอกเบี้ยในอัตราใหม่ที่ลดลงแถมยังประหยัดได้มากขึ้นด้วย เมื่อเทียบกับสถาบันทางการเงินที่เป็นเจ้าหนี้รายเดิม

 

 • ชำระค่างวดน้อยลง เมื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ยูโอบี ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงแต่ผ่อนนานขึ้นผ่อนเช่น ถ้าทำการผ่อนบ้านมาแล้ว 5 ปีเหลืออีก 25 ปี เมื่อมาขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านใหม่ ก็ถือว่าเป็นการนับหนึ่งใหม่ของการผ่อนบ้าน ซึ่งอาจจะต้องส่งไปอีก 30 ปี แบบนี้เป็นต้น

 

 • รีไฟแนนซ์บ้าน uob พร้อมยกเว้นค่าจดจำนองไม่เกิน 100,000 บาท มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ คุณต้องเตรียมตัวเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ หรือค่าจดจำนองใหม่ อากรแสตมป์และค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียที่กรมที่ดินและค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียให้กับธนาคารซึ่งขึ้นอยู่กับวงเงินที่ขอรีไฟแนนซ์ด้วยเพราะยิ่งมาก็ยิ่งมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มากขึ้น

 

 • ควรศึกษาเงื่อนไขการขอรีไฟแนนซ์ของแต่ละสถาบันการเงินให้ดี อาจมีค่าธรรมเนียมหากทำการไถ่ถอนก่อนกำหนด และเมื่อนำอัตราค่าธรรมเนียนมไปคูณราคาบ้านแล้วอาจเป็นจำนวนเงินที่ต้องเตรียมมากขึ้น

         คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ยูโอบี

 

ผู้ที่จะสมัครสินเชื่อ UOB Refinance กับธนาคารยูโอบีในฐานะบุคคลทั่วไป ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • เงินเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท
 • อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว)
 • อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government Sector) และไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ (Self-employed)

 

เอกสารส่วนตัว

 

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

 

เอกสารด้านหลักทรัพย์

 

 • โฉนดที่ดินทุกหน้า
 • สัญญาจะซื้อจะขาย
 • หลักฐานการผ่อนดาวน์
 • กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น เช่น สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13) หรือ หลักฐานการผ่อนชำระ ต่อเนื่อง 12 เดือน หรือสัญญากู้เงิน และสัญญา จำนอง

 

กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน

 

 • ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน
 • แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง หรือพิมพ์เขียว
 • สัญญาว่าจ้าง หรือ ใบเสนอ
 • ราคาก่อสร้างจากผู้รับเหมา  

 

เอกสารด้านการเงิน

 

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด และหนังสือ รับรอง เงินเดือน (ต้นฉบับ)
 • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อน หลัง 6 เดือน
 • กรณีประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว
 • ทะเบียนการค้า
 • หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
 • หนังสือบริคณห์สนธิ

 

ทั้งนี้เมื่อยื่นเอกสารครบเรียบร้อยจะทราบผลการพิจารณาเบื้องต้นภายใน 3 วันทำการ สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำเท่านั้น โดยนับจากวันที่ธนาคารได้รับใบสมัครสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารสามารถติดต่อลูกค้าและสถานที่ทำงานของลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

UOB Refinance ถือเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่ดี ๆ ที่ให้อัตราดอกเบี้ยถูก แถมอนุมัติไวเพียง 3 วันทำการก็รู้แล้ว และถ้าใครกำลังจะมองหาสถาบันการเงินที่จะรีไฟแนนซ์บ้านอยู่ละก็...คลิกเข้ามาปรึกษากับเ่จ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ที่ rabbitfinance เพียงคลิกเดียวคุณจะได้คำตอบที่ครบถ้วน